Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2014 > Sjukdomar > Myom

Myom

  Table of contents
  No headers

  Vad är myom?

  Myom är en godartad tumör, som kan variera i storlek mellan 1cm upp till 10cm. Myomet (muskelknuta) består av glatta muskelceller blandat med bindvävsceller. Den/dem sitter i och eller utanför muskelväggen i livmodern. Myomet är beroende av östrogen och progesteron för att kunna växa. (1177 vårdguiden, doktorn.com)

  Vem drabbas?

  Alla kvinnor i fertil ålder kan drabbas, så mycket som var femte kvinna i åldern 35-45 är drabbad. Risken för att drabbas ökar om man lider av fetma.(1177 vårdguiden)

  Symtom

  Myom ger oftast inga symtom om knutan är liten. Men blödningsrubbningar som långvarig och riklig mens är vanligt. Man kan ha en tryck och tyngdkänsla i livmodern, och lite beroende på vart myomet sitter kan man få tryck mot tarm och urinblåsa vilket i sin tur kan ge träningar vid vattenkastning. I undantags fall kan smärta förekomma och myom kan vara en orsak till ofrivillig barnlöshet. (1177, doktorn.com, karolinska.se)

  Myom vid graviditet

  Ungefär 5 % av alla gravida har myom. Ibland växer myomet under graviditeten och ibland inte. Oftast påverkar inte myomet graviditeten alls men lite beroende på vart det sitter och hur stort det är kan de ge blödningar vid förlossningen och en ökad risk för sätesändsbjudning.

  Men i de allra flesta fall med stora myom föder kvinnan utan komplikationer. Det finns en risk vid stora myom för ökad smärta, prematura förlossningar, placentaavlossning, att de hindrar i födelsekanalen och en ökad risk för rikliga blödningar.  Man kan tyvärr inte förutspå om myomet växer under graviditeten trots att man vet att myom växer av kvinnliga hormon. (1177, doktorn.com)

  Behandling

  Myom kan behandlas på flera olika sätt. När man väljer behandling gör man det med hänsyn till vilka besvär kvinnan har, hur stort och vart myomet sitter och tillväxtshastighet.

  • Ingen behandling: Många myom upptäcks slumpartat och kräver ingen behandling. Kroppen kan oxå själv tillbakabilda myom när kvinnan kommit in i sin menopaus och minskar produktionen av kvinnliga hormon.
  • Medicinsk behandling:  Vid rikliga blödningar ges oftast en medicin som tas vid behov.
  • Hormonell behandling: Kan även minska blödningsbesvären, ges vanligtvis med hormonspiral eller sprutor. Sprutor används mest till att minska myomet inför operation.
  • Hysteroskopisk elektroresektion: Vid små myom som går att komma åt från insidan av livmodern används en elektroslynga som hyvlar bort knutorna.
  • Myomenukleation: Bortoperation av myom. Beroende på placering och storlek på knutan används laparoskopi alt laparotomi.
  • Hysterektomi: Borttagning av livmodern. Kan ibland vara det enda och bästa alternativet. Görs genom tre olika tekniker. Vaginal, laparoskopisk eller abdominal hysterektomi. Om man ej har haft cellförändringar kan livmoderhalsen sparas vid laparoskopisk och abdominal hysterektomi. (karolinska.se)

   

  Källor  

  1177 vårdguiden(2014-01-20) hämtat 17 November.

  http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Myom/

  Karolinska (2012-03-21) hämtat 17 November

  http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--enheter/Kvinnokliniken/Gynekologi1/Gynekologi/Myom/

  Doktorn.com (2014-07-19) hämtat 17 November

  http://www.doktorn.com/artikel/myom

  Files (0)

   

  Comments (4)

  Viewing 4 of 4 comments: view all
  Hej! Bra skrivet! Är myom bara förekommande i livmodern eller är det ett samlingsnamn för godartade tumörer på andra ställen i kroppen också? (I närliggande organ tex)
  Vet du vilken medicin det är som ges vid medicinsk behandling (vid rikliga blödningar)? /Malin edited 15:50, 28 Nov 2014
  Posted 15:48, 28 Nov 2014
  Hej ja myom finns bara i och utanpå livmodern. Cyklon f är vanlig medicin som jag vet min mamma fick. Finns några receptfria alternativ. Även preventivmedel som innehåller Gestagener kan hjälpa.
  Posted 14:00, 29 Nov 2014
  Är man försiktig med behandling med östrogen och progesteron/gestagen eftersom det kan öka risken för vissa cancerformer? Vet man varför myom uppkommer, förutom risken att drabbas ökar vid fetma?
  Ökar myom risken för tex livmodercancer?
  Jag visste inte så mycket om detta innan så det var intressant o bra skrivet, men hade velat veta lite mer men det kanske inte finns så mycket mer information:)?
  Posted 19:21, 3 Dec 2014
  Hej! Detta var något nytt för mig - intressant läsning! Din styckeindelning gjorde det även lättläst. Jag saknar lite djupare information om orsaken till den påverkan hormonerna har på muskelcellerna i dessa fall. Det kanske finns någon forskningsskrift om detta som kunde ge lite mer grundlig förklaring...(?) Skönt att höra att det är ytterst ovanligt att myomen blir elakartade! / Anki
  Posted 12:31, 10 Dec 2014
  Viewing 4 of 4 comments: view all
  You must login to post a comment.