Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2014 > Sjukdomar > Katarakt (grå starr)

Katarakt (grå starr)

  Table of contents
  No headers

  Vad är katarakt?
  Katarakt kallas även för grå starr och innebär att det har skett en grumling av ögats lins vilket leder till att man får sämre syn eftersom ljuset inte kan bryta igenom linsen lika bra längre. Den främsta orsaken till katarakt är åldrande, men sjukdomen kan även vara medfödd eller utvecklas i alla åldrar. Exponering för ultraviolett ljus kan påskynda en starrutveckling (Setterberg, 2011). Långvarig behandling med kortison, olika former av skador på ögat, regnbågshinneinflammation eller sjukdomar som exempelvis diabetes kan orsaka katarakt (Backlund, 2012). Även undernäring, vitaminbrist och rökning kan vara anledning till en kataraktutveckling (Lindblad, 2012). I nästan alla fall drabbas båda ögonen även fast synnedsättningen kan komma i olika takt i de båda ögonen. Grumlingen av linsen sker under en längre tid, från några månader upp till flera års tid (Backlund, 2012). Man brukar säga att alla människor utvecklar katarakt bara de uppnår tillräckligt hög ålder (Behndig, 2010). Av alla personer över 65 år så är över hälften drabbade av linsgrumlingar och det är även något vanligare hos kvinnor än hos män (Lindblad, 2012).

  Symtom

  Vanliga symtom på katarakt är att man får en sämre och suddigare syn, att ögat har svårt att tåla ljus, att man lätt bländas, dubbelseende och att man ser omvärlden i smutsgula nyanser (Backlund, 2012).

  Diagnos
  Katarakt bör konstateras av ögonläkare på en ögonklinik. Undersökningen som görs inkluderar visusmätning med glaskorrektion, tryckmätning, bedömning av ögats främre delar med spaltlampemikroskop samt ögonbottenundersökning efter dilation av ögats pupill. För att konstatera katarakt skall man även kunna utesluta andra orsaker till synnedsättning så som glaukom, otillräckliga glasögon, åldersförändringar i gula fläcken eller diabetesretinopati. Finns det flera orsaker till synnedsättningen kan det vara svårt att avgöra hur stor del av nedsättningen som kan förklaras med hjälp av katarakt (Petersson & Fagerholm, 2006).

  Behandling
  Den enda formen som finns för behandling av katarakt är operation. Det finns ingen känd farmakologisk behandling av sjukdomen (Petersson & Fagerholm, 2006). Operationen innebär att man byter ut den sjuka, grumliga linsen mot en konstgjord lins, det tar ungefär 20 minuter och är ett enkelt ingrepp. Patienten får gå hem samma dag. Operationen brukas utföras på ett öga i taget. Glasögon kan behöva bytas ut efter operationen. Efter operationen skall man i några veckor använda ögondroppar som innehåller kortison i det opererade ögat för att undvika ärrbildning och beläggningar på den nya linsen. De allra flesta får bättre syn efter operationen men ungefär hälften av de som opereras drabbas av så kallad efterstarr och behöver efter månader eller år behandlas med laser för detta. Efterstarr innebär att linskapseln grumlas efter operation vilket då leder till dålig syn. (Lindblad, 2012).

  Arbetsförmåga efter operation
  De allra flesta som genomgår denna typ av operation kan återgå till arbete eller sysselsättning med normala synkrav redan dagen efter ingreppet. Vid arbete eller sysselsättning med höga synkrav och där glasögonkorrektion behövs göras kan det okorrigerade brytningsfelet göra att arbetsförmågan bli nedsatt 2-3 veckor efter ingreppet eftersom man måste avvakta 1-2 veckor med utprovning av glasögon. I arbeten i väldigt smutsiga miljöer och vid arbeten där det föreligger risk för ögontrauma bör man avvakta ett par veckor innan man återgår till arbete (Behndig, 2009).

  Referenslista

  Behndig, A. (2009-06-16) Sjukskrivning vid katarakt. Hämtad 2014-11-22 från Socialstyrelsen.
  http://www.socialstyrelsen.se/riktli...sstod/katarakt


  Behndig, A. (2010-08-14) Katarakt (hos vuxna). Hämtad 2014-11-22 från Netdoktorpro.se
  http://www.netdoktorpro.se/ogon/medi...akt-hos-vuxna/

  Lindblad, A. (2012-11-28) Grå starr. Hämtad 2014-11-22 från 1177 Vårdguiden.
  http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och...starr/?ar=True


  Petersson, A., Fagerholm, P. (2006-08-21) ABC om åldersrelaterad katarakt. Läkartidningen nummer 34. Hämtad 2014-11-22 från Läkartidningen.se
  http://www.lakartidningen.se/Functio...articleId=4671


  Setterberg, E. (2011) Medicin 1 och 2. 1. uppl. Stockholm: Liber

  Files (0)

   

  Comments (4)

  Viewing 4 of 4 comments: view all
  Hej. Intressant läsning och bra skrivet:) Vet man varför det är lite vanligare hos kvinnor än hos män?
  Jag har läst att man kan använda laser vid ögonoperation. Går det att göra en laseroperation på grå starr? Eller det kanske bara används om man har synfel? // Åsa
  Posted 13:46, 23 Nov 2014
  Väldigt intressant och lättläst med tydliga rubriker och stycken. Något som skulle underlätta läsningen ytterligare för min del är om texten skulle vara lite större. Annars var innehållet lätt att förstå. Något jag skulle vilja veta lite mer om är operationen. Hur plockas den gamla linsen bort, skära man i ögat? Gör ingreppet ont? Antar att man är vaken under operationen eftersom det går relativt fort. Låter lite otäckt att bli opererad i ögat... Bra jobbat med texten i alla fall! /Hillevi edited 16:02, 25 Nov 2014
  Posted 15:52, 25 Nov 2014
  Hejsan
  Jag tycker att den information du har samlat är relevant och du har lyckats få med mycket fakta i så liten text. Något att tänka på är målgruppen. Du använder dig av ganska många okända uttryck som kan göra texten svår att förstå om man inte har sjukvårdsbakgrund, tex. gluakom eller diabetesretinopati. Nu är det ju så att VI är målgruppen, men det kan ändå vara värt att fundera på. Annars tycker jag att du har gjort ett otroligt bra jobb vad gäller information, formulering och meningsbyggnad!
  / Sara J
  Posted 18:46, 28 Nov 2014
  Jag tyckte det här var lättläst och indelat i bra stycken. Det var lagom långt och tog upp allt man behöver veta om grå starr som en normalsvensson. Min mamma är opererad så jag kan referera till allt som står i texten.
  Posted 20:16, 22 Dec 2014
  Viewing 4 of 4 comments: view all
  You must login to post a comment.