Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar > Vaccinationer > Grupp 11

Grupp 11

  Table of contents
  No headers

   

  Akademin för hälsa och samhälle
  Förskrivningsrätt
  MC 3016
  Ht, 2012
   
   
   
                                                                                           Bemötande
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Författare                                                                Lärare                    
  Sandra Saade (fd. Harfouche)                           Marika Hagelberg
  Marie Kallursén
   
   
   

  Som hälso-sjukvårdspersonal är det viktigt att visa respekt för de föräldrar som är tveksamma till vaccination. Föräldrar som känner sig oroliga då de ska vaccinera sina barn bör mötas med saklighet. Hälso-sjukvårdspersonal ska lyssna på föräldrarna, svara på deras frågor och be föräldrarna eller anhörig berätta om varför de känner sig oroliga och ge information. Det är en fördel om båda föräldrarna är med och får informationen, även annan anhörig kan inbjudas om oro finns inför barnets vaccination. Personal ska informera om att det inte finns någon vaccination som är utan risk för biverkningar, men att risken för allvarliga biverkningar eller biverkningar som ger bestående skada är minimala. Medan risken för att dö eller få allvarliga symtom av sjukdomen barnet ska vaccineras mot är så mycket större. Personal kan även berätta att det genom vaccinationer går att förebygga vissa allvarliga sjukdomar och förhindra att människor blir sjuka. Personal kan även informera även om sjukdomen som vaccinationen gäller och om risken för smittspridning som blir utan vaccination. Personal kan gärna påminna föräldrarna om att deras barn i framtiden kanske vill ut i världen och till länder där man lever under primitiva förhållanden och då är vaccinationsskydd en av de bästa liv- och sjukförsäkringar som barnet kan ha. Det finns länder där barn och ungdomar vägras tas om hand på förskolor, skolor och universitet om de inte har vaccinationsskydd. Skriftlig information kan gärna ges, samt namn och telefonnummer. Då det är föräldrarna som beslutar om barnet ska vaccineras eller ej bör hälso- sjukvårdspersonal även berätta att det är ett viktigt beslut som kan ha stor betydelse för barnets framtid (Socialstyrelsen, 2008).  

  I en amerikansk studie står att läsa om en undersökning där forskarna har tittat på mödrar som är oroliga för sina barns vaccinationer. Mödrarna delades in i två grupper. Den ena gruppen fick under tre gånger innan vaccinationen av barnet möjlighet att träffa hälso-sjukvårdspersonal och bli informerade om fakta kring vaccinationen. De fick även skriftlig information. Den andra gruppen fick träffa hälso-sjukvårdspersonal en gång innan vaccinering. Resultatet visade att mödrarna i både grupp ett och grupp två kände sig mer positivt inställda till vaccinering av sina barn än innan de fick informationen. Resultatet visade också på att det inte hade någon mätbar skillnad om mödrarna fick information flera gånger eller en gång innan vaccination. Det var informationen i sig som var den positiva faktorn. Det visades även att mödrarna ville ha information innan vaccinationen skulle äga rum. Det vi som personal kan ta vara på utifrån denna artikel är hur viktigt det är att ge information och vilken positiv effekt det kan ha på föräldrarna. En kort stunds information som inte tar mycket energi av oss som personal kan få oroliga och tveksamma föräldrar att ändra sig (Vannice et al., 2011).

   

  Referenser

   Socialstyrelsen. (2008). Vaccination av barn Det svenska vaccinationsprogrammet En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal. Hämtad 12 december, 2012 från Socialstyrelsen,

  http://www.socialstyrelsen.se/publik...008/2008-126-9

   

  Vannice , S. K., Salmon, A. D., Shui, I., Omer, B. S., Kissner, J., Edwards, K.M., Sparks, R., Dekker, C.L., Klein, P. N. & Gust, A.D. (2011). Attitudes and beliefs of parents concerned about vaccines: Impact of timing of immunization information. Pediatrics, 120-126. doi: 10.1542/peds.2010-1722R

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.