Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2014 > Sjukdomar > Cancer i tjock- och ändtarm

Cancer i tjock- och ändtarm

  Table of contents
  No headers

  Cancer

  Varje år drabbas 55000 personer av cancer i Sverige, tjock- och ändtarmscancer är den fjärde vanligaste cancersjukdomen. Tjocktarmscancer (coloncancer) drabbar cirka 4100 personer

  och ändtarmscancer (rektumcancer) cirka 2100 (Cancerfonden, 2014). Det börjar med utväxter (polyper) i tarmens slemhinna inne i tjocktarmen, sitter cancern i dom sista 15 centrimetrarna

  kallas det för ändtarmscancer (Dahllöv, 2014). 

   

  Vad är cancer egentligen?

  Tumörsjukdomar är ett samlingsnamn för en rad olika sjukdomar som har en sak gemensamt och det är att cellen helt oförberett börjar dela sig okontrollerat och snabbt.

  Tumörerna är indelade i godartade (benigna) och elakartade (maligna). Det är dom elakartade tumörerna som kallas cancer och det kan uppstå många olika typer av cancer,

  nästan lika många som det finns olika celltyper i kroppen, cirka 200 stycken (Einhorn & Sylwan, 2013).

   

  Vilka orsaker och riskfaktorer?

  Det pågår ständigt forskning för att hitta svar på orsakerna till tumörers uppkomst och hur man kan förhindra deras tillväxt. Cirka sjuttio procent av cancerfallen orsakas av vårat

  levnadssätt, vi utsätter oss själva för cancerframkallande ämnen (cancerogener). Risken ökar att man får mag- och tarmcancer om man regelbundet äter hårt stekt eller grillad mat.

  Saltade och rökta produkter samt om man äter mycket rött kött. En kost med fibrer och vitaminer minskar riskerna, eftersom frukt och grönsaker innehåller antioxidanter så skyddar

  dom troligen cellerna mot cancer (Setterberg, 2013). Det finns även vissa ärftlighetsfaktorer som familjär polypos och ärftlig icke polypös coloncancer. Även andra tarmsjukdomar

  som ulserös kolit och Crohns sjukdom medför ökad risk för tjocktarmscancer (Edqvist, 2013).

   

  Symtom

  Eftersom cancern inte gör ont kan det ta lång tid innan man får symtom eller så liknar symtomen andra ofarliga sjukdomar som man inte söker vård för. Vanliga allmänna symtom är

  viktnedgång, trötthet och att man tappar aptiten. Det är inte förrän tumören blivit så stor att den hindrar kroppens normala funktion som dom lokala symtomen kommer. Smärtan kommer

  först i ett långt skridet stadium. Ju tidigare man upptäcker cancern är det större chans att man blir botad (Setterberg, 2013).

  Vanliga symtom vid tjock- och ändtarmscancer

  • Blödningar från tarmen, rent blod eller blandat i avföringen.
  • Avföringsvanorna förändras, ibland oftare och i vissa fall mer sällan, avföringen ändrar form och utseende.
  • Blodbrist (anemi) ger tecken på trötthet och man blir blek. Vid lågt blodtryck kan man få hjärtklappning, huvudvärk och öronsus.
  • Slem i avföringen.
  • Svårigheter med tarmtömning, kan kännas att man inte tömmer tarmen helt.
  • Ont i magen, aptitlöshet och allmän trötthet.

  Dessa symtom kan även visa tecken på andra sjukdomar. Blod i avföringen kan orsakas av hemorrojder.

  Om man lägger om kosten,  ändrar matvanor eller en inflammation i tarmen kan ge ändrade avföringsvanor.

  Kontakta alltid sjukvården vid dessa symtom (Dahllöv, 2014).

   

  Förebyggande undersökningarsmetoder

  Idag erbjuds kvinnor i vissa åldrar att göra röntgenundersökning av brösten, mammografi och alla kvinnor får kontinuerligt ta cellprovtagning från livmoderhalsen.

  Apoteken säljer ett provtagnings set som visar om det finns blod i avföringen, då kan man upptäcka tarmcancer i ett tidigt stadie och påbörja behandlingen snabbt (Setterberg, 2013).

   

  Undersökning och utredning

  Man börjar med blodprov, avföringsprov och kroppsundersökning. Det finns olika instrument som man kan undersöka tjock- och ändtarmen, Sigmoideoskop,

  rektoskop och koloskop man kan även ta prover från tumören med dessa instrument. Tumören skickas till ett laboatorium där man undersöker den med ett mikroskop. Man kan komplettera

  undersökningen med datortomografi och röntgen. När diagnosen är fastställd undersöks även lungor och lever för att se om cancern har spridigt sig, metastaser (Dahllöv, 2014)

   

  Behandling

  Kirurgi: Man opererar med marginal bort den delen av tarmen där tumören sitter på, man tar även bort närliggande blod- och lymfkärl. Vissa patienter får stomi - påse på magen.

  Strålbehandling: Vid ändtarmscancer används strålning innan operationen. Mindre tumörer kan strålas inifrån stället för operation, denna metod används på äldre och sköra patienter.

