Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2014 > Sjukdomar > Bråck

Bråck

  Table of contents
  No headers

   

  Det finns olika former av bråck, men jag har valt att ta upp en vanlig form hos både män och kvinnor – nämligen ljumskbråck.

  Allmänt

  Ca 25% av den manliga befolkningen och 3% av den kvinnliga drabbas av ljumskbråck. Bara i Sverige utförs 16 000 - 17 000 operationer/år. 

  Alla bråckoperationer som görs på svenska sjukhus och även en del privata kliniker registreras i ett nationellt bråckregister. Detta för att höja kvalitén på operationerna.

  Som namnet anger så uppstår bråcket i ljumsken. Ljumskbråck hos vuxna beror på en försvagning av bindväv och muskulatur i bukväggen. 

  Bukhinna och bukinnehållet, oftast bestående av fett och tarm, trycks ut genom bukväggen och bildar en liten säck under huden.

   

   

  Om öppningen i bukväggen är trång kan innehållet i ”bråcksäcken” klämmas till. Ett s k inklämt bråck uppstår. Då krävs snarast en operation eftersom blodcirkulationen stoppas och innehållet i ”bråcksäcken” kan dö. Ljumskbråck hos barn är medfött och förekommer främst hos pojkar.

  (1177.se,2014, viss.nu,2002 )

  Orsak

  Man vet idag inte säkert vad bråck beror på men man tror att det är en kombination av arv och miljö. (1177.se,2014)

  Symtom

  • Utbuktning/knöl på insidan av huden som går att trycka tillbaka och som oftast försvinner när man ligger ner.  Kan ge obehag vid rörelser som ökar buktrycket som t ex tunga lyft, löpning och cykling. Hos barn kan bråcket synas mest när de skriker eller gråter.

  • Smärta i ljumsken kan uppstå när man anstränger sig, men försvinner när man ligger ner. Den kan vara kortvarig och stickande eller en molande värk. Ibland även buksmärta.

   

  • Ett inklämt bråck kan ge en intensiv smärta och en ömmande knöl som inte går att trycka tillbaka. Även akuta symtom som tarmvred. (netdoktor.se, 2009, 1177.se,2014)

   

  Diagnos

  Läkaren undersöker ljumskarna och känner efter en svullnad/knöl. Man kan även behöva komplettera med ett ultraljud, datortomografi, magnetröntgen eller kontraströntgen.

  Herniografi är den säkraste undersökningsmetoden och innebär att kontrastvätska sprutas in genom bukväggen som sedan sjunker ner mot bukhålans nedre del. Röntgenbilder tas samtidigt som patienten får krysta och ev bråck kan synas. (1177.se,2014, netdoktor.se,2009)

   

  Behandling

  Ett ljumskbråck läks inte av sig självt utan måste opereras bort. Man kan däremot lindra besvären genom att använda ett s k bråckband ( ett slags skärp) som trycker tillbaka bråcket samt ta receptfria smärtstillande läkemedel. Operationen utförs oftast som dagkirurgi med öppen teknik, d v s man lägger ett 5 – 10 cm långt snitt i ljumsken där ”bråcksäcken” friläggs, ev innehåll förs tillbaka och ”bråcksäcken” tas bort. Ingreppet görs i lokalbedövning, ryggbedövning eller narkos.

  För att minska återfall av bråck förstärker man bukväggen med olika metoder:

  • Bråckplastik, där bukväggen förstärks med hjälp av kroppens egna vävnader som sys på ett speciellt sätt.

   

  • Ett fint nät av plast/nylon läggs som en armering mellan muskelskikten i bukväggen eller läggs in mellan bukhinnan och bukväggen. Det senare görs oftast vid dubbelsidiga bråck, återfallsbråck eller vid titthålskirurgi.

    

  • Pluggteknik, där ett nät lindats till en plugg som förs in genom bukväggens försvagning, vecklas ut och förstärker bukväggen.

  (1177.se,2014, netdoktor.se,2009, viss.nu,2002)


   

  Referenslista

  Andersson. I. (2014). Ljumskbråck. Hämtad den 17 oktober 2014 från: http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Ljumskbrack

  Freedman. J. (2009). Ljumskbråck. Hämtad den 17 oktober 2014 från: http://www.netdoktor.se/mage-tarm/artiklar/ljumskbrack/

  Fränneby. U. (2002) Patientinformation: Operation av ljumskbråck. Hämtad den 17 oktober 2014 från: 

  http://www.viss.nu/Patientinfo/Patientinformationsblad-infor-operation-av-ljumskbrack/

  Files (0)

   

  Comments (4)

  Viewing 4 of 4 comments: view all
  Enkelt att förstå och bra skrivet. Det jag undrar är varför det ska registreras i ett bråckregister förutom att det ska höja kvalitén på operationerna? Finns det fler anledningar? /Franka
  Posted 18:09, 29 Oct 2014
  Bra skrivet! Vet man varför det är så många fler män än kvinnor som får ljumskbråck?//Sofia
  Posted 14:36, 2 Nov 2014
  Bra skrivet och lättläst. Min son spelar ishockey och man hör ofta att spelarna får problem med ljumskarna, ökar detta risken för att få ljumskbråck? Vid vilken ålder är det vanligast att man får ljumskbråck?//Monika
  Posted 23:25, 3 Nov 2014
  Bra skrivet. roligt med bild som visar. Tack! Med vänlig hälsning, Sara N
  Posted 09:41, 11 Dec 2014
  Viewing 4 of 4 comments: view all
  You must login to post a comment.