Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2014 > Sjukdomar > Hepatit A, B och C

Hepatit A, B och C

  Table of contents
  No headers

  Hepatit innebär att man har en virusinfektion i levern (Ericson & Ericson, 1998). Det finns i nuläget fem olika typer av Hepatit, de vanligaste är Hepatit A, B och C (Umo.se).  Dessa tre typer klassas som allmänfarliga sjukdomar och är anmälningspliktiga (Setterberg, 2013).

   

  Hepatit A

  Hepatit A sprids vanligtvis via mat och dryck, men kan även spridas via sexuella kontakter (1177 Vårdguiden). Viruset sprids lätt och kan orsaka stora epidemier (Ericson & Ericson, 1996). Det kommer ut via avföring, därför är handhygien efter toalettbesök av stor vikt (1177 Vårdguiden). Som mest smittsamt är viruset när symtomen är som störst och cirka 2-3 veckor efter det att symtomen försvunnit är man oftast smittfri (Ericson & Ericson, 1996). Sjukdomen är vanligast i så kallade utvecklingsländer, såsom Asien och Afrika (1177 Vårdguiden). För att inte riskera att smittas utomlands bör man undvika kranvatten, skaldjur, frukt, grönsaker utan skal och lösglass (Ericson & Ericson, 1996). I Sverige drabbas ca 100 människor varje år (1177 Vårdguiden).

  Symtom

  I första skedet får man influensasymtom med feber, trötthet, huvudvärk och värk i kroppen. I andra skedet kan man tappa aptiten, må illa och kräkas. I sista skedet blir hud och ögonvitor gula. Man kan känna sig trött under en lång tid efter tillfrisknandet (1177 Vårdguiden).

  Behandling

  Sjukdomen går över av sig själv utan behandling. För att levern ska få vila bör man undvika alkohol, fet mat samt vissa läkemedel. Om man ska resa till något högriskland bör man vaccinera sig innan (1177 Vårdguiden).

  Prognos

  Prognosen är god, man blir oftast helt frisk och risken för följdsjukdomar är liten. Sjukdomen kan aldrig bli kronisk och har man haft Hepatit A, så är man sedan immun (1177 Vårdguiden).

   

   

  Hepatit B

  Hepatit B smittas via blodkontakt, vanligast via kanyler, blodtransfusion, sexuella kontakter samt att mamman smittar barnet vid förlossning (Ericson & Ericson, 1996). Smittan visar sig 2-6 månader efter smittillfället och man smittar ca 6 veckor innan man blir sjuk samt 3-6 månader efter det att man blivit frisk. Sjukdomen är mycket smittsam, ca en fjärdedel av de som kommit i kontakt med smittat blod blir smittade. Hepatit B är vanlig i exempelvis Asien och Afrika. I Sverige drabbas ca 100-200 personer per år av akut Hepatit B (1177 Vårdguiden).

  Symtom

  Symtomen vid Hepatit B är samma som vid Hepatit A; I första skedet får man influensasymtom med feber, trötthet, huvudvärk och värk i kroppen. I andra skedet kan man tappa aptiten, må illa och kräkas. I sista skedet blir hud och ögonvitor gula (1177 Vårdguiden).

  Behandling

  Oftast behövs ingen behandling vid akut Hepatit B, sjukdomen går över av sig själv och det blir sällan några komplikationer. Vaccin kan tas i förebyggande syfte, åker man utomlands kan man ta vaccin mot Hepatit A och B (1177 Vårdguiden).

  Prognos

  Prognosen är god, de flesta blir helt friska och har man en gång haft sjukdomen är man immun. Ca 1 av 20 vuxna drabbas dock av kronisk Hepatit B, då smittar man hela livet och risken finns för leverskador (1177 Vårdguiden). Då kan man få antiviral behandling (Folkhälsomyndigheten).