  Cytostatika (cellgifter): Olika cytostatika kan kombineras då dom verkar på olika sätt. Nackdelen är bland annat illamående, trötthet och håravfall. Patienter med metastaser behandlas med cytostatika.

   

  Prognos

  Cancer som upptäcks tidigt botas så gott som alltid med operation. Om cancern upptäcks senare, i stadium II botas 80-90 procent. Ju mer avancerad sjukdomen är desto lägre andel botade. Det finns

  goda möjligheter att behandla och förlänga livet för patienter med spridd sjukdom. Studier om kombination av operation och cytostatika visar ökad chans att överleva, än enbart operation. Strålbehandling

  innan operation av ändtarmscancer minskar riskerna för återfall och ökar chansen till bot (Edqvist, 2013).

   

  Referenslista

  Cancerfonden. (26 mars 2014). Cancer: Vad är cancer? Hämtad 27 oktober, 2014, från Cancerfonden:

  http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Vad-ar-cancer

   

  Dahllöv, A. (14 januari 2014). Cancer: Tjocktarmscancer. Hämtad 27 oktober, 2014, från 1177 Vårdguiden:

  http://www.1177.se/Uppsala-lan/Tema/...ancer/?ar=True

   

  Edqvist, L. (22 februari 2013). Cancer: Tjock- och ändtarmscancer. Hämtad 27 oktober, 2014, från Cancerfonden:

  http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Cancersjukdomar/Tjock--och-andtarmscancer/

   

  Einhorn, S. & Sylwan, L. (25 juni 2013). Canser: Vad är cancer? Hämtad 27 oktober, 2014, från Cancerfonden:

  http://www.cancerfonden.se/sv/cancer.../Vad-ar-cancer

   

  Setterberg, E. (2013). Medicin 1 och 2: Tumörsjukdomar. Stockholm, Liber AB.

   

   

   

   


   

  Files (0)

   

  Comments (8)

  Viewing 8 of 8 comments: view all
  Intressant o bra skrivet, men varför görs en mammografi &
  cellprov?//Marie edited 10:06, 30 Oct 2014
  Posted 10:04, 30 Oct 2014
  Lättläst och bra skrivet. Har en släkting som har haft magsår och senare fick tjocktarmscancer, kan det ha en sammanhang?//Sofia
  Posted 14:41, 2 Nov 2014
  #1 Tack! Mammografi är ett enkelt sätt att kontrollera om man har bröstcancertumörer i ett tidigt stadium, innan man hunnit få några symtom och man själv kan känna av några knölar, behandling kan sättas in tidigt. Enligt studier har hälsounder- sökningar med mammografi minskat dödligheten med 40 procent. Cellprovtagning från livmoderhalsen är också enkelt att utföra, upptäckten av cellförändringar gör att man tidigt kan behandla cancern, vilket blir enklare och man får färre biverkningar.//Monika
  Posted 21:37, 3 Nov 2014
  #2 Tack! När jag sökte information om tjocktarmscancer hittade jag inget samband mellan magsår och tjocktarmscancer. När jag söker efter information om magsår, läser jag att man oftast får magsår i magsäcken eller tolvfingertarmen, såret orsakas av bakterier eller mediciner. Symtomen är de samma som för tjocktarmscancer, kanske cancern fanns där innan magsåret, man behandlade magsåret och upptäckte inte tjocktarmscancern. Det är en hel del tarm mellan tolvfingertarmen och tjocktarmen men man kan ju aldrig vara säker på att det inte har ett samband. Tjocktarmscancer är oftast en form av körtelcancer där cellerna förvandlas till cancerceller. Kan tyvärr inte ge dig en bättre svar.//Monika
  Posted 22:32, 3 Nov 2014
  #1 Hej igen, kom på att jag missförstått din fråga så här kommer en komplettering: Har skrivit lite otydligt angående förebyggande metoder, det jag ville ha sagt är att lika enkelt som det är att göra mammografi och ta cellprov finns det ett enkelt sätt att även testa om det finns blod i avföringen eller till och med enklare eftersom man utför testet hemma och skickar provet för analys, vilket gör att man kan upptäcka tjocktarmscancer i ett tidigt stadium. Mammografi och cellprov i livmoderhalsen har ingen koppling till tjocktarmscancer. Tack för påpekandet.//Monika
  Posted 00:38, 4 Nov 2014
  Tack då förstår jag //Marie
  Posted 14:37, 10 Nov 2014
  Hej, lättförståeligt. Jag hade dock kunna sett att rubriken cancer och vad är cancer gjordes om till en rubrik? jag hade velat läsa lite mer om de två olika polypos./Maria
  Posted 19:02, 3 Dec 2014
  Lagom långt och intressant skrivet! Det enda som jag kan anmärka på är att vissa av meningarna i styckena börjar med två ord och fortsätter i nytt stycke. /Ellinor S
  Posted 15:07, 11 Dec 2014
  Viewing 8 of 8 comments: view all
  You must login to post a comment.