Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar > Vaccinationer > Grupp 4

Grupp 4

  Table of contents
  No headers

  Bemötande

  Det är viktigt att vi som sjukvårdspersonal är uppmärksam och kan hjälpa de föräldrar och barn som är tveksamma till vaccinationer. Det kan vara mycket rädsla och oro som ligger bakom. Att vara stickrädd kan vara en anledning till att man inte vill ta vaccinationen. Det att vara förberedd är en mycket viktig bit och att få komma flera gånger innan vaccinationen kan vara ett sätt att bearbeta sin rädsla. Skolsköterskan eller BVC-sjuksköterskan kan träffa både barn och föräldrar och ge saklig information, visa hur det går till och hur sprutan ser ut. Barn vill uppleva att de har kontroll över sin situation. Att få en skriftlig information hemskickad innan besöket är bra att få. Det finns även bedövningskräm EMLA  som kan sättas på armen en timme före sticket. Alla barn har rätt att bli förberedda på vad som ska hända utifrån sin ålder och mognad. Barn som är mycket stickrädda där kan sköterskan kontakta lekterapin på en barnklinik (1).

  Information om vilken sjukdom som vaccineringen är emot är viktig att ge. I en studie från USA där kvinnorna/ föräldrarna fick skriftlig information om att hpv- vaccinationen var förebyggande emot cervixcancer, de var mer positiva till vaccineringen än de som fick informationen att det var emot en könssjukdom, Att ge tydlig information visades vara viktigt (2). Det behöver inte vara mycket information som ges. I en studie som utfördes i USA där fick 1600 föräldrar till 8-12åriga barn olika mycket skriftlig information. Det visades att den grupp som fick mest information, de hade mycket kunskap men det var ingen signifikant skillnad till att acceptera en vaccination än kontrollgruppen som fick mindre information. Däremot var det attityder och livserfarenheter som var mer viktiga faktorer inför ställningstagande till att vaccinera sitt barn (3). I England gjordes en undersökning bland 553 flickor som blev erbjudna hpv vaccinering. Resultatet visade att 153 flickor skulle inte rekommendera vaccineringen till andra. Vaccinet uppfattades som att vara smärtsam och det var överdrivna rykten om negativa händelser angående stick rädslor. Det fanns även olika uppfattningar mellan tonåringarna och föräldrarna om att acceptera vaccinationen (4).

  I en annan studie från USA fick föräldrarna mottaga en utförlig information och instruktioner fem veckor innan vaccinationen. De fick också en telefonpåminnelse var de kunde vända sig för frågor. Resultatet visade att den grupp som fick information där ökade antalet influensavaccinationer än den grupp som inte fick någon information (5). Vi som

  sjukvårdspersonal har en viktig roll, att kunna förbereda på ett bra sätt och ge tydlig  information till barn, tonåringar och föräldrar.

  Referenser

  1. Stockholms läns landsting, Metodbok Barnhälsovård SLL kap 6.1.4

  2. Leader, AE., Weiner, JL., Kelly, BJ., Hornik, RC., Capella JN. Effects of information framing on human papillomavirus vaccination. Journal of womens health 2009, feb, 18 (225-33).

  3. Dempsey, AF., Zimet, GD., Davis, RL., Koutsky, L. Factors that are associated with parental acceptance of human papillomavirus vaccines: a randomized intervention study of written information about HPV. Pediatrics 2006, 117 (1486-93).

  4. Brabin,L., Roberts, SA., Stretch; R., Baxter, D., Elton. P., Kitchener, H., McCann, R.A survey of adolescent experiences of human papillomavirus vaccination in the Manchester study. British Journal Of Cancer 2009, Nov 3, Vol 101 (1502-4).

  5. Stockwell, MS., Kharbanda, EO., Martinez, RA., Vargas, CY., Vawdrey, DK., Camargo. Effects of a text messaging intervention on influenza vaccination in an urban, low-income pediatric and adolescent population: a randomized controlled trial . JAMA: the journal of the American Medical Association, 2012 (1702-8).

   

  Författare: Ann-Charlotte Karlsson, Mikaela Pollmeyer

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.