Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar (MC3016) > Vaccinationer > BCG > Page Title

Page Title

  Table of contents
  No headers

  T

  Grupp 3: Britt-Marie Andersson, Marika Liljegren, Annica Jakobsson

  BCG

   

  Tuberkulos (tbc) är en smittsam infektionssjukdom som man kan få i alla organ i kroppen men är vanligast i lungorna. Symtomen vid tbc i lungorna är hosta och ibland även smärtor i bröstkorgen. Det bildas även slem och det kan finnas blod med i upphostningarna. Trötthet och viktminskning hör också till. Tuberkulos sprids genom luften från människa till människa genom droppar från hosta och nysningar.. Dropparna binder sig till damm på golvet. Vanligtvis krävs nära och upprepad kontakt med en person för att smittan ska föras vidare. Sjukdomen sprids i första hand till familjemedlemmar eller partners. Lungtuberkulos kan endera vara smittsam eller inte smittsam. De här bakterierna kan även växa i lungvävnaden och i de lymfkörtlar som finns i bröstkorgen. Immunsystemet i kroppen reagerar och de vita blodkropparna går till försvar. Man får då en primärinfektion som bara ger lätta symtom. Tuberkelbakterierna kapslas in av immunsystemet i en typ av ärrvävnad runt bakterien som heter ”granulom”. Man kan ha dessa inkapslade i lungorna eller i andra organ i många år utan att man får några symtom på sjukdom. Detta kallas latent tuberkulos som inte är smittsam, men den kan åter bli aktiv och smittsam (Vaccinportalen).

  Mot tbc finns bara ett vaccin som kallas för BCG-vaccin (Bacillus Calmette-Guérin-vaccin). Detta skyddar bra mot de allra farligaste tbc-formerna. BCG framkallar ett immunförsvar som ger ett varierande skydd mot tuberkulos och dess utveckling. Vaccinet innehåller försvagade tuberkelbakterier. BCG-vaccin har inget adjuvans. Skyddseffekten avtar efter de fem första åren och efter 10 år är skyddseffekten tveksam.(Smittskyddsinstitutet).Detta vaccin ska injiceras strikt interademalt i armen ovanför deltamuskelns distala fäste i humerus. Huden ska sträckas mellan tummen och pekfingret och nålen hålls nästan parallellt mot hudytan och förs in långsamt men avfasningen uppåt, ca 2 mm in i dermis ytliga lager. Nålen ska synas under införandet genom epidermis. Injektionen ska ges långsamt. Det ska bli en upphöjd och en blek blåsa om administarationen skett på rätt sätt. Injektionsstället ska inte täckas över för att en bra läkning ska ske. Vaccinet ska ges med 1 ml-spruta med gradering i hundradels ml och ska vara försedd med en kort avfasad nål (25 G/0,50 mm eller 26 G/0,45 mm) (FASS).

  Tbc är klassad som en allmänfarlig sjukdom. Det sker en smittspårning för att leta efter en smittkälla och eventuella kontakter ska testas. Vård och behandling av tbc är kostnadsfri (Smittskyddslagen SFS 2004:168).

  För att utesluta att om en person bär på tbc-smitta görs en tuberkulinprövning. Tuberkulin PPD (Purified protein derivate) 2 TU/0,1 ml injeceras intramuskutant på underarmens ovansida. En rodnad bildas om personen är infekterad med mykobakter. Efter 72 timmar läses indurationen av (det rodnade stället) och om detta är _> 15 mm är sannolikheten hög att personen är smittad med tbc. Är indurationen mindre än 10 mm beror rodnaden oftast på kontakt med atypiska mykobakter eller BCG-vaccin. Detta test bör endast utföras på personer som misstänkts kan vara smittade då nekroser kan förekomma efter ett PPD-test (Läkemedelsboken).

  Boosterdos finns ingen för tbc-vaccin (Smittskyddsinstitutet).  Boostereffekt har inte kunnat påvisa bra effekt efter genomförda studier därför rekommenderas revaccination (Vaccinationsguiden).

   

  Internationellt:

  Tuberkulos är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen och många är bärare av bakterien. Så mycket som en tredjedel av jordens befolkning beräknas vara bärare. Aktiv tuberkulos räknas med ha skördat så mycket som 2 miljoner människor varje år, och 9 miljoner räknas varje år smittas och har den aktiva formen av TBC. Afrika, Asien och Latinamerika har de flesta fall av aktiv TBC. Sjukdomen har ökat kraftigt i Östeuropa de senaste åren (Smittskyddsinstitutet).

   

  Vilka vaccineras?

  Då man sedan 1970 talet slutat ge detta vaccin på BB rutinmässigt, erbjuds vaccinet endast till de som anses ha en förhöjd risk att drabbas, samt utsättas för risk att smittas. Detta enligt smittskyddsinstitutet, som har bra information på sin hemsida.Det gäller då främst invandrarfamiljer från länder där förekomst av tuberkulos är hög, samt även till barn som planeras befinna sig i sådana områden. Även till vissa yrkesgrupper erbjuds vaccin, och det rör sig oftast till hälso- och sjukvårds personal. 

   

  Riskgrupper:

  Med riskgrupper att utsättas för smitta har ovan beskrivits. Det finns dock risker med själva vaccinet och de som inte bör vaccineras, och dessa är framförallt de barn som har en medfödd immunbrist, eller barn som av annan orsak, ex sjukdom, har ett nedsatt fungerande immunförsvar, så kallad förvärvad immunbrist. Smittskyddsinstitutet höjer även ett vakande finger om att de med överkänslighet mot någon del i vaccinet, ej bör vaccineras, och då är en absolut kontraindikation, en svår allergisk reaktion tidigare, mot någon av komponenterna i vaccinet.

   

  Internationellt:

  Enligt smittskyddsinstitutet är tuberkulos är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen och många är bärare av bakterien. Så mycket som en tredjedel av jordens befolkning beräknas vara bärare. Aktiv tuberkulos räknas ha skördat så mycket som 2 miljoner människor varje år, och 9 miljoner räknas varje år smittas och har den aktiva formen av TBC. Afrika, Asien och Latinamerika har de flesta fall av aktiv TBC.

   

   

  Länkar:

  http://www.1177.se/Jonkopings-lan/Fakta-och-rad/Behandlingar/Behandling-med-BCG-vaccin-tuberkulosvaccin-mot-ytlig-urinblascancer-Jonkopings-lan/

   

  Referenser:

  http://www.fass.se

  http://www.lakemedelsboken.se

  http://www.smittskyddsinstitutet.se/vaccination

  http://www.vaccinationsportalen.se

  http://www.vaccinationsguiden.se

   

   

   

  his page has no content. Enrich DU Wiki by contributing.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.