Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar > Vaccinationer > Pneumokock

Pneumokock

  Table of contents
  1. 1.  
  2. 2.  
  Akademin för hälsa och samhälle
  Förskrivningsrätt
  MC 3016
  Ht, 2012
   
   
   
                                                                           Pneumokocker
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Författare                                                                Lärare
  Sandra Saade (fd. Harfouche)                           Marika Hagelberg
  Marie Kallursén
   
   
   

  Pneumokock

  Patofysiologi

  Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae), är en bakterie som kan betraktas som normalflora i näsan hos småbarn. Bakterien finns ofta i näsan och ger inga symtom. Småbarn är de flitigaste bärarna av bakterien och i och med att småbarn ofta kan vara förkylda och snuviga så sprids pneumokocker ofta barn sinsemellan. Främst drabbade av pneumokocker är barn och äldre. Pneumokocker är den vanligaste orsaken till flera bakteriella infektioner, såsom luftvägsinfektion, lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Bakterien är en av de viktigaste orsakerna till dödsfall bland äldre och en av de vanligaste orsakerna till hjärnhinneinflammation och sepsis. Enligt smittskyddslagen är det anmälningspliktigt att anmäla allvarliga pneumokockinfektioner och infektioner med nedsatt känslighet för penicillin G (smittskyddsinstitutet, 2012b).

  Behandling

  I vanliga fall är pneumokocker lätta att behandla med antibiotika och om en individ är frisk är dödsfall ovanligt. Men pneumokockinfektioner beräknas orsaka över en miljon dödsfall per år globalt och det finns risker för komplikationer såsom hörselskada eller hjärnskada. Flera typer av pneumokocker har blivit resistenta mot penicillin som är ett viktigt antibiotika mot pneumokocker. Smittspridning är vanligare på orter med hög förbrukning av antibiotika bland småbarn och individer som nyss avslutat en antibiotikakur blir lättare smittade av penicillinresistenta pneumokocker (PRP). PRP är ofta resistenta mot andra vanliga antibiotika och det finns en ökning av PRP de senaste 10 åren. Det finns 90-tal olika typer av pneumokocker och ett tiotal av dessa ses mes hos småbarn eftersom de inte har ett tillräckligt starkt immunförsvar som kan bekämpa dessa därför är antibiotikaresistens mest vanligt bland dessa typer som drabbar barn. Enligt smittskyddslagen bör alla fall av allvarliga pneumokockinfektioner anmälas (smittskyddsinstitutet, 2012b).

  Vaccin

  Sedan 1970-talet finns vaccin tillgängliga mot pneumokocker, polysackaridvaccin, Pneumovax, men de vaccinerna har dålig effekt på småbarn som inte kan bilda tillräckligt med antikroppar för att få tillfredställande skydd och vaccinet påverkar inte PRP bärarskapet. Det finns en ny generation av vaccin, konjugatvaccin, som sedan 2009 erbjuds alla nyfödda i Sverige och som har visat sig ha goda effekter mot allvarliga infektioner även hos barn och för minskningen av PRP-bärarskap. De som rekommenderas vaccin är barn som till exempel har kronisk hjärt-, lung eller njursjukdom, medfödd immunbrist, cochleaimplantat för att höra bättre och barn som är födda mycket tidigare än beräknat. Även barn som inte har vaccinerats men som riskerar att bli svårt sjuka av en pneumokockinfektion rekommenderas vaccination. De vuxna som rekommenderas vaccination är vuxna med hjärt-, kärl- njursjukdomar och diabetes, vuxna som har splenektomerats, vuxna som har downs syndom, levercirros och nedsatt immunförsvar. Det rekommenderas även att patienter över 65 år vaccineras då dessa har en ökad risk att insjukna i svåra pneumokockinfektioner (Smittskyddinstitutet, 2012c).

  Prevenar 13, det pneumokockvaccin som används i Sverige idag, utgör ett tillskott till det tidigare polysackaridvaccinet. Spädbarn som får vaccinet som en del i barnvaccinationsprogrammet behöver tre doser, vid tre månader, fem månader och 12 månader. Barn över två år och vuxna behöver en engångsdos. Som adjuvans i Prevenar 13 används Aluminumfosfat (Smittskyddsinstitutet, 2012d).  Det är ännu inte klarlagt om det behövs boosterdoser när vuxna får vaccinet. De vuxna som tidigare har vaccinerats med polysackaridvaccinet, var då tvungna att fylla på med en boosterdos efter 5-10 år, men det behövs i nuläget inte med det nya vaccinet (Läkemedelsverket, 2012). Spädbarn svarar på Prevenar 13 med att bilda antikroppar medan de svarar ej lika bra på Pneumovax. Pneumovax kan ges från 2 årsåldern och uppåt. Pneumovax ger skydd mot 23 olika typer av pneumokockbakterier medan Prevenar 13 ger skydd mot 7 olika pneumokockbakterier (Fass 2013).  

