Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2014 > Sjukdomar > Tinnitus

Tinnitus

  Table of contents
  No headers

  Vad är tinnitus?
  Tinnitus är en upplevelse av ljud i örat som ej kommer från någon yttre ljudkälla. Det kan låta som ett ringande, visslande, tjutande, brusande, brummande eller pulserande ljud. Ljudet måste höras väldigt ofta eller hela tiden för att klassas som tinnitus.

  Namnet tinnitus kommer från latinets tinnire som betyder att ringa.

  Tinnitus är ett symptom som ej går att bota.

  Mellan 10-15% av befolkningen har tinnitus och 1-3% besväras mycket av sin tinnitus. (Zetterqvist, Andersson & Kaldo, 2013)

  Tinnitus förekommer i alla åldrar men vanligast hos medelålders och äldre personer. (1177 Vårdguiden, 2012)

  Förutom ljudet i örat/öronen så kan det tillkomma besvär som störd sömn, nedstämdhet, stress, oro, kroppsliga spänningar och koncentrationssvårigheter. Detta påverkar livet i stort.
  Många med tinnitus har också en uttalad ljudöverkänslighet. (Zetterqvist m. fl.,2013)

   

  Orsak
  Hörselskador är mycket vanliga hos människor med tinnitus. Ungefär tre av fyra som lider av tinnitus har samtidigt en hörselskada.
  De vanligaste orsakerna är bullerskador och hörselnedsättning på grund av ålder. (1177 Vårdguiden, 2012)
  Ibland kan det vara biverkan av vissa mediciner, whiplashskador, skalltrauma eller kroppsliga spänningar i nacke och käkar som orsakar tinnitus. I mycket sällsynta fall kan tinnitus orsakas av någon ovanlig sjukdom i hörselsystemet.
  I de flesta fall kan man ej komma fram till säkert vad som orsakat tinnitus hos en individ, men vid hörselskada utgår man ifrån att orsaken till den även orsakat tinnitus. (Zetterqvist m. fl., 2013)

   

  Teorier
  Det finns flera olika teorier om varför tinnitus uppkommer, nämner här ett par exempel vid samtidig hörselskada.

  1. Innerörats skadade sinnesceller aktiverar sig själva utan påverkan av ljud utifrån.

  2. Skador på nervfibrernas isolerande höljen gör att överföringen av impulser leds till andra nervfibrer. Det orsakar att felaktiga signaler skickas till hörselcentrum i hjärnan. (1177 Vårdguiden, 2012)

   

  Behandling
  Trots att mycket forskning gjorts på hur Tinnitus uppstår och kan avhjälpas så finns ingen allmänt rekommenderad behandling för att bli fri eller få en meningsfull minskning. Det handlar istället om att hitta sätt att bli mindre påverkad av och kunna leva ett bättre liv med tinnitus. (Zetterqvist m. fl., 2013)  De flesta som får tinnitus blir bättre av sig själva efter en tid. (1177 Vårdguiden)

  Hur man mår fysiskt och psykiskt har stor betydelse för hur mycket man lider av sin tinnitus. Man kan själv försöka lindra besvären genom att tex:

  ·         försöka undvika höga ljud och buller.

  ·         vid sömnproblem kan man prova att sätta på radion eller annan ljudkälla som kan ge ett behagligt bakgrundsljud.

  ·         försöka stressa mindre och se till att det finns tid för återhämtning och  avslappning.

  ·         motionera regelbundet eftersom det förebygger utmattning, stress och depression.

  Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en av metoderna som har störst vetenskapligt stöd när det gäller att lindra och hantera tinnitusbesvär. (1177 Vårdguiden, 2012)

  Tinnitus retraining therapy, TRT, är en annan behandlingsmetod där man använder sig av ljudstimulering i kombination med strukturerad rådgivning. Man har en så kallad ljudstimulator på sig flera timmar per dygn och ljudet ställs in på en sådan nivå att man fortfarande hör tinnitusljuden. Målet är att minska de negativa reaktionerna på ljudet, som irritation och obehag. Man kan då vänja sig med ljudet vilket kan medföra att man inte längre hör tinnitus om man inte aktivt lyssnar på det. (1177 Vårdguiden, 2012)

  ACT, Acceptance and Commitment Therapy har också visat goda resultat i behandlingsstudier för tinnitus. (Zetterqvist m. fl., 2013)

  Alternativa behandlingsmetoder kan man också prova. Naturläkemedel som exempelvis johannesört och ginkgo biloba eller laserbehandling. Det finns dock inga vetenskapliga bevis för att dessa behandlingar skulle ha någon effekt på tinnitus.
  (1177 Vårdguiden, 2012)

   

  Referenslista
  Zetterqvist, V., Andersson, G. & Kaldo, V. (2013), Leva med tinnitus, Stockholm, Natur & Kultur.

  Larsen, A. (2012). Tinnitus. Hämtad den 16 november 2014 från 1177 Vårdguiden: http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och...nitus/?ar=True

  Files (0)

   

  Comments (5)

  Viewing 5 of 5 comments: view all
  Jättebra skrivet och lättläst! Finns det någon forskning på om det oftare drabbar män eller kvinnor?
  Posted 17:34, 28 Nov 2014
  Bra skrivet, lättöverskådligt och lätt att ta till mig. Jag har själv tinnitus så det är intressant att läsa om det.
  Posted 12:15, 2 Dec 2014
  Hej, Bra skrivet och väldigt intressant. Har själv erfarenhet av tinnitus så det är väldigt intressant att läsa om det.
  Posted 23:38, 3 Dec 2014
  Tack alla, har själv också tinnitus så det var intressant att skriva om!
  Har inte läst nåt om det drabbar mest kvinnor eller män, vad jag kan komma ihåg.
  Posted 11:17, 9 Dec 2014
  Intressant! Du skriver att tinnitus ibland kan bero på kroppsliga spänningar i nacke och käkar, när man drabbas pga denna orsak, blir det då fortfarande bestående? Eller kan de lättas upp/försvinna om man tar hand om sina problem med spänningar?
  /Malin
  Posted 15:34, 22 Dec 2014
  Viewing 5 of 5 comments: view all
  You must login to post a comment.