   

   

  Hepatit C

  Hepatit C är den vanligaste Hepatitformen i Sverige. Den sprids via blodsmitta, vanligtvis via orena kanyler. Man kan även i undantagsfall smittas via oskyddat sex (1177 Vårdguiden). Har man fått en blodtransfusion innan 1992, så kan man ha smittats den vägen. Att smitta sitt barn när man är gravid är dock ovanligt (Folkhälsomyndigheten).  Inkubationstiden är några månader, dock kan det dröja flera år innan symtom eventuellt uppstår. Mer än hälften av de drabbade utvecklar kronisk Hepatit C, men de kan vara symtomfria hela livet. Kronisk Hepatit C har en långsam utveckling och det kan dröja 20-30 år innan allvarliga skador eventuellt uppkommer, exempelvis skrumplever (1177 Vårdguiden) eller levercancer (Folkhälsomyndigheten). I Sverige uppskattas ca 50 000 människor vara smittade av sjukdomen (1177 Vårdguiden).

  Symtom

  Akut Hepatit C ger ofta inga symtom, men man kan känna sig trött eller ha dålig aptit. Cirka 1 av 10 utvecklar gulsot. Vid kronisk Hepatit C kan man känna sig trött, dock är sjukdomen för de flesta symtomfri (1177 Vårdguiden).

  Behandling

  Vid akut Hepatit C får man oftast ingen behandling, men om sjukdomen inte har gått över efter 3 månader kan man få interferonsprutor i 6 månader. Patienterna rekommenderas även att ta vaccin mot Hepatit A och B, eftersom dessa sjukdomar kan skada levern. Vid kronisk Hepatit C finns läkemedel att tillgå, de anses dock ha väldigt mycket biverkningar än så länge (1177 Vårdguiden).

  Prognos

  25% av de som drabbas av Hepatit C blir helt friska utan behandling inom ett år.  Om man har utvecklat en kronisk infektion bör man tänka på att undvika alkohol och se till att inte smitta andra. Om man genomgår behandling så kan hälften av alla med kronisk Hepatit C botas (1177 Vårdguiden).

   

   

  Referenser

  Ericson, E & Ericson, T. (1996). Medicinsk vård och specifik omvårdnad. Lund: studentlitteratur.

  Ericson, E & Ericson, T. (1998). Klinisk mikrobiologi. Stockholm: Liber AB.

  Folkhälsomyndigheten (2013-10-17) Hepatit. Hämtad 2014-11-10 från: http://www.folkhalsomyndigheten.se/

  Setterberg, E. (2013) Medicin 1 och 2. Stockholm: Liber AB.

  Umo. Hepatit. Hämtad 2014-11-10 från:  http://www.umo.se/sex/Konssjukdomar/Hepatit/

  1177 Vårdguiden. (2013-06-20) Hepatit A. Hämtad 2014-11-10 från:  http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och...ittsam-gulsot/

  1177 Vårdguiden. (2014-03-26) Hepatit B. Hämtad 2014-11-10 från:  http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och...mar/Hepatit-B/

  1177 Vårdguiden. (2014-11-16) Hepatit C. Hämtad 2014-11-13 från:  http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och...mar/Hepatit-C/

  Files (0)

   

  Comments (3)

  Viewing 3 of 3 comments: view all
  Bra skrivet, intressant tycker jag. Det jag undrar är vad det finns för olika vacciner mot hepatit. Jag vet att det finns twinrix mot hepatit A och B men vad finns det för vaccin mot hepatit C ?
  Posted 13:50, 20 Nov 2014
  Hejsan
  Jag tycker att du har skrivit en text som är lätt att förstå, med mycket relevant fakta. Något jag dock saknar är diagnosticeringen. I och med att både heptatit A och B och snarlika symptom så känns det som att det skulle kunna vara viktigt att påvisa hur man faktiskt skiljer på dessa, om så bara genom diagnosticeringen.
  Annars tycker jag verkligen att du har gjort ett superjobb!
  / Sara J
  Posted 19:00, 28 Nov 2014
  Mycket bra information på ett lätt och lagom sätt, kan inte komma på något att kritisera :-) Ellinor S.
  Posted 15:17, 11 Dec 2014
  Viewing 3 of 3 comments: view all
  You must login to post a comment.