Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar > Vaccinationer > Grupp 9

Grupp 9

  Table of contents
  No headers

  Högskolan Dalarna

  Distriktssköterskeprogrammet HT 2012

  Kurs: MC3016 Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar, 15 hp

  Studieuppgift 3:4 Vaccinationer

  Författare: Marie Mattsson & Johanna Lindstedt

  Kursansvarig: Marika Hagelberg

   

  Hur bemöter vi föräldrar/personer som är tveksamma till vaccination

  Det är inte ovanligt att vara rädd för vaccinationer och ur rädslan föds många argument mot vaccination. Det finns många olika föreställningar om att vaccin skulle vara onaturligt, skadligt för immunförsvaret, orsaka neurologiska sjukdomar mm (Socialstyrelsen, 2008). Utgångspunkten enligt oss är att alla föräldrar vill sina barns bästa, det är därför viktigt att respektera de föräldrar som har en annan inställ­ning till vaccination samt att ta deras frågor och invändningar på allvar (Socialstyrelsen, 2008).

   

  I dagens samhälle finns information lättillgänglig och många föräldrar läser själva på Internet och i olika forum angående vaccinationer. Vilket vi anser ställer krav på vårdpersonal att vara ännu mer påläst, inte för att argumentera, utan för att ge en neutral och opartisk information, vilket också föräldrarna efterfrågar. Det är viktigt att tydligt möta deras oro, att lyssna på alla frågor och ge saklig information med utgångspunkt från vad vi vet. Är det komplexa frågor som vi som distriktssköterskor inte kan besvara får vi konsultera en läkare eller specialist i ämnet. Det finns ingen anledning att passivt godta föräldrarnas argument mot vaccination utan det är viktigt att fråga föräldrarna vilka källor som deras motargument bygger på. Ofta kan felaktigheter och missuppfattningar redas ut (Socialstyrelsen, 2008).

   

  I en studie framkom att föräldrarna ansåg att samtalet med sjuksköterskor och läkare till stor del låg till grund för om de valde att vaccinera sitt barn eller ej, den vanligaste orsaken till varför föräldrarna valde att avstå från vaccinering av sitt barn var för att de kände oro och rädsla inför eventuella biverkningar, därav har informationen till föräldrarna en stor betydelse (Mason McCauley, Kennedy, Basket & Sheedy, 2012). Oro inför vaccinering kan undvikas genom att ge information om fördelarna med vaccination och tydliggöra biverkningar och förekomsten av dessa, samt redogöra för eventuella komplikationer som kan bli följden av vaccinationen. Men även genom att förklara de risker och komplikationer som finns om föräldrarna låter bli. De sjukdomar som vacciner kan förebygga är allvarliga, och vaccinationer förhindrar i hög utsträckning att människor blir sjuka. Det innebär inte att vaccinationer är helt utan risk eller ger 100% skydd.  Inga läkemedel eller andra medicinska åtgärder kan påstås vara helt riskfria, men riskerna med de vacciner som ingår i vaccinationsprogrammet är mycket små jämfört med de risker som sjukdomarna orsakar(Socialstyrelsen, 2008). Självfallet kan det finnas medi­cinska kontraindikationer och till sist måste vårdpersonal respektera de föräldrar som ändå väljer att inte vaccinera sina barn. Vår uppgift som blivande distriktssköterskor är att ge föräldrarna kunskap och möjlighet för att kunna ta detta beslut.   

   

  Referenser

   

  Socialstyrelsen, (2008). Vaccination av barn. Det svenska vaccinationsprogrammet. En kunskapas översikt för hälsovårdspersonal. Hämtat 17 December, 2012, från

  http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8825/2008-126- 9_20081269.pdf 

   

  Mason McCauley, M., Kennedy, A., Basket, M., & Sheedy, K, (2012). Exploring the Choice to Refuse or Delay Vaccines: A National Survey of Parents of 6- Through 23-Month-Olds. Academic Pediatrics,(12)5, 375-383.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.