Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar > Vaccinationer > Rotavirus

Rotavirus

  Table of contents
  No headers

   

  Rotavirus drabbar i första hand barn och ger infektioner i form av diarréer, ibland allvarliga. De flesta barn under tre år har någon gång haft en infektion med rotavirus (Läkemedelsverket, 2011). Magsjuka kan bero på bakterier eller virus och smittar ofta lätt. Magsjuka orsakad av virus skadar cellerna i tunntarmens slemhinna. Det medför att vätskeupptaget minskar och vätskevolymen ökar vilket leder till kräkningar och diarré. Magsjuka orsakad av virus är vanligast förekommande under vinterhalvåret då vi befinner oss mera inomhus (Enander, 2011).

   

  Inkubationstiden är ett till tre dygn. Smittspridningen sker från person till person och viruset utsöndras med avföring och kräkning. Viruset kan inte föröka sig utanför människan. Smittan sprids under utbrottet, som varar 4-6 dygn, samt troligen en tid därefter. Återinsjuknande ses ibland. Symtomen är diarréer och kräkningar vilka ibland kan leda till uttorkning. Noggrant vätskeintag är viktigt, speciellt på små barn där eventuellt dropp kan behöva ges. Specifik behandling finns ej (Smittskyddsinstitutet, 2012).  Rotavirus är mycket smittsamt och sprids via avföring och kräkningar. Noggrann hygien motverkar smittspridning. Rotavirus lever länge och kan finnas på bland annat barnens leksaker och kläder (Vårdguiden, 2012). Diagnos ställs genom elektronmikroskopisk undersökning av avföringsprov eller genom påvisande av virusantigen i avföring. Vaccin mot rotavirus finns men ingår ej i barnvaccinations-programmet (Smittskyddsinstitutet, 2012). 

   

  Två vaccin mot rotavirus (Rotarix och RotaTeq) som skyddar mot rotavirusindicerad gastroenterit finns på marknaden och ges till barn 6 – 24/32 (Rotarix/RotaTeq) veckor gamla. Vaccinen innehåller levande försvagat humant rotavirus. Vaccinen ges som oral lösning och får aldrig injiceras. Vaccinationen skall skjutas upp vid allvarlig febersjukdom, diarréer eller kräkningar.  Inga interaktioner är funna. Verkningsmekanismen mot gastroendicit orsakat av rotavirus är ej klarlagd. Första dosen ges från 6 veckor ålder och nästa dos med 4 veckors intervall. Vaccinationen skall helst ges före 16/20 (Rotarix/RotaTeq) veckors ålder och måste vara klar senast vid 24/32 (Rotarix/RotaTeq) veckors ålder. Kan även ges till prematura barn födda från vecka 27/25 (Rotarix/RotaTeq). Rotarix ges med två doser och RotaTeq med 3 doser. Samma sorts vaccin bör ges vid samtliga doser. Inga boosterdoser behövs. Barn från 33 veckors ålder till 18 år vaccineras inte (FASS, 2012).

   

  Vanliga biverkningar är feber, diarré och kräkningar. En mycket liten risk för tarminvagination finns de första 31 dagarna efter vaccinationen, vanligen inom 7 dagar. Symtom på detta är svår magsmärta, ihållande kräkning, blodig avföring, uppsvälld mage och/eller hög feber. Rotarix skall ges med försiktighet till barn med anhöriga som har nedsatt immunförsvar och dessa uppmanas till noggrann hygien. Barn som inte bör vaccineras mot rotavirus är de som reagerat kraftigt på en föregående dos, har medfödda missbildningar på mag-tarmkanalen och de med ärftliga sjukdomar som påverkar immunsystemet.  Vaccinet innehåller sackaros och skall ej ges till barn med sackaros/glukos/fruktos allergier (FASS, 2012).

  Rotarix vaccin ingår i läkemedelsförmånen, RotaTeq gör det inte (FASS, 2012).

   

   

  Författare: Helén Persson, Maire Svanberg, Suzie Westlund

   

   

  Referenser:

   

  Enander, M. (2011). Magsjuka - diarré och kräkningar. 1177 Sjukvårdsrådgivningen. Tillgänglig elektroniskt 13 dec. 2012 från http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Magsjuka---diarre-och-krakningar/

   

  FASS.se. (2012). FASS: källan till kunskap om läkemedel. Läkemedelsindustriföreningen. Tillgänglig elektroniskt 13 dec. 2012 från http://www.fass.se/LIF/home/index.jsp?UserTypeID=0&clickable=0                    

   

  Läkemedelsverket. (2011). Läkemedelsboken, 2011-2012. Uppsala: Läkemedelsverket. Sverige.

