Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar > Vaccinationer > Grupp 12

Grupp 12

  Table of contents
  No headers

  Att bemöta föräldrar som är tveksamma till vaccinationer

   

  Även om många föräldrar (90 %) anser att vaccinationer är ett bra sätt att skydda barnen från sjukdomar finns en oro hos drygt hälften av dessa (54 %) över att ge sina barn vaccin. Dock vaccinerar de flesta (88 %) sina barn enligt läkarens rekommendation (Freed et al, 2010). Att vaccinera trots oron talar antagligen för att föräldrarna anser att fördelarna överväger riskerna. Föräldrar har också större tillit till äldre beprövade vacciner än till nyare vacciner (Freed et al, 2010). Framförallt mödrar över 30 års ålder är tveksamma till vaccination av sina barn. Tvekan för vaccinationen beror framförallt på oron för biverkningar och undran över om vaccinet är effektivt eller ej (Gust, Darling, Kennedy, Schwartz, 2008).

    

  För att nå även de som är tveksamma till vaccination bör sjuksköterskan informera både muntligt och skriftligt om vaccineringen. Föräldrar är mer negativa till vaccinationer om de saknar kunskap (Freed et al, 2010). Materialet bör ge svar på deras frågor, evidens om vaccinationerna och rekommendationer från Hälso- och sjukvården (Gust et al, 2008). Materialet bör vara utformat på ett lättförståeligt språk som inte kan missförstås. Informationen bör även finnas på flera olika språk. Konsekvenserna av att inte vaccinera bör belysas både med data om sjukdomen som annars kan utvecklas och med erfarenheter från föräldrar vars barn drabbats (Healy & Pickering, 2011). Det är viktigt att informera om varför man även bör vaccinera mot sjukdomar som i dag är sällsynta som t.ex. mässlingen. Föräldravänlig litteratur och vägledning till online-information bör finnas tillgänglig på sköterskans mottagning (Healy & Pickering, 2011). Detta för att kunna förmedla relevant fakta från rätt källa. Media påverkar ofta föräldrarna i valet om vaccination eller ej. Risken är att media förmedlar felaktig fakta och/eller att andra människors åsikter kan bli avgörande för beslutet. Sjuksköterskan bör därför försöka förstå vilka influenser i samhället som skapat föräldrarnas rädsla och tvekan inför vaccinationen för att kunna bemöta dem på bästa sätt (Healy & Pickering, 2011). Som sjuksköterskor bör vi vara pålästa och uppdaterade om senaste rönen. Sjuksköterskan bör avsätta gott om tid för att etablera en god kontakt med föräldrarna, skapa tillit och ha respekt, för att på bästa sätt kunna förmedla information, svara på frågor och förhindra missvisande och negativ information om vaccinering (Gust et al, 2008).

   

   

   

  Av: Suzie Westlund, Maire Svanberg, Helén Persson

   

   

  Referenser

  Freed, G., Clark, S., Butchart, A., Singer, D., Davis, M. (2010). Parental vaccine safety concerns on 2009. Pediatrics 2010; 125 (4); 654. DOI:10.1542/peds.2009-1962. Hämtad elektroniskt den 15 dec. 2012 från http://pedriatrics.aappublications.o.../654.full.html

   

  Healy, M. & Pickering, L. (2011). How to communicate with vaccine-hesitant parents. Pediatrics 2011; 127; s 127. DOI: 10.1542/peds.2010-1722S. Hämtad elektroniskt den 15 dec. 2012 från http://pediatrics.aappublications.or....full.pdf+html

   

  Gust, D., Darling, N., Kennedy, A., Schwartz, B. (2008). Parents with doubts about vaccines: which vaccines and reasons why. Pedriatrics 2008; 122; 718. Doi: 10.1542/peds.2007-0538. Hämtad elektroniskt den 15 dec. 2012 från http://pediatrics.aappublications.org/content/122/4/718.full.pdf+html

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.