Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2014 > Sjukdomar > Tuberkulos

Tuberkulos

  Table of contents
  No headers

   

  Bakgrund

  Enda sedan stenåldern har Tuberkulos funnits men det var först 1882 som den tyske läkaren och bakteriologen Robert Koch fastställde sambandet mellan tuberkelbakterien och själva sjukdomen. 1905 fick han Nobelpriset i medicin för sin upptäckt.

  Tuberkelbakterien och leprabakterien är släkt med varandra och även ett 60-tal andra arter av ”atypiska mykobakterier”. För människor med normalt immunförsvar är de flesta av dessa ofarliga. (Hjärt-lungfonden)

  Bara för att man blir smittad av bakterien betyder det inte att man blir sjuk. Skulle man bli sjuk kan det ibland ta mellan 2-5 år efter att man smittats och ibland ännu längre tid innan sjukdomen uppstår. Blir immunförsvaret försvagat kan sjukdomen bryta ut. Tuberkulos är en av de vanligaste infektionssjukdomarna ute i världen men i Sverige så är den rätt ovanlig. (1177)

   

  Sjukdomen

  Tuberkulos, förkortas tbc och det är oftast lungorna som påverkas av denna infektionssjukdom.

  De symptom som uppstår när man har lungtuberkulos är:

   

  • hosta med slem som varar längre tid än tre veckor

  • blodblandat slem i upphostningar

  • ont i bröstkorgen.

   

  Dock kan även andra organ i kroppen påverkas av tbc, tex:

   

  • Lymfkörtlarna

  • lungsäcken

  • skelettet

  • njurarna

  • hjärnhinnorna

  • blodet.

   

  Får man tbc i något av dessa organ eller i lungorna kan även symptom som viktminskning, dålig aptit, feber och nattliga svettningar visa sig.

  Sjukdomen sprids via luften genom hostningar och det är tuberkelbakterien som orsakar sjukdomen. Om man blir smittad så är det oftast av någon närstående i familj-eller vänskapskretsen.  Det är inte alltid som sjukdomen är smittsam. Det finns båda smittsam och icke smittsam tbc. För att veta om en person är smittsam eller inte så kan man undersöka det slem som personen hostar upp i ett mikroskop. Om man då kan se tuberkelbaterierna så är man smittsam och skulle bakterien inte synas så är man inte smittsam. Får man tbc i något annat organ i kroppen så smittas detta nästan aldrig. (1177)

   

  Vaccin

  Man kan vaccinera sig mot tbc. Detta kallas för BCG-vaccin, Bacillus Calmette-Guérin-vaccin. Detta vaccin har en varierande effekt, men mot de farligaste tbc-formerna som ofta små barn kan drabbas av har det bra skydd. Nyfödda barn som är födda före 1975 rekommenderades att vaccineras mot tbc. Då tbc nu är väldigt ovanlig i Sverige togs denna rekommendation bort. (1177)

   

  Behandling

  Antibiotika är den medicin som används mot tbc i lungorna och de andra organen. För att undivka att bakterierna blir resistenta, motståndskraftiga, är det bra att kombinera två eller fler läkemedel. (Hjärt-lungfonden) Några av läkemedlen man använder är Rimactan eller Rifadin och Tibinide. Som med alla läkemedel kan man få biverkningar. Läkemedel för tbc-behandling ger lindriga sådana, man kan tex bli trött och få problem med mage och tarm. (1177) Man måste medicineras i minst 6 månader då tuberkelbakterien långsamt påverkas av läkemedel och det är väldigt viktigt att man tar de mediciner man fått av läkaren under denna tid (1177) Ofta kan behandlingen ske i öppenvården så länge patienten i övrigt mår bra och tar de mediciner som denne får utskrivet, då slipper patienten läggas in på sjukhus under behandlingen och kan leva relativt normalt. Risken för att sjukdomen ska komma tillbaka är väldigt liten om man sköter medicineringen på rätt sätt.

  De senaste åren har man gjort en del unika framsteg med att ta fram nya mediciner och behandla svårt sjuka patienter, speciellt de med resistenta bakterier. Trots dessa framsteg kan det inte förväntas nya mediciner före år 2015. Förhoppningen är att kunna förkorta behandlingstiden från 6 månader till 2 månader eller mindre. (Hjärt-lungfonden)

   

   

  Referenser

   

  1177 Vårdguiden, (2014-04-11) Tuberkulos-tbc. Hämtad 2014-10-28, från 1177 Vårdguiden:

  http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och...berkulos--tbc/

   

  Hjärt-lunfonden, Tuberkulos - En skrift om världens mest spridda infektionssjukdom.

  Tryckt: 2012, Edita.

  Expert och vetenskapligt ansvarig: Markus Maeurer, professor i klinisk immunologi, Karolinska Institutet, Solna, samt överläkare, Smittskyddsinstitutet.

  http://www.hjart-lungfonden.se/Docum...C_web_2012.pdf

   

   

   


  Files (0)

   

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  Hej! Efter Peters föreläsning så vet jag nu att smittskyddslagen omfattar tbc ;) Det hade varit intressant om du nämnt det och förklarat lite vad det innebär.
  I övrigt tycker jag att du har skrivit en bra text, lättläst med mycket information.
  /Katarina
  Posted 12:02, 13 Nov 2014
  Tack för feedback Katarina! :) Ja, den informationen kan vara bra och intressant att ta med :) edited 00:15, 17 Nov 2014
  Posted 23:37, 16 Nov 2014
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.