Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar > Vaccinationer > Tyfoid

Tyfoid

  Table of contents
  No headers

  Tyfoidfeber

   

  I Nordisk Familjebok (1892) kallas tyfoidfeber också nervfeber och beskriver tillstånden som en ”tilltagande omtöckning af medvetandet, och med dåsighet hvari patienten ständigt

  befinner sig, och hvarur han vanligen endast med svårighet kan väckas” ( Nordisk familjebok 1892,s1059).

   

  Tyfiodfeber var en vanlig tillstånd i Sverige fram till 1900-talets början. Sjukdomen orsakas av salmonellabakterien Salmonella Typhi (Smittskyddsinstitutet, 2012). I Sverige insjuknar mellan 10 – 20

  personer varje år i Tyfoidfeber. Tyfoidbakterien ger alltid blodförgiftning (sepsis Salmonellos) i motsättning till övriga salmonellabakterier som sällan ger blodförgiftning. Således är Tyfoid en allvarlig

  sjukdom som kräver sjukhusvård (Vårdguiden, 2011).

   

  Förekomst och Etiologi

  Tyfoidfeber är vanlig i Indien, Bangladesh och Mellanöstern. Tyfoidbakterien utsöndras via feces och existerar endast hos människan. Kan även smitta mellan människor på grund av dålig handhygien, men mera sällsynt. Smittöverföring sker främst genom förorenat vatten, födoämnen eller opastöriserad mjölk.

  Salmonella Typhi är en aerob gramnegativ stavbakterie som invaderar tarmslemhinnans mera gynsamma alkaliska miljö och förökar sig i tarmens epitelceller. Infektionsdosen är låg, endast 100

  bakterier behövs för att smittas av sjukdomen (Internetmedicin 2012). Inkubationstiden är cirka 10-14 dagar men kan i vissa fall vara upp till fyra veckor. Kroniskt bärarskap av smittan förekommer hos

  obehandlade tillfällen med smittsamhet i över 20 år. I Sverige klassas Tyfoidfeber som allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och är anmälningspliktig. Man rapporterar varje fall till

  smittskyddsläkaren i landstinget och till smittskyddsinstitutet. Om smittan vid Tyfoidfeber misstänks vara vatten eller livsmedelsburen rapporteras det till kommunens miljökontor (Smittskyddsinstitutet,

  2012).

   

  Symtom

  Typiska tecken för tyfoidfeber är hög feber som stiger etappvis under första veckan upp till och över 40°C. Förutom feber är huvudvärk, förvirring, hosta, förstoppning och muskelvärk vanliga symptom inledningsvis. Ett annat typiskt tecken är röda utslag på bålen, roseol. Från och med andra sjukdomsveckan är diarréer vanligt. Bakterieväxt i blod, urin och feces kan påvisas tidigt i förloppet.

  Sjukdomen är allvarlig och utan behandling kan patienten avlida till följd av livshotande komplikationer som tarmperforation och blödning. Alla fall av tyfoidfeber ska behandlas med antibiotika enten per

  os eller intravenöst beroende på svårighetsgrad. Detta i kombination med sedvanlig sepsisregim och adekvat vätsketilförsel (Internetmedicin 2012).

   

  Förebyggande åtgärd

  Egenvård – vid vistelse i områden med risk för smitta. Maten skall vara ordentligt kokt eller stekt. Koka alltid vattnet eller köp på flaska. Var uppmärksam på att sallad och föda med otillräcklig tillagning kan innehålla smitta. (Vårdguiden, 2011).

   

  Vaccination

  Vaccination rekommenderas endast vid längre vistelser i utsatta områden med hög smittorisk, inte vid kortare turistresor. Det finns två olika typer av vaccin mot tyfoidfeber som kan ges via injektion eller tablett. Vaccinationerna har skyddseffekt mellan 50-80%, såldes extra viktigt att hålla god hygien och följa egenvårdsrutiner även om man är vaccinerad. Vaccinationseffekt inträder efter ca 14-dagar (Smittskyddsinstitutet 2012).

  • Vivotif enterokapsel är ett peroralt vaccin som innehåller levande försvagadefrystorkade mikroorganismer. En vaccination består av 3 kapslar. Dessa fördelas över 5 dagar och sväljs hela, 1 timme för måltid. Personer som vistas i endemiskt område har enligt kliniska studier skyddseffekt i minst 3 år. I icke endemiska områden rekommenderas boosterdos.

