Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar > Vaccinationer > TBE

TBE

  Table of contents
  No headers

   

  TBE kallas även fästingburen encefalit och yttrar sig främst som en hjärnhinneinflammation. TBE orsakas av ett Flavivirus och sprids via fästingbett. Cirka 5 % av fästingarna är bärare av TBE-virus (Haglund, 2011). Viruset finns i fästingens spottkörtlar och kan överföras av ett bett även om du snabbt tar bort fästingen. Smittan överförs mellan djur (gnagare och fåglar) och människa men inte människor emellan. I Sverige sprids smittan framförallt kring ostkusten och i skärgårdsområden. Närmare 80 % av alla fall kommer från kusterna kring Stockholms, Södermanlands och Uppsalas län (Berglund, 2012). Cirka 150-200 personer insjuknar varje år. Smittorisken är störst från mars/april till november dvs. då temperaturen ute ligger över +6° Celsius (Smittskyddsinstitutet, 2012).   

   

  Inkubationstiden är en till två veckor. Ofta startar sjukdomen med trötthet, muskel- och huvudvärk tillsammans med feber. Efter några dagar, max 4 dygn, kan personen känna sig bättre för att snart därpå åter insjukna i feber, intensiv huvudvärk och ibland med CNS påverkan som till exempel medvetande sänkning, central andningspåverkan, minnesstörning, ataxi (att samordna rörelser) och tremor (Haglund, 2011). Tecken på hjärnhinne- och hjärninflammation är exempelvis huvudvärk, nackstelhet och koncentrationsstörningar (Läkemedelsverket, 2011). Cirka 30 % av de drabbade kan få långdragna och/eller bestående men i form av till exempel minnesstörningar och uttalad trötthet. Dödsfall är ovanliga (Smittskyddsinstitutet, 2012). Specifik behandling saknas och behandlingen består i huvudsak av symtomlindring (Haglund, 2012).  TBE (hjärnhinneinflammation) diagnostiseras via blodprov och s.k. lumbalpunktion. Det finns inga läkemedel som kan bota TBE utan sjukdomen självläker. Har man en gång haft TBE får man ett livslångt skydd (Rindforth Gillgren, 2012). 

   

  Sjukdomen kan förebyggas genom vaccinering. Två likvärdiga beprövade vaccin finns på marknaden: FSME-immun och Encepur. Båda finns i variationer för barnvaccinering. Vaccinationen påverkar kroppen att bilda antikroppar mot TBE-viruset och den aktiva substansen är levande försvagat TBE-virus. Vaccinationen skyddar inte mot andra virus eller bakterier (t.ex. Borrelia). Vaccinet finns i förfyllda sprutor om 0.5 ml och ges intramuskulärt. Vaccinet har adjuvans i form av Aluminiumhydroxid som påskyndar, förbättrar och/eller förlänger vaccinets skydd. Grundvaccineringen ges med tre doser för bästa skydd. En startdos ges, därefter en dos till inom 1-3 månader och sedan sista dosen 5-12 månader efter den andra vaccinationsdosen. För lång tid mellan doserna kan leda till ofullständigt skydd. Alla doser bör ges inom samma fästingsäsong med start tidigt på året (FASS, 2012). Två veckor efter två erhållna doser, givna med fyra veckors mellanrum, ger skydd hos 90-100 % av de vaccinerade, vilket innebär att något snabbschema sällan behövs (Läkemedelsverket, 2011). Vaccination enligt ordination ger skydd i ca 3 år. Därefter kan en påfyllnadsdos ges efter 3 år. Därefter vart 5:e år, undantaget personer över 60 år samt de med nedsatt immunförsvar som behöver påfyllning vart 3:e år. Vid allergi mot något i substansen eller vid allvarlig allergisk reaktion vid intag av ägg eller kyckling skall vaccinationen ej tas. Vid infektion med feber skall vaccinationen skjutas upp. Barn under sju år får lindrigare symtom och anses i regel ej behöva vaccinationen och personer över femtio år får ett något sämre skydd. Barn under ett år skall inte vaccineras alls enligt Läkemedelsverket (Läkemedelsverket, 2011).

   

  Vanliga biverkningar som kan uppkomma vid vaccinationen är oftast lindriga som smärta/ömhet och rodnad kring injektionsstället. Även illamående, trötthet, sjukdomskänsla och huvudvärk är vanliga. Allergiska reaktioner kan inträffa och då kan följande symtom ses: utslag och svullnad av läppar, mun, hals, händer, fötter och vrister. Även medvetslöshet p.g.a. blodtrycksfall förekommer. För att uppmärksamma eventuella allergiska reaktioner får personen stanna kvar en stund på mottagningen efter vaccinationen (FASS, 2012).

   

   

   

   

  Författare: Helén Persson, Maire Svanberg, Suzie Westlund

   

   

  Referenser:

   

  Berglund, J. (2012). TBE. 1177 Sjukvårdsrådgivningen. Tillgänglig elektroniskt 13 dec. 2012 från http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Sjukdomar/TBE/

   

  FASS.se. (2012). FASS: källan till kunskap om läkemedel. Läkemedelsindustriföreningen. Tillgänglig elektroniskt 13 dec. 2012 från http://www.fass.se/LIF/home/index.jsp?UserTypeID=0&clickable=0

                              

  Haglund, M. (2011). TBE (fästingburen encefalit). Infektionskliniken Kalmar. Internetmedicin.se. ID 1368. Tillgänglig elektronisk 13 dec. 2012 från http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=1368

   

  Läkemedelsverket. (2011). Läkemedelsboken, 2011-2012. Uppsala: Läkemedelsverket. Sverige.

