Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2014 > Sjukdomar > Bröstcancer > Bröstcancer

Bröstcancer

  Table of contents
  No headers

  Bröstcancer

   

  Frågeställningar  jag hade innan uppgiftens början:
  Vad är cancer/bröstcancer ?
  Orsak till bröstcancer
  Förebygga insjuknande
  Symtom/Diagnos
  Behandlingsformer
  Prognos/dödlighet
  Komplikationer /Eftervård

   

  Vad är cancer?
  Friska celler som blivit gamla och dör, ersätts med nya via celldelning.

  Cancer uppstår när det blir en skada på de gener i cellen som ska tala om för cellen när den ska dela sig och när den ska sluta dela sig. Cellen slutar att kommunicera och dör inte när deras tid är ute. Cellerna fortsätter att dela sig ohämmat och när tillräckligt många skadade celler har delat sig bildas en tumör. Tumören får sin näring genom egna blodkärl.

  Det finns olika typer av bröstcancer;
  cancer i mjölkgångarnas celler, s k ductal cancer  (vanligast) och cancer i mjölkkörtlarna, s k lobulär cancer.
  Enstaka fall får cancer i bindväven.
  Bröstcancer kan sprida sig  via lymfkärlen till lymfkörtlar men även till skelett, lungor eller lever,

  (cancerfonden,1177)

  Orsaker till bröstcancer

  Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor.

  Sannolikt är det en kombination av olika faktorer som spelar in såsom livsstil, ärftlighet och miljöpåverkan . Bl a löper de kvinnor som har få menstruationer (p g a sen pubertet, fött många barn och ammat) mindre risk att få bröstcancer.
  Fetma efter klimakteriet samt hormonbehandlingar med östrogen och progesteron p g a klimakteriebesvär innebär en ökad risk, liksom användande av p-piller.

  Det finns även ärftliga former av bröstcancer som uppstår pga mutationer i gener.

  Denna form ökar risken att få bröstcancer med 50-80%. Ofta insjuknar dessa kvinnor tidigare, vissa redan i 30-årsåldern.

  Av de totalt ca 57 000 cancerdiagnoser som ställs varje år är ca 8000 bröstcancer. 80% är över 50 år, medelåldern är 64 år.  5-10% av dessa 8000 beror på ärftlighet. (Cancerfonden, 1177)

   

  Förebygga insjuknande

  En hälsosam livsstil såsom att undvika större mängder alkohol, att inte röka,  äta sunt ( helst undvika rött kött, socker och för mycket fett) och att motionera är förebyggande.

  Socialstyrelsen rekommenderar att alla kvinnor lär känna sina bröst,  en ”klämdag” i månaden rekommenderas. Har man fortfarande mens rekommenderas att man känner igenom brösten dagen efter avslutad mens. Att gå på de mammografiundersökningar man blir kallad till är också att rekommendera då hälften av alla bröstcancerfall upptäcks vid mammografi. (Cancerfonden)
  Mammografi har funnits i Sverige sedan 1986. 1997 erbjuder alla landsting mammografiundersökningar. (Strålskyddsmyndigheten)
  Det kan åldersmässigt  skilja sig mellan olika landsting vilka kvinnor som kallas, men i Landstinget Dalarna kallas alla kvinnor mellan 40-74 år .
  Om man har anlag för en ärftlig form erbjuds man tätare kontroller och en del av dessa kvinnor väljer att operera bort brösten och även äggstockarna i förebyggande syfte.(1177)

  Symtom och diagnos
  Symtom:

  ·         Knöl i bröstet (vanligast)

  ·         Knöl i armhålan

  ·         Ett förstorat och hårt bröst

  ·         Hudrodnad/apelsinhud

  ·         Indragningar i huden eller bröstvårtan

  ·         Blod eller vätska från bröstvårtan

  (Cancerfonden)

  Diagnos:

   

  ·         Mammografi

  ·         Ultraljud

  ·         Finnålspunktion (cytologi), celler sugs ut och undersöks i mikroskop
  (Cancerfonden)

  ·         Vävnadsprov om cancern är HER2 positiv (aggressiv form) (BRO)

   

  Behandling

  Det finns olika behandlingsformer beroende på t ex cancerns utbredning och typ.
  Behandlingen kan bestå av:

  ·         Tumören opereras bort ( en del av bröstet eller hela)

  ·         Cytostatikabehandling

  ·         Strålbehandling

  ·         Hormonell behandling

  ·         Behandling med antikroppar (gäller HER2 positiv)
  (Cancerfonden, BRO)

   

  Prognos

  En tidig upptäckt av cancern är viktig för tillfrisknande, det minskar risken att den har spridit sig.
  De flesta blir friska från sin cancer, drygt 80% lever efter 10 år. (Cancerfonden)

  Komplikationer/Eftervård

  Cytostatika/strålbehandling kan både ges före och efter operation . Vid denna behandling angrips både de sjuka och friska cellerna i kroppen så hur man mår är väldigt individuellt. Trötthet är mycket vanligt.
  Man kan få svullnad (lymfödem) och stelhet på den opererade sidan efter operationen.
  De som fått hela bröstet bortopererat kan få hjälp med bröstimplantat eller bröstprotes.
  Efter behandling kan man få hjälp av tex sjukgymnast, dietist, psykolog. Det finns även olika stödföreningar. (Cancerfonden, 1177)

   

   

  Källor:

  ·         1177

  ·         Cancerfonden.se

  ·         Bröstcancerföreningarnas Riksförbund (BRO)

  ·         Strålskyddsmyndigheten

   

   

  Maria Johansson HOSS14

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.