Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2014 > Sjukdomar > Blindtarmsinflammation

Blindtarmsinflammation

  Table of contents
  1. 1. Orsak
  2. 2. Symtom
  3. 3. Behandling
  4. 4. Referenslista

  En ganska vanlig sjukdom i matspjälkningsorganen är blindtarmsinflammation (Setterberg, 2011). Omkring en av tio personer i Sverige blir blindtarmsopererad. De som insjuknar är vanligtvis i åldrarna 10-30 år och den är mer förekommande bland män än kvinnor (Graf, 2012).

  Orsak

  Den huvudsakliga orsaken till sjukdomens uppkomst är okänd. Den antas bero på att den smala ingången till blindtarmsbihanget av någon anledning täppts igen (Setterberg, 2011). Tilltäppningen leder till att bakterier blir instängda och börjar växa till sig. Detta utvecklas i sin tur till en virus- eller bakterieinfektion, som gör att slemhinnan svullnar, det blir mindre blodtillförseln till området och var börjar bildas (Graf, 2012). Behandlas inte inflammationen finns risken att bihanget spricker så att bakterier och var kommer ut i bukhålan, detta är ett mycket kritiskt läge (Setterberg, 2011).

  Symtom

  Utmärkande symtom för blindtarmsinflammation är diffus värk som börjar runt naveln och som gradvis förflyttas nedåt mot höger sida, samtidigt som smärtan ökar (Graf, 2012). Smärtpunkten mellan naveln och högra höftbenskammen kallas för McBurneys punkt (Edén & von Numers, 2013).

  Vid beröring av området så kan det finnas en öm punkt precis där blindtarmen sitter. Vanligt förekommande symtom är något förhöjd kroppstemperatur, aptitlöshet, illamående och kräkningar (Setterberg, 2011).

  Omkring 25 procent av alla människor som drabbas av blindtarmsinflammation saknar märkbara sjukdomstecken. Detta förekommer främst hos små barn, gravida och äldre människor. Det kan dröja två till tre dygn innan blindtarmen spricker hos vuxna medan hos små barn går förloppet fortare, omkring 12 timmar (Graf, 2012).

  Behandling

  Blindtarmen fyller vissa uppgifter i immunsystemet men en bortoperation av blindtarmensbihanget utgör ingen större förlust för kroppen. Normalt brukar man bli opererad snarast för att inte riskera större komplikationer. Operationen görs antingen med titthålsteknik eller som öppen operation, i regel inom 48 timmar från de första symtomen (Graf, 2012).

  När bihanget opereras bort kan man upptäcka om något har täppt till blindtarmsbihanget och orsakat inflammationen. Tilltäppningen kan bero på en hård matbit, fruktkärna eller avföringsklump som råkat hamna fel. Vid några få tillfällen har man upptäckt en ficka, polyp eller tumör. Vid de flesta operationer så finner man ingen tydlig orsak, utan bara ett väldigt svullet och inflammerat blindtarmsbihang (Graf, 2012).

  Idag kan man även få antibiotikabehandling mot blindtarmsinflammation, vilket är lika effektfull som operation och ger mindre komplikationer. Dock finns en återfallsrisk på 10 till 15 procent inom ett år (Svahn, 2012).

  Vid lindrig blindtarmsinflammation behövs inga medicinska åtgärder, utan inflammationen kan dra sig tillbaka och läka ut av sig själv (Setterberg, 2011).

  Referenslista

  Edén, E., Von Numers, H. (2013). Blindtarmsinflammation (appendicit). Hämtad 17 oktober 2014, från Svenska Yle:

  http://svenska.yle.fi/artikel/2013/11/20/blindtarmsinflammation-appendicit
   

  Graf, W. (2012). Blindtarmsinflammation. Hämtad 15 oktober 2014, från 1177 Vårdguiden: 

  http://www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Blindtarmsinflammation/

   

  Setterberg, E. (2011). Medicin 1 och 2. Stockholm: Liber AB
   

  Svahn, K. (2012). Antibiotika kan ersätta operation vid blindtarmsinflammation. Hämtad 17 oktober 2014, från Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademin:

  http://www.sahlgrenska.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/antibiotika-kan-ersatta-operation-vid-blindtarmsinflammation.cid1087939

  Files (0)

   

  Comments (7)

  Viewing 7 of 7 comments: view all
  Bra skrivet, lätt att förstå allt! Det hade varit bra att veta varför män drabbas mer än kvinnor av blindtarmsinflammation? / Karin edited 09:35, 17 Nov 2014
  Posted 09:25, 24 Oct 2014
  Jättebra skrivet! Jag undrar lite mer vad som händer när blindtarmen spricker? Är det blindtarmsbihanget som spricker sönder? //Sofia
  Posted 14:47, 24 Oct 2014
  Mycket lättläst och bra info :) Drabbas enbart människor mellan 10-30 år? Eller kan de som är yngre eller äldre också drabbas? Du skrev också att smärtpunkten mellan naveln och högra höftbenskammen kallas för McBurneys punkt, vart kommer det namnet ifrån och varför kallas det så? :) /Sanna Ö
  Posted 00:12, 17 Nov 2014
  Intressant och bra skrivet, jag undrar över operationen kan man göra en sk titthålsoperation eller måste det vara en öppenbuk operation?
  Posted 12:45, 17 Nov 2014
  Hej! Bra skrivet och lättläst. Du skriver att "Utmärkande symtom för blindtarmsinflammation är diffus värk som börjar runt naveln och som gradvis förflyttas" vet du varför den börjar just runt naveln när infammationen finns höger i buken? / Sara Sj
  Posted 12:02, 10 Dec 2014
  Bra och intressant skrivet! Jag är lite nyfiken på varför blindtarmsinflammation är vanligare hos män än hos kvinnor? Handlar det om något anatomiskt som skiljer där eller något? Eller finns det ingen speciell orsak till detta?
  Edit: Såg nu att Karin hade typ samma fråga, lägger till en till fråga här nedanför :)
  /Malin edited 15:14, 22 Dec 2014
  Posted 14:41, 22 Dec 2014
  Du skrev att antibiotika var lika effektivt, men hade en viss återfallsrisk under det första året, är det vanligare att man ger antibiotika som första behandling än att ta till operation direkt? Är detta något man själv kan vara med och påverka, eller är det helt upp till läkaren? /Malin edited 15:16, 22 Dec 2014
  Posted 14:47, 22 Dec 2014
  Viewing 7 of 7 comments: view all
  You must login to post a comment.