                                                                             

   

  Referenser

  Läkemedelsverket. (2012). Hämtad 14 december, 2012, från läkemedelsverket, http://www.lakemedelsverket.se/malgr.../Prevenar-13-/

  Fass. (2013). Hämtad 3 januari, 2013, från Fass,http://www.fass.se/LIF/produktf...7&UserTypeID=2 

  Fass. (2013). Hämtad 3 januari, 2013, från Fass, http://www.fass.se/LIF/produktfakta/...7&UserTypeID=2 

  Smittskyddsinstitutet. (2012d). Hämtad 14 december, 2012, från smittskyddsinstitutet, http://www.smittskyddsinstitutet.se/...tuella-fragor/

  Smittskyddsinstitutet. (2012b). Sjukdomsinformation om pneumokockinfektion. Hämtad 1 december, 2012, från smittskyddsinstitutet, http://www.smittskyddsinstitutet.se/...kockinfektion/

  Smittskyddsinstitutet. (2012c). Vaccin mot pneumokockinfektion. Hämtad 12 december, 2012, från smittskyddsinstitutet,  http://www.smittskyddsinstitutet.se/.../pneumokocker/

   

   

                                                     

   

   

   

   

   

   

  Files (0)

   

  Comments (4)

  Viewing 4 of 4 comments: view all
  Intressant om Pneumokocker!
  Finns bakterien bara i näsan och hur länge bär man på den? Ni beskriver hur den lätt smittar mellan barn men hur smittar den vanligast vuxna? Hade gärna sett att ni tagit med något om symtom, till exempel vid pneumoni. När kan man misstänka att man drabbats av pneumokocker? Ni beskriver utförligt vilka som rekommenderas att ta vaccinet (bra) men vilka bör inte ta vaccinet? Finns det några biverkningar? I er text skriver ni först att Prevenar 13 är ett ”tillskott” men sedan beskrivs bara konjugatvaccinet. Har man gått över helt till konjugatvaccin (även för äldre)? Fortfarande ges väl till exempel Pneumovax? Vilken är verkningsmekanismen? Undrar också om vaccinationen ingår för alla barn i barnvaccinationsprogrammet? Sista meningen i stycke ett och två innehåller samma fakta. Källorna är relevanta men jag hade gärna sett att FASS var med, och ”försättsbladet” kan tas bort :). edited 18:07, 20 Dec 2012
  Posted 15:53, 20 Dec 2012
  Hej!
  Spännande ämne men obehaglig utveckling av dessa bakterier! Önskar en beskrivning hur diagnos ställs, vilka symtom man ska vara vaksam på, vilka metoder som används för att påvisa just en pneumokockinfektion? Kanske lite otydligt beskrivet vilka som ska/bör vaccineras, återkommer i texten och ger en viss förvirring. Ser inga felaktigheter men det kanske kan förenklas? Vuxna och barn över fem år ska väl ha ett annat vaccin, ett polysackaridvaccin? Biverkningar, kontraindikationer? Arbetet har relevanta referenser, hade kanske kunnat vara fler eller innehållit några spännande länkar
  Posted 12:45, 26 Dec 2012
  Hej!
  Intessant och aktuellt!
  Ett välskrivet arbete och lättläst, ett tillägg när det gäller riskgrupper är då personer med KOL och astma.Dessa personer rekommenderas att vaccinera sig både mot det årliga influensan och pneumokocker. I sista stycket så skriver ni att det är oklart om man behöver ha en boosterdos när det gäller nya vaccinet, vilket vaccin menar ni och varför behöver man inte ha boosterdos? det vore intressant om ni förklarade lite om skillnaden mellan det gamla och det nya vaccinet. I samma stycke sista meningen skriver ni "det behövs i nuläget inte(boostedos) med det nya vaccinet". Hur menar ni? det är lite motsägelsefullt!
  MVH Sara Heidari
  Posted 16:30, 27 Dec 2012
  Intressant och lättläst med rubriker för de olika styckena. Under rubriken patofysiologi kan det vara bra att nämna att splenektomerade är en speciellt utsatt grupp för sepsis. Jag blev också nyfiken på att få veta om det finns platser i Sverige och vilka andra länder, där (multi)resistenta pneumokocker förekommer.
  Under rubriken Vaccin kan tilläggas att vaccinering också rekommenderas till planerade splenektomier. Det vore bra att tala om namnet på polysackaridvaccinet: Pneumovax, då konjugatvaccinet Prevenar 13 nämns.
  Prevenar 13 ingår i barnvaccinationsprogrammet, min fundering är vilket av vaccinerna som är förstahandsvalet till vuxna? Finns någon orsak till varför man bör välja Pneumovax alternativt Prevenar 13 till vuxna?
  -Hur administreras vaccinet, subcutant eller intramuskulärt?
  -Finns det något särskilt att tänka på vid vaccineringen? (tex. extra försiktighetsåtgärd för att se till att vaccinet inte hamnar intravaskulärt.)
  -Vilka biverkningar kan förekomma?
  -Kan vaccinet ges samtidigt med andra vacciner?
  Posted 16:57, 29 Dec 2012
  Viewing 4 of 4 comments: view all
  You must login to post a comment.