Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2014 > Sjukdomar > Malignt lymfom

Malignt lymfom

  Table of contents
  No headers

   

  Vad är malignt lymfom?

  Cancerfonden beskriver den som "sjukdomen med många ansikten". (Leander, G & Edqvist, L. 2014) Sjukdomen eller rättare sagt tumörsjukdomarna benämns i ett gemensamt samlingsnamn lymfom, det vill säga lymfkörtelcancer, men kallas också maligna lymfom. Lymfom är tumörsjukdomar som startar i lymfsystmets celler. Det är dom vita blodkropparna i lymfsystemets vätska lymfan som har skadats. (Arnljots, K.2012)

  Lymfsystemet finns i hela kroppen och utgör en viktig del av kroppens immunförsvar. Det finns som lymfkärl och lymfatiska organ. Vid blodkärlen samlas lymfkärlsens smala trådar till små bönformade lymfkörtlar. I kroppen finns det fler än 400 lymfkörtlar. (Arnljots, K. 2012)

  Lymfom startar oftast i en eller flera lymfkörtlar, men kan starta i lymfvävnad var som helst i kroppen.Det finns någonstans mellan över 30 (Arnljots,K.2012) till dryga 60 stycken olika lymfomtyper (Leander, G &Edqvist, L.2014) . Det gör att både symtom och behandling kan se mycket olika ut.

  Lymfom smittar inte. (Arnljots, K.2012)

   

  Lymfomtyper

  Lymfomen delas vanligtvis in i två huvudgrupper:

  • Hodgkins lymfom
  • och non-Hodgkins-lymfom
   som kan vara både snabb och långsamt växande. (Arnljots,K.2012)

   

  Hur vanligt är lymfom?

  I Sverige är lymfom den sjätte vanligaste cancerformen och drabbar nästan 2000 personer varje år. (Arnljots,K.2012)

   

  Symtom

  Eftersom lymfom kan drabba olika organ i kroppen så kan symtomen se mycket olika ut. Men det vanligaste är att man upptäckt  en förstorad lymfkörtel och själv sökt vård. Andra symtom på lymfon är trötthet, feber, aptitlöshet, viktnedgång, och svettningar på natten. Ibland upptäcks lymfom som inte visat några symtom vid läkarbesök för något annat. (Lender, G & Edqvist, L.2014)

   

  Varför får man lymfom?

  Man vet i dagsläget inte vad det är som gör att man drabbas av lymfom, men man har sett att det finns en ökad risk om
  man har:

  • nedsatt immunförvar
  • har någon inflammatorisk sjukdom t.ex. ledgångsreumatism
  • eller har exponerats med vissa växtbekämpningsmedel, färgämnen och lösningsmedel (Arnljots,K.2012)


  Behandling och prognos

  Vilken behandling man får och vilken chans man har att bli frisk från lymfomet varierar mycket beroende av vilken typ av lymfom man har och vilket stadium lymfomet är i.

   

  Referenslista

  Arnljots,K.2012. Lymfom - lymfkörtelcancer. Hämtad 28 oktober 2014, från 1177 Vårdguiden : http//www.1177.se/Sormland/Tema/Cancer/Cncerfomer-och-fakta/Cancerforme/Lymfkortelcance--maligna-lymfom/

   

  Leander,G & Edqvist,L.2014. Lymfom. Hämtad 28 oktobe 2014, från Cancerfonden: http//www.cancerfonden.se/sv/cancer/Cancesjukdomar/Malignt-lymfom/

  Files (0)

   

  Comments (4)

  Viewing 4 of 4 comments: view all
  Hej! Intressant information om sjukdomen, jag undrar bara lite mer om vad för typer av behandlingar det finns och hur effektiva dem är mot respektive typ av lymfom? /Lina
  Posted 18:19, 22 Nov 2014
  Riktigt bra information. Förklaringen i början gjorde att jag på en gång fick en bra grunduppfattning om sjukdomen vilket underlättade resten av texten. Jag hade gärna sett information om hur diagnosen fastställs då detta är en fråga som lätt kommer upp då du skriver att symtomen kan variera rätt mycket. I övrigt tycker jag att texten gav precis rätt mängd information när man vi ha en överblick!/Mona edited 20:08, 22 Nov 2014
  Posted 20:06, 22 Nov 2014
  Hej! Bra skrivet, det enda jag tänkte på var att det kunde vara bra att göra webbadresserna länkade så att det blir enklare att komma in på sidorna om man vill läsa lite mer / Sara sj
  Posted 11:44, 10 Dec 2014
  Tack alla för fina och bra kommentarer! Ellinor S.
  Posted 15:22, 11 Dec 2014
  Viewing 4 of 4 comments: view all
  You must login to post a comment.