Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2014 > Sjukdomar > Mässling

Mässling

  Table of contents
  No headers

  Mässlingen (morbilli) - en virussjukdom

  Det är en av dem mest smittsamma sjukdomarna som finns men den är ovanlig här i Sverige därför att så många vaccineras mot den. I länder där inte alla vaccineras så är det en vanlig sjukdom, med hög dödlighet hos spädbarn.

   

  Spridning

  Spridningen sker via luften genom *droppsmitta från sjuka personer och man får in det i kroppen genom luftvägarnas och ögonens slemhinnor (Folkhälsomyndigheten). Viruset heter *morbillivirus och tillhör gruppen paramyxovirus (Lindquist, Malmquist, Hagberg). Virus kan bara föröka sig genom andra celler, vilket det gör genom RNA eller DNA som den överför till värdceller och tar över och ändrar om deras arvsanlag med (Setterberg, 2011).

   

  Vaccination

  Vi här i Sverige vaccineras mot mässlingen vid 18 månaders ålder och sedan en gång till när man går på lågstadiet, genom det så kallade: MPR-vaccinet. Mässling, Påssjuka, Röda hund ingår. Har man en gång haft sjukdomen så kan man vara lugn, då är man immun resten av livet.

   

  Symtom

  Om man har blivit smittad så märker man det inte förrän efter 8-14 dagar, då börjar man få feber, hosta, halsont och irriterande/ljusskygga ögon. Efter några dagar kan man se gråvita prickar i svalget (Kopliks fläckar) och så får man mörkröda utslag över kroppen, som börjar i ansiktet. Det är också i början, när man har feber, som smittspridningen är som störst och man smittar tills febern och utslagen avtar (Setterberg, 2011).

   

  Ska man söka vård?

  Eftersom sjukdomen är ovanlig här i Sverige så kan det vara svårt att diagnostisera den. Det är ganska vanligt att småbarn får andningsbesvär av att slemhinnorna har blivit infekterade, som i sin tur kan göra att de får t.ex. öroninflammation och lunginflammation (bakteriella infektioner). Då kan det behövas antibiotika. Det är ovanligt men kan också leda till att man får en allvarlig hjärninflammation, ca en på 1000 drabbas.

  Det finns ingen speciell behandling mot mässlingen och enligt smittskyddslagen är det en anmälningspliktig sjukdom, man vill spåra den och erbjuda personer i den smittades omgivning vaccination (Folkhälsomyndigheten). Har det gått mindre än 72 timmar sedan man exponerades så hjälper det, men skulle det gälla spädbarn som kan ha blivit smittade så ger man dom *immunglobuliner (Lindquist m.fl.).

   

  Historik

  Tack vare att det är en anmälningspliktig sjukdom kan man se lite olika statistik, den visar från år 2004 och framåt:

  Statistik över mässlingen (Folkhälsomyndigheten).

  Som ni kan se så var det 51 stycken personer som insjuknade förra året (2013) i Sverige, men vi har även haft epidemier av mässlingen, den senaste som var så insjuknade 43 000 människor, det var 1919. Vill man uppnå flockimmunitet (massimmunitet) så krävs det att mer än 90 - 95% av befolkningen har vaccinerat sig eller har haft sjukdomen tidigare (Lindquist m.fl.).

   

  *Droppsmitta:

  - Direkt droppsmitta= Virus som sprider sig genom droppar i luften när någon person som bär på det t.ex. hostar eller nyser, det tar sig in via ögon/nässlemhinna.

  - Dropp-kontaktsmitta= Dropparna sprids indirekt genom föremål som dom landat på (Ransjö & Edstedt, 2012).

  *Morbillivirus = Ett virus som infekterar både människor och djur, bl.a. så ingår även valpsjukevirus och boskapsviruset, det senare anses nu vara helt utrotat (Lindquist m.fl.).

  *Immunglobuliner = Färdiga antikroppar som framställts från blodplasma (Setterberg, 2011).

   

  Referenslista

   

  Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om mässling. Hämtad 11 november, 2014, från Folkhälsomyndigheten:

  http://www.folkhalsomyndigheten.se/a...omar/massling/

   

  Lindquist, B., Malmquist, J., Hagberg, L., Mässling. Hämtad 11 november, 2014, från Nationalencyklopedin:

  http://www.ne.se/uppslagsverk/encykl.../lång/mässling

   

  Ransjö, U. Edstedt, G. (2012). Smittvägar: smitta och smittspridning. Hämtad 11 november, 2014, från Vårdhandboken:

  http://www.vardhandboken.se/texter/s...ng/smittvagar/

   

  Setterberg, E. (2011). Medicin 1 och 2. Stockholm: Liber AB.

  Files (0)

   

  Comments (3)

  Viewing 3 of 3 comments: view all
  Bra skrivet med bra info, lättläst :) Hade varit intressant att läsa lite mer om bakgrunden till sjukdomen. Om den var vanligare förr i tiden och och hur statistiken såg ut då. Var dödligheten högre? Vaccinerades man då precis som barn blir vaccinerade nu? :) /Sanna Ö edited 23:50, 16 Nov 2014
  Posted 23:50, 16 Nov 2014
  Bra och tydligt skrivet! Jag hade gärna sett en liten mer ingående "introduktion" till vad mässlingen är. Exempelvis någon inledande rad om att den oftast drabbar barn och börjar som förkylning. Eller, möjligen att du kunde flyttat upp symtomen högre upp. Detta för att jag, som inte kan något om sjukdomen, på en gång ska veta vad det rör sig om. I övrigt tycker jag att texten var välskriven och jag uppskattade verkligen ordförklaringarna längst ner! /Mona edited 20:08, 22 Nov 2014
  Posted 19:56, 22 Nov 2014
  Lättläst och bra skrivet! Är det allvarligare om man insjuknar som vuxen?
  Posted 17:49, 28 Nov 2014
  Viewing 3 of 3 comments: view all
  You must login to post a comment.