Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar > Vaccinationer > Polio

Polio

  Table of contents
  No headers

  POLIO VACCIN

   

  Patofysiologi:

  Poliovirus är ett enterovirus som tillhör picornafamiljen. Enterovirus smittar via tarmen och förs vidare till andra organ, t ex centrala nervsystemet. Virussjukdomen finns i tre olika typer, varav typ 1 är vanligast (Steen & Degré, 2009). Viruset kan ge lindriga symptom eller omärkbar sjukdom, men kan även leda till förlamningar och hjärnhinneinflammation. Viruset utsöndras via avföringen och smittspridning sker främst via förorenat vatten (Socialstyrelsen, 2008).

   

  Symptom:

  Feber, illamående, kräkningar. Förlamning i armar, ben och andningsmuskulatur kan uppstå men det är ovanligt och ofta reversibelt i olika utsträckning. 4-6 veckor efter insjuknandet visas hur allvarlig den kvarvarande förlamningen blir. Postpoliosyndrom kan uppkomma 20 år efter att initialförlamningen försvunnit. Det innebär en ökande muskelsvaghet relaterat till överbelastning av de nervceller som överlevt infektionen. Bland de som är förlamade ökar risken för dödsfall med 2-10 %, risken ökar även med stigande ålder (Socialstyrelsen, 2008).

   

  Vaccin mot polio:

  Förbättrad hygien och massvaccinering har medfört att Europa är fritt från polio sedan 2002. Polio är på väg att utrotas då vaccinet är mycket effektivt men polio finns dock kvar i delar av Asien och Afrika. WHO´s mål är att utrota sjukdomen (Socialstyrelsen, 2008).

  Poliovaccin finns i 2 olika typer. IPV (inactivated poliovaccine) ges som en injektion och består av avdödat poliovirus. Det andra vaccinet benämns OPV (oral poliovaccine) och består av levande försvagade poliovirus, detta ges inte i I-länder. 1957 startade poliovaccination av barn i Sverige och sedan 1986 ges IPV i barnvaccinationsprogrammet. Barn som utomlands fått OPV brukar erbjudas en boosterdos med IPV. Vaccinationen ges i kombination med difteri, stelkramp, kikhosta och Hib vid 3, 5, 12 månader samt i 5-6 års åldern, men då utan Hib (Socialstyrelsen, 2008). Personer som behöver grundvaccineras mot enbart polio får 2 injektioner med IPV och det med 1-2 månaders intervall. Den tredje injektionen ges tidigast 6 månader efter den andra. Grundskyddet förstärks med en fjärde injektion som ges 4-5 år efter avslutad grundimmunisering. Injektionen ges subkutant eller intramuskulärt. Imovax Polio ger en aktiv immunisering mot poliomyelit hos barn från 2 månaders ålder och vuxna. Boosterdos till vuxna sker 1 år efter avslutad grundimmunisering och sedan vart tionde år (FASS, 2012). Formaldehyd används för att inaktivera beståndsdelar i vaccinet och kan sedan finnas kvar i små mängder. Formaldehyd kan ge kontaktallergi men i den ringa mängd som vaccinet innehåller finns inga klara belägg för detta.  Vaccinet innehåller inget adjuvans (Smittskyddsinstitutet, 2011).

   

  Biverkningar:

  Lindrig lokalrodnad, svullnad, ömhet vid insticksstället, utslag eller feber 38-39 grader (Socialstyrelsen, 2008; FASS, 2012).

   

  Bra länk där man kan stödja Unicefs förebyggande arbete mot Polio

  http://unicef.se/gavoshop/192-poliovaccin

   

  REFERENSER

  Burholm, A., Carlsson, R-M., Olin, P., Tegnell, A. Socialstyrelsen. (2008). Vaccination av barn. Det svenska vaccinationsprogrammet. En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal.

  ISBN 978-91-85999-58-3

   

  Läkemedelsverket. (2011). Läkemedelsboken  2011-2012. Uppsala

   

  http://www.fass.se/LIF/home/index.jsp

  Tillgänglig: 2012-12-13

   

  Simosen,T. & Hasselström, J. (2012). Illustrerad farmakologi 2, Sjukdomar och behandling. Natur och kultur, Stockholm.

   

  Steen, M. &  Degré, M. (2011). Mikrobiologi. Studentlittertur AB, Lund.

   

  http://www.smittskyddsinstitutet.se/...ella-fragor/#7

  Tillgänglig 2013-01-01 kl 16.00

   

  Pernilla Karlsson, Maria Werme & Malin Åström

  Files (0)

   

  Comments (6)

  Viewing 6 of 6 comments: view all
  opponentskap fr Ann-Charlotte Karlsson, Det var ett mycket intressant och lättläst arbete. Vad jag kan se så finns alla delar med förutom att jag inte ser om det finns något adjuvans i vaccinet. Man blir också nyfiken på hur pass utbrett polio är i Asien och Afrika. Nya referenser och bra länk till unicef.
  Posted 16:37, 19 Dec 2012
  Lättläst och bra arbete. Bra referenser. Bra länk. Adjuvans i vaccinet, finns det? Finns det speciella riskgrupper (förutom de i Asien och Afrika)?
  Posted 11:28, 20 Dec 2012
  Överskådligt och lättläst. Ni har skrivit att virussjukdomen finns i tre olika typer och typ 1 är vanligast vad innebär detta? hur skiljer sig typerna sinsemellan? i vilken utsträckning finns sjukdomen kvar i Afrika och Asien? Vad är fördelarna/nackdelarna med de olika vaccinerna, varför ges inte OPV vaccinet i I-länder? Finns det Adjuvans i vaccinet?
  Bra referenshantering.
  MVH Sandra Saade (fd Harfouche)
  Posted 16:02, 26 Dec 2012
  Lättläst och intressant arbete, dock saknas etiologi
  Posted 16:30, 26 Dec 2012
  Intressant o lättläst arbete, bra indelning med rubriker. Blir också nyfiken på vad som skiljer mellan de 3 olika typerna? samt om det finns några riskgrupper? vilken verkningsmekanism har vaccinet? finns någon adjuvans i vaccinet? ser att ni skrivit på lite olika sätt i referenslistan. Tycker ni har använt bra och relevanta referenser! Kul med länken i slutet!
  Posted 16:39, 27 Dec 2012
  Hej. Jag valde att läsa detta område om Polio då min pappa samt 3 av hans syskon hade Polio på 50-talet. Alla fyra blev återställda efter flera veckor vård här på Falu Lasarett :)
  Skulle önska ytterligare patofysiologi, på vilket sätt gör viruset att det sker en muskeförsvagning? samt hur de olika typerna av viruset yttrar sig. Skulle även gärna se några fler referenser för att stärka informationen som kommer fram. INtressant att få veta om vaccinationerna ni beskriver, t.ex. när det ena eller det andra ges, varför skiljer det sig mellan I- & U-länder?
  Hittade ett litet syftningsfel/stavfel i slutet "Formaldehyd används för att inaktiverar beståndsdelar i vaccinet och kan sedan finnas kvar i små mängder." Som kan förtydligas. Annars ett lättläst och intressant arbete som väckt intresset hos mig att söka ytterligare information. /Tack
  Posted 16:38, 2 Jan 2013
  Viewing 6 of 6 comments: view all
  You must login to post a comment.