Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2014 > Sjukdomar > Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom

  Table of contents
  No headers

  Vad är Alzheimers sjukdom?

  Det är den vanliga av våra demenssjukdomar. I Sverige är det ungefär 100 000 personer som har sjukdomen. (Hjärnfonden)

  De som drabbas av sjukdomen är vanligtvis över 65 år, men den kan även uppträda så tidigt som i 40-50 års ålder. Det är en sjukdom som börjar smygande och sen har en långsam utveckling under flera år. (Alzheimerföreningen)

  Anledningen till att man drabbas av Alzheimers är att nervceller i hjärnan förtvinar, detta händer framförallt i hjäss- och tinningsloberna. Det är tinningsloberna som styr minnet och hjässloben tolkar sinnesintryck. ( Marcusson, 2012)

   

  Riskfaktorer?

  Vad som orsakar Alzheimers sjukdom vet man inte riktigt. Men några olika riskfaktorer har forskarna kommit fram till.

  Det kan bero på hög ålder, högt blodtryck, övervikt och höga blodfetter. (Hjärnfonden)

  Det kan även bero på ärftlighet och kön. Det är oftare kvinnor som insjuknar. Även upprepade slag mot huvudet kan vara en riskfaktor. Boxare drabbas oftare av Alzheimers.

  Även livsstilen kan spela roll, t.ex. alkohol, rökning, kost och motion. ( Lindgren, 2008)

   

  Symtom

  Ett av det första tecknen på Alzheimers är försämrat närminne. Man kan glömma bort vad man har läst i tidningen på morgonen och man kan ha svårt att komma ihåg vad som sagts under ett samtal. Men även problem att hitta ord, att förstå och svårigheter att formulera sig är tidiga tecken. (Lindgren, 2008)

  Vanligt är också att man blir arg mycket lättare, att man blir orolig, uppgiven och nedstämd. (Marcusson, 2012)

  Senare i sjukdomen blir glömskan värre, man känner inte igen sig. Till en början gäller det nya platser, men sen även bekanta platser. Man får svårare att klara av praktiska saker och behöver en del hjälp för att klara vardagen.

  Mot slutet av sjukdomen är den sjuke i stort behov av hjälp med det mesta. Som att tvätta sig, klä på sig och få hjälp att äta. ( Lindgren, 2008)

   

  Diagnos

  Vid minsta misstanke om att någon drabbats av en demenssjukdom gör man en utredning.

  Läkaren frågar ut patienten och närstående vilka problem som finns, och vad som har försämrats. Man testar minnes- och tankefunktionerna. Man tar blodprov för att kontrollera eventuella problem med ämnesomsättningen, och kontrollerar även om patienten har B12 brist. Vanligtvis brukar det göras en skiktröntgen på hjärnan.

  Ibland tas även prov på vätskan som finns runt hjärnan. Man tar provet genom ett stick i ryggslutet. Om proteiner sipprat ut från skadade nervceller så visas det av detta prov. Undersökningen kan vara extra viktig i början av sjukdomen då oftast andra undersökningar är normala. (Marcusson, 2012)

   

  Behandling

  I dagsläget går det inte att bota Alzheimers sjukdom. Men med hjälp av medicin kan man bromsa utvecklingen och lindra symtomen.

  I en tidig fas av sjukdomen kan man ge en medicin som gör att signalsystemet som skadats i hjärnan blir starkare. Språket, minnet och koncentrationsförmågan kan förbättras av denna medicin.

  Det finns även en medicin som dämpar överstimulerade signalsystem. Detta läkemedel ges till patienter med en långt gången sjukdom. (Hjärnfonden)

   

   

  Referenser

  Alzheimerföreningen (u.å.) Alzheimers sjukdom. Hämtad 20 november,2014 från Alzheimerföreningen.

  http://www.alzheimerforeningen.se/demenssjukdomar/sjukdomsfakta/alzheimers-sjukdom/

   

  Hjärnfonden (u.å.) Alzheimers sjukdom, symptom och behandling. Hämtad 20 november,2014 från Hjärnfonden.

  http://www.hjarnfonden.se/diagnoser/alzheimers-sjukdom__23

   

  Lindgren, A. (2008) Allt du behöver veta innan du glömmer; om alzheimer och demens. Stockholm: Prisma

   

  Marcusson, J. (2012-11-12) Demens- Alzheimers sjukdom. Hämtad 20 november, 2014 från 1177 Vårdguiden.

  http://www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Alzheimers-sjukdom/

   

   

  Files (0)

   

  Comments (4)

  Viewing 4 of 4 comments: view all
  Bra info, perfekt när man vi ha översiktlig kunskap :) Jag hade gärna sett någon rad om att långtidsminnet ofta kan vara opåverkat i början av sjukdomen, medan korttidsminnet påverkas. Detta bara för att en läsare utan kunskap om sjukdomen ska ha lättare att förstå hur problemen i vardagen kan förändras beroende på stadie i sjukdomen (utöver de problem du förklarat). I övrigt tycker jag att det var välskrivet och att du gav all den informationen jag ville ha för att få en grundläggande bild av sjukdomen! /Mona edited 20:35, 22 Nov 2014
  Posted 20:30, 22 Nov 2014
  Hej Mona. Tack för din synpunkt. :) Jag har varit in och redigerat texten lite. //Åsa
  Posted 12:47, 23 Nov 2014
  Hej! Enkelt att läsa och förstå. Jag skulle bara ha velat veta varför man kollar om man har B12 brist? Om bristen på det gör att man får dåligt minne. Sofie
  Posted 10:55, 9 Dec 2014
  Hej Sofie. Den info jag hittade sa att brist på vitamin B12 kan försämra hjärnans funktioner. //Åsa
  Posted 17:54, 13 Dec 2014
  Viewing 4 of 4 comments: view all
  You must login to post a comment.