   

  Rindforth Gillgren, M. (2012). TBE (fästingburen encefalit). Vårdguiden, Stockholms läns landsting. Tillgänglig elektroniskt 13 dec. 2012 från http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/TBE/

   

  Smittskyddsinstitutet. (2012). Sjukdomsinformation om Tick Borne Encephalitis (TBE). Tillgänglig elektronisk 13 dec. 2012 från http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/tbe/

   

   

   

  Files (0)

   

  Comments (3)

  Viewing 3 of 3 comments: view all
  Hej!
  Ni har gjort ett mycket bra och överskådligt arbete. Det är lättläst och lättförståeligt.

  Ni har tagit upp bra information om patofysioloi om TBE, hur viruset överförs, var smittan finns mer utbrett i Sverige och när smittrisken är som störst.

  Ni har beskrivit utförligt hur sjukdomen startar och fortlöper samt hur den diagnosticeras. Att den kan förebyggas via vaccin men enbart TBE och inte Borrelia. Ni har fått med vaccinets verkningsmekanismer på ett bra och tydligt sätt samt dess adjuvans och hur det verkar.

  Om man nu ska vara petig skulle jag vilja byta ut ordet immunisering i "grundimmunisering" (i tredje stycket, femte raden mot grundvaccinering då ni använder ordet vaccinering genomgående i ert arbete, för att få det enhetligt.

  Bra beskrivning av dosintervallen och om risken för ofullständigt skydd om det går för lång tid mellan dessa intervall. Även bra info om när vaccinering bör starta, tidigt på året och att alla doser ges under samma fästingsäsong.

  Ni har tagit upp bra information om vilka som kan ta vaccinationen och när det kan vara olämpligt.
  Kanske kan ni förtydliga varför barn under 1 år inte ska vaccineras??

  Ni har även tagit med,kort och konsist om biverkningar av vaccinationen. Mycket bra och överskådligt. Kanske skulle ni kunna ta bort / och ändra meningen för ett bättre flyt? "Vanliga biverkningar vid vaccinationen är lindriga som smärta/ömhet och rodnad kring injektionsstället" till förslag: Vanliga biverkningar som uppkommer vid vaccinationen är oftast lindriga och kan ge smärta, ömhet och rodnad kring injektionsstället.

  Kan det vara relevant att skriva något om hur länge patienterna måste stanna på mottagningen efter vaccinationen för att observera eventuella reaktioner? Hur lång är en stund? 10 minuter? 30 minuter? 1 timme?

  Ni har bra och aktuella referenser enligt APA-referenshantering.
  Ni har dock skrivit Sjukvårdsupplysningen som referens, men det kallas väl 1177 i dag eller vårdguiden? Söker man er referens kommer man till 1177 Landstinget Dalarna.

  Tack för bra och tydlig information om TBE, som är lätt att ta till sig och förstå. Mycket bra!
  Mvh Marina Malmberg
  Posted 22:41, 20 Dec 2012
  Hej!
  Jag har valt TBE pga att jag funderar på att vaccinera mina egna barn inför nästa sommar, då vi vistas en del i områden med TBE-förekomst. Tycker ni skrivit ett mycket bra och informativt arbete. Ni har beskrivit sjukdomen TBE(patofysiologi, symtom behandling), hur den sprids, förekomst på ett tydligt sätt. När det gäller förekomst är jag nyfiken på om smittan sprider sig uppåt i landet,jag har läst eller hört det, men vet ni om det stämmer? En liten sak ¨är meningen " Smittan överförs mellan djur (gnagare och fåglar)och människa och inte människor emellan", ett förslag är att byta ut "och" mot "men",dvs...Smittan överförs mellan djur (gnagare och fåglar) och människa, men inte människor emellan.
  "Vaccinationsdelen" är tydlig och lättförståelig.En liten sak är meningen "Två veckor efter två doser med fyra veckors mellanrum ger skydd åt 90-100%,". Blir syftningsfel tänker jag, kanske kan ni istället skriva tex "Två veckor efter två doser, med fyra veckors mellanrum, har skyddseffekt uppnåtts hos 90-100% av de vaccinerade".
  Är det så att barn klarar sig undan de allvarligare komplikationerna vid TBE? (Ni kanske inte kan svara på det, jag är lite nyfiken efterom jag planerar vaccinera mina egna.)
  Biverkningar är väl beskrivet.
  Referenser tydliga och aktuella.
  Jag tycker ert arbete är intressant och relevant. Bra gjort!
  Vänliga hälsningar Anna Nygård edited 18:02, 22 Dec 2012
  Posted 18:01, 22 Dec 2012
  välskrivet arbete och skulle kunna bli ännu bättre om ni hade rubricerat det i olika delar såsom
  -Etiologi
  -Patofysiologi
  -Symtom osv
  Posted 20:51, 26 Dec 2012
  Viewing 3 of 3 comments: view all
  You must login to post a comment.