   

  Smittskyddsinstitutet. (2012). Sjukdomsinformation om Rotavirus. Tillgänglig elektronisk

  13 dec. 2012 från http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/rotavirusinfektion/

   

  Vårdguiden. (2012). Rotavirus. Stockholms läns landsting. Tillgänglig elektroniskt 13 dec. 2012 från http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Rotavirus/

  Files (0)

   

  Comments (4)

  Viewing 4 of 4 comments: view all
  Opponering på Rotasvirus av Marie Kallursén.
  Patofysiologi: Står enkelt och bra beskrivet i inledningen.
  Verkningsmekanism i vaccinet: Saknar att läsa hur verkningsmekanismen i vaccinet fungerar. I Fass står det att 1 dos (1,5 ml) innehåller: Humant rotavirus stam RIX4414 (levande försvagat)*. Då tänker jag att verkningsmekanismen är aktiv immunisering.
  Adjuvans i vaccinet och hur det fungerar: Det står ingenstans i arbetet om adjuvans finns eller inte i vaccinet mot Rotavirus. Det skulle vara intressant att veta om anledningen att det inte finns är för att det tas oralt?
  Behövs booster doser i så fall hur ofta, när och varför alternativt varför inte: Står väl beskrivet hur det ska tas, när och varför.
  Vilka vaccineras med den aktuella vaccinationen: Det står att läsa att detta vaccin inte finns med i vaccinationsprogramet för barn. Men jag saknar att läsa om vilka detta vaccin riktar sig till.
  Riskgrupper: Det står utförligt och bra att läsa om vilka grupper som inte bör vaccineras.
  Texten är lättläst och informativ. Bra relevanta källor som referens.
  Referenshantering sker enl APA-systemet. Används på ett korrekt sätt, det enda jag kan hitta är att titeln på boken eller artikeln i referenslistan ska stå med kursiv stil. edited 10:54, 20 Dec 2012
  Posted 10:51, 20 Dec 2012
  Hej, tack för kommentarer. Ja, vi undrade själva över varför adjuvansen ej fanns med och om det berodde på att det tas oralt. Vi antog att det var så... Kunde inte hitta något om det. Verkningsmekanismen är enligt FASS ej klarlagd så det vet vi inte heller. Trodde vi hade skrivit att vaccinet innehåller levande försvagat rotavirus men det har nog fallit bort (det får vi lägga in igen). Vi valde att inte förtydliga med Humant rotavirus stam RIX4414 (rotarix) eller 5 olika human-bovina reassortanta virustyper (rotateq). Rotarix ges med 1.5 ml och Rotateq med 2 ml. Vaccinen riktar sig till barn från 6 veckors ålder som skall vara vaccinerad med alla doser senast vid 24 (rotarix) eller 32 (rotateq) veckor ålder - det står i texten men kan behöva förtydligas i inledningen. Inga boosterdoser behövs.
  Tack för bra feedback!
  Posted 11:48, 20 Dec 2012
  Ett bra och intressant arbete!Tydligt beskrivet hur och när vaccinet skall tas. Saknar dock referenser i tredje och fjärde stycket. Det är även lite svårt att förstå med alla siffrorna, men är nog svårt att göra på annat sätt eftersom det är två preparat som används.
  Vilka är det som får vaccinet? Står att det inte ingår i vaccinationsprogrammet, men inte vilka som får det.Undrar också varför Rotarix skall "ges med försiktighet till barn" som har anhöriga med nedsatt immunförsvar? Och när/varför är det viktigt med noggrann handhygien? När barnet är sjukt eller om det vaccineras? Arbetar själv med immun-nedsatta patiener och vet att det alltid är viktigt med god handhygien för den patientgruppen. Relevanta och bra referenser.
  Posted 12:06, 28 Dec 2012
  Saknade lite rubriker, annars mycket bra och intressant arbete att läsa. Bra och tydligt förklarat tycker jag ni har fått ner så det blir förståeligt.
  Posted 23:12, 2 Jan 2013
  Viewing 4 of 4 comments: view all
  You must login to post a comment.