Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2014 > Sjukdomar > Livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer

  Table of contents
  No headers

   

  Livmoderhalscancer


  I Sverige är livmoderhalscancer den tredje vanligaste cancerformen bland kvinnor mellan 15 och 44 år (efter bröstcancer och malignt melanom). Men innan jag fördjupar mig i den specifika sjukdomen så vill jag först förklara vad cancer är.


  Cancer

  Människokroppen är uppbyggd av tusentals miljarder celler. För att kroppen ska kunna växa och leva vidare måste cellerna regelbundet ersättas med nya. Det sker genom att celler förökar sig genom delning. När cellen ska dela sig fördubblar den hela sitt innehåll och blir till två celler. Cancer innebär att den perfekta balansen rubbas. Cellerna fortsätter att dela sig ohämmat. Fler och fler cancerceller bildas och efter en tid har de blivit till en liten klump av celler. Denna klump kallas för tumör och får sin näring via egna nybildade blodkärl.
  Cancer är inte en enda sjukdom utan en hel rad olika sjukdomar. Vilken sorts cancer som utvecklas beror på den typ av cell som tumören har kommit ifrån..


  Cancer i livmodern

  Det finns flera olika cancersjukdomar som kan uppstå i livmodern. De två vanligaste är livmodercancer och livmoderhalscancer. Det är viktigt att skilja på de två sjukdomarna, som är olika på flera sätt inte minst vad gäller åldern då man insjuknar. Ganska unga kvinnor kan få livmoderhalscancer, medan man mycket sällan får livmodercancer före 40 års ålder.


  Vad är livmoderhalscancer?

  Livmoderhalscancer får man av ett virus (humant papillomvirus, HPV) som är sexuellt överförbart. Hos vissa kvinnor orsakar det här viruset cellförändringar som i sin tur, i vissa fall, kan utvecklas till livmoderhalscancer. Celler i livmoderhalsen växer okontrollerat och förstör den omgivande vävnaden. Oftast utvecklas livmoderhalscancer i området mellan den inre och yttre delen av livmoderhalsen.
  HPV kallas också vårtvirus och är mycket vanligt. Av en del HPV-typer kan man få vanliga vårtor, oftast på händer eller fötter. Av andra typer kan man få vårtor i underlivet, så kallade kondylom. Men så finns det några HPV-typer, 16 och 18, som kan ge cellförändringar och cancer.


  Symtom

  Tyvärr ger livmoderhalscancer eller dess förstadier sällan symtom förrän sjukdomen har nått ett framskridet stadium, dvs. då cellförändringarna redan har utvecklats till livmoderhalscancer. Om man har alls har några symtom är de vanligaste: blödningar från underlivet, exempelvis vid samlag eller mellan menstruationer, samt ovanliga flytningar, med eller utan blödning. Ett annat tecken att vara uppmärksam på är samlagssmärtor. Om man får något av dessa symtom är det viktigt att uppsöka läkare så snart som möjligt. Men symtomen behöver inte vara tecken på livmoderhalscancer.


  Hur man skyddar sig mot HPV

  Om man använder kondom minskar riskerna att bli smittad av HPV. Kvinnor som regelbundet går på cellprovskontroller har ett bra skydd mot livmoderhalscancer. Då kan cellförändringar upptäckas och tas bort innan de utvecklas till livmoderhalscancer.
  Idag finns vaccin mot HPV-typerna 16 och 18. För att vaccinet ska ge ett skydd, ska man inte vara smittad med HPV. Därför är det bäst att vaccinera sig innan man har haft sex första gången. Man kan vaccinera sig även om man har haft sex, men ju färre sexuella kontakter man haft desto bättre. Vaccination mot HPV ingår numera i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.
  Det allra bästa skyddet är om man kombinerar kondomanvändning med HPV-vaccination och gynekologisk cellprovtagning. Kvinnor kallas till gynekologisk cellprovtagning vart tredje år, från det man är 24 år och fram till dess man är 50 år. Därefter kallas man var femte år tills man är 60 år gammal.
  När man vaccinerar sig mot HPV så tillför man kroppen delar av det smittoämne som orsakar sjukdomen. Vaccinet innehåller inget DNA och kan därför inte framkalla sjukdomen, men är ändå tillräckligt likt viruset för att immunförsvaret ska reagera på det.


  Förebyggande och behandling

  Globalt sett drabbas över en halv miljon kvinnor av livmoderhalscancer varje år. En viktig orsak till att antalet fall av livmoderhalscancer är så mycket högre i vissa länder är att man där saknar program för regelbundna gynekologiska cellprovtagningar, så kallad gynekologisk screening.
  Screening innebär undersökning av ett större antal människor för att finna förstadier till en sjukdom eller en sjukdom innan den har gett symtom. I Sverige finns i dag nationella screeningprogram för bröstcancer och livmoderhalscancer.
  Livmoderhalscancer kan behandlas på olika sätt, genom operation, strålbehandling eller cytostatika.
   

  Avvikande provsvar

  Cellförändringar är inte en sjukdom i sig. Men eftersom cellförändringar kan utvecklas till cancer, är det viktigt att en läkare får undersöka dem och att man eventuellt får behandling. Är cellförändringarna lindriga låter man oftast kroppens eget immunförsvar försöka läka ut dem. Det tar lång tid innan cellförändringar utvecklas till livmoderhalscancer, vanligen tio till femton år. Därför är det viktigt att gå på regelbunden gynekologisk cellprovskontroll, för att därigenom kunna upptäcka och avlägsna svåra cellförändringar i god tid, innan de utvecklas till cancer. Livmoderhalscancer är inte ärftligt. Däremot kan ärftlighet, liksom rökning, öka risken att få cellförändringar eller livmoderhalscancer om man redan smittats av viruset.
   

  Några personliga reflektioner

  Livmoderhalscancer är svår att förebygga p g a
  ·    smygande förlopp
  ·    cancer är känslomässigt svår att både tänka på och tala om och den sexuella kopplingen gör det inte lättare
  ·    det finns ofta motstånd mot att använda kondom, trots stora fördelar

   

   

  Referenslista

  Emma Holmér, 1177 vårdguiden, 2013-08-12, Vad är cancer? Hämtad: 2 december, 2014,
  http://www.1177.se/Uppsala-lan/Tema/...Vad-ar-cancer/

  Sanofi Pasteur MSD, 2014-02-04, Vad är humant papillomvirus (HPV)? Hämtad: 2 december, 2014,

  http://gardasil.se/hpv/vad-ar-humant...illomvirus-hpv

  Anna Yngvesson, 1177 vårdguiden, 2014-10-17, Gynekologisk cellprovtagning, hämtad: 2 december, 2014,

  http://www.1177.se/Uppsala-lan/Tema/...llprovtagning/

  Files (0)

   

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  Hej! Bra skrivet och enkelt att förstå. Bara dom här källorna som vore bra att ha i texten så jag vet vart jag kan hitta vad och läsa lite mer om. Sofie
  Posted 10:09, 9 Dec 2014
  Bra skrivet och intressant, men jag saknar fotnoter och känner att kanske texten i underrubriken "Livmoderhalscancer" kunde tas bort och bakas in i underrubriken "cancer"..?
  Posted 20:23, 22 Dec 2014
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.