Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar > Inkontinens > Betygskriterier inkontinens

Betygskriterier inkontinens

  Table of contents
  No headers

  Betygskriterier för uppgift inkontinens

  Betygsskala: U – G

  Wiki 2:1

  Kriterier för G

  Texten är en fördjupning inom området inkontinens, och omfattar motsvarande ca 6 A4-sidor. Texten redovisar fakta och kunskaper som är korrekta och relevanta för området. Områdena som är angivna i uppgiften ska finnas med. I texten integrerar studenten fakta från olika källor till ett eget resonemang. Texten innehåller all den information som behövs för att läsaren ska förstå tankegången. De källor som används är minst tre vetenskapliga artiklar samt ett antal aktuella fackböcker och/eller expertgranskade webbsidor. Minst fem källor ska finnas med. Korrekt angivna referenser gör det möjligt för läsaren att se vilka källor som ligger till grund för de olika delarna av texten. Språkets form ska vara väl anpassat för uppgifte och referenshanteringen tillämpas i stort sett felfritt.

  Wiki 2:2

  Kriterier för G

  Konstruktiva kommentarer har lämnats till minst två andra gruppers arbeten. Kommentarerna visar att studenten läst texten kritiskt. Värdering av kommentarer och reflektioner för att förbättra er text ska göras. 

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.