Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar > Vaccinationer > Influensavaccinationer

Influensavaccinationer

  Table of contents
  No headers

  Ny version 13 01 06

   

  Influensa-virus

  Influensa är en virus sjukdom som ej kan behandlas med antibiotika. Virus infektionen sprids snabbt mellan länder och är som värst under vinterhalvåret. En uppskattning har gjorts att ca 2-15% av människorna i Sverige insjuknar varje år(1).

  Patofysiologi

  Influensan delas ofta upp i tre olika sorter, A, B och C. Sorten A är den allvarigaste sorten och även den vanligaste, det är den sorten som orsakar epidemier och pandemier. Infektionen kan vara mycket allvarlig för utsatta grupper som tex våra äldre, gravida samt de människor som lider av någon sorts kronisk sjukdom. Symtomen kan variera från lindringa förkylningsbesvär till svåra pneumonier.

  Eftersom vi blir mer infektions känsliga under en influensa infektion så är risken stor att vi får en baktriell infektion som tex pneumoni. Detta kan vara livshotande för människor i riskgrupperna. Människor som insjuknar i typ B kan också bli mycket sjuka, dock har det visat sig att denna typ ej utgör någon risk för att starta stora epidemier. Den mildaste varianten är typ C. Denna typ orsakar milda luftvägsinfektioner, oftast övre luftvägsinfektioner(1).

  Symtom

  Inkubationstid är ca 1-3 dygn. De första symtomen hos de som insjuknar är oftast feber, frysningar, muskelvärk och huvudvärk. Efter några dagar kan även luftvägs symtom uppstå. Den förhöjda kroppstemperaturen stannar oftast kvar i upp till en vecka(1).

  Vaccin

  Det vanligaste vaccinet emot influensa som använts i många år i Sverige är Vaxigrip®.

  Vaxigrip® framställs med hjälp av föregående influensa stammar ifrån tidigare år. Oftast en blandning av antigen ifrån både influensa A och influensa B(1). Vaxigrip® består olika substanser och hjälpämnen. Viktigt att veta är att just Vaxigrip® innehåller spår av ägg vilket gör att ägg allergiker rekommenderas att inte använda vaccinet. Ett relativt nytt vaccin har tagits fram är de människor som är ägg allergiker, Optaflu®, dock har det ej kommit till Sverige än(1). Innehåller inte adjuvans. Effekt ges efter ca 2-3 veckor och håller i ca 6-12 månader (2). Vaccinet ges en gång per säsong. Inga booster doser behövs för vuxna personer.

  Gällande barn så kan barn som tidigare inte fått vaccin behöva en andra dos ca 4 veckor efter den första dosen. Biverkningar av vaccinet kan vara: svullnad, ömhet och rodnad är de vanligaste lokala reaktionerna. Av alla vaccinerade personer så uppstår feber och muskelvärk hos ca 10%(2,3). Injektionen ges vanligtvis som en intra muskulär injektion i överarmen (2). Skyddseffekten kan variera från år till år, dock har man uppskattat att skyddseffekten uppgår till ca 70% vid en vaccination(1).

  Profylax/rekommendationer

  Det enklaste sättet att förebygga att drabbas av influensa är att vara noga med handtvätt och i vissa fall eventuellt komplettera med handsprits användning och att människor i riskgrupper går och vaccinerar sig(4).

  Alla människor som är födda år 1947 och tidigare samt människor i riskgrupper erbjuds att vaccinera sig gratis. I riskgruppen ingår följande sjukdomar:

  • Svår medicinerad diabetes
  • Kronisk njur eller leversvikt
  • Hjärt eller lung sjukdom, även astma
  • Nedsatt immunförsvar
  • Neurologiska sjukdomar som påverkar andningen
  • Gradvida som inte fått vaccin mot svininfluensan 2009/2010 (5,6)

  Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att även människor med viktiga samhälls-funktioner också vaccinerar sig emot influensa. WHO har i över femtio år samarbetat med forskare för att få fram bra vaccin emot influensa virusinfektioner (6).

  För var år som går så förändrar sig viruset och därför kan effekten av vaccinet variera(3).

  För de som vill veta mer om influensa samt få lite koll på hur läget i Sverige är så kan denna internetsida vara intressant https://www.influensakoll.se/.

  Referenser

  1. Läkemedelsverket.Läkemedelsboken 2011-2012.ISBN 978-91-979605-0-2.
  2. www.fass.se
  3. Farmakologi Hedvig Nordeng & Olav Spigset 2009 Student litteratur.
  4. http://www.vardhandboken.se/Texter/B...-och-handskar/
  5. http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Influensa/Vaccination-mot-influensa/
  6. http://www.who.int/influenza/vaccines/use/en/

  Intressanta länkar ;

  Files (0)

   

  Comments (4)

  Viewing 4 of 4 comments: view all
  * Jättebra arbete som känns välskrivet med enkelt och korrekt skrivet språk!
  * Ni har med alla delar enligt instruktionen.
  * Efter de första 3 styckena saknas referenshänvisning i texten.
  * Influensatyp B och C nämner ni utan ytterligare förklaring, jag personligen tycker det skulle vara intressant med lite information om dom också. Även om typ A är den vanligaste.
  * Ni har på två ställen hänvvisat till influensakoll.se (intressanta länkar).
  * Hänvisning till vårdhandboken (intressanta länkar)där man får information om handhygien tycker jag var bra då ni nämner i texten vikten av handtvätt.
  * Referenserna är aktuella och relevanta.
  * Vad gäller vid handspritsanvändning, ni skriver att det i vissa fall eventuellt kan kompletteras med handsprit? Finns några rekomendationer kring det?
  Hoppas detta kan vara till någon hjälp för er!
  //Nina Cleve
  Posted 09:44, 20 Dec 2012
  Ert arbete är intressant och lättläst. Ni har använt bra referenser och hänvisar till aktulla länkar. De första tre styckerna saknar referenser. Bra att ni tar upp om handhygien det kan nog inte på pekas för ofta, men även där kanske en referens skulle behövas. Ett mycket bra arbete.
  /Anette Ernebrink. edited 17:13, 26 Dec 2012
  Posted 17:13, 26 Dec 2012
  Intressant och bra arbete om influensavaccin. Saknar referenser i början på arbetet. Skrivet på ett lättläst sätt men kanske det skulle vara lite mer rubriker. Ni har fått med alla delar och helhetsintrycket ger att det är väl genomarbetat. Influensakoll.se var en bra och intressant länk. Tack för bra läsning. Gina Larsson
  Posted 20:00, 1 Jan 2013
  Välskrivet arbete,
  Ni skriver "Virus infektionen är som värst under vinterhalvåret" men detta har inget samband med kylan utan snarare pga människor vistas ofta inomhus med större risk för smitta pga närkontakt med andra människor.
  Posted 23:13, 2 Jan 2013
  Viewing 4 of 4 comments: view all
  You must login to post a comment.