   Personer med nedsatt immunförsvar eller som behandlas med immunsupprimerande läkemedel skall ej vaccineras med Vivotif. Förövrigt gäller samma

    

   dosering till vuxna och barn över 5år. Vanliga biverkningar (> 1/ 100) är huvudvärk, huderythem, feber och besvär från mag-tarmkanalen (Fass, 2012a).

    

  • Typhim Vi 25 mkg /0,5ml är ett vaccin som ges via injektion.

   Vaccinet ges för att uppnå en aktiv immunisering och består av en inaktiv polysacarid av stammen salmonella typhi (Ty-2)

   Vaccinationen bör genomföras minst 2 veckor innan smittexponering. Vaccinet administreras antingen intramuskulärt eller djupt subcutant. Dosen är en enkeldos på 0,5 ml. Samma dosering till vuxna och barn över 2år. Vid riskexponering rekommenderas förnyelsevaccination vart tredje år. De vanligaste biverkningarna (>1/10) är tillfällig smärta och övergående symtom från injektionsstället, vanliga (> 1/100) är feber. För övrigt är biverkningsprofilen låg (Fass, 2012b).

  Tyfoidvaccinerna har inget adjuvans.

   

  Referenslista:

  FASS (2012a). Hämtad 2013-01-23

  http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19900907000012&DocTypeID=3&UserTypeID=0

   

  FASS (2012b). Hämtad 2013-01-23

  http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19930205000070&DocTypeID=3&UserTypeID=0

   

  Internetmedicin (2012). Tyfoidfeber. Hämtad 2013-01-23

  http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=225

   

  Nordisk familjebok. (1882). 1800-talsutgåvan. 16. Teniers – Öxkulls. S 1059-1060. Opublicerat manuskript. Hämtad 2012-12-22

  http://runeberg.org/nfap/0536.html

   

  Smittskyddsinstitutet. (2012). Tyfoidfeber. Hämtad 2012-12-18

  http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/tyfoidfeber/

   

  Vårdguiden.(2012). Tyfoidfeber. Hämtad 2012-12-18

  http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Tyfoidfeber-/

   

   

  Kerstin Andersson, Katrin Magnusson, Jeanette Persson

  Files (0)

   

  Comments (5)

  Viewing 5 of 5 comments: view all
  Hej!
  Lättläst och bra strukturerat arbete.
  Har dock några funderingar.
  Varför kallas det för nervfeber? varför orsakar tyfoid alltid blodförgiftning? vad är behandlingen om man får tyfoid? vilka livshotande komplikationer kan man dö av? kan man få bestående men om man överlever? varför får man just de symtomen ni har beskrivit?
  Vad är det för typ av vaccin? avdödat? subenhets?
  när ni skriver om vivotif så har de som vistas i högendemiska område skydd i tre år men inte de som inte gör det. varför?
  Det står även i fass om att vaccin försvagas vid samtidigt intag av antibiotika och av malariaprofylax. kanske något att ha med?
  vad gäller typhim så undrar jag varför boosterdos vart tredje år? I fass står det om risk för hyporespons om mer än 2 doser hur ska man då göra när 6 år har gått? kanske något att ha med.
  Hoppas ni får nytta av mina funderingar
  mvh Åsa Fremén edited 01:59, 25 Dec 2012
  Posted 01:58, 25 Dec 2012
  Överskådligt arbete och välbeskriven sjukdom, dock hittar inte patofysiologin.
  Posted 16:27, 26 Dec 2012
  Överskådligt, bra strukturerat och lättläst. Sjukdom, symtom, vaccin-bosterdoser och adjuvans finns beskrivet. Jag tänker på bakterien, vad är dess ursprungskälla? När väljs tablettvaccinet och när väljs injektionen? vaccinet i form av injektion vad innehåller det? (levande/döda organismer....). Referenshanteringen i texten ser bra ut men referenslisten är fel, bör kollas över. I refersnlistan skrivs refereras till hemsidor på detta vis:(Författare, A. (år). Huvudtitel: Undertitel. Hämtad dag månad, år, från organisation/myndighet, http://www.xxxx.xx)
  MVH´Sandra Saade (fd. Harfouche)
  Posted 16:48, 26 Dec 2012
  Mycket bra beskrivning och lättläst
  Posted 20:37, 26 Dec 2012
  Intressant läsning, kul att få lära sig om sådant jag inte läst om tidigare. Lättläst och mycket informationsrikt.
  Posted 23:07, 2 Jan 2013
  Viewing 5 of 5 comments: view all
  You must login to post a comment.