Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2013 > Sjukdomar > Ulcus

Ulcus

  Table of contents
  No headers

  Allmänt

  Magsår (ulcus på latin) är egentligen två olika sjukdomar, antingen sår i magsäcken (ulcus ventriculi) eller tolvfingertarmen (ulcus duodeni) (Ehinger, 2013). Det är minst dubbelt så vanligt att män får magsår än kvinnor. Man säger att var tionde svensk någon gång under livet får man magsår (Setterberg 2011).

  En människa producerar ungefär två liter sur magsaft i magsäcken varje dag. Magsaften består av slem, saltsyra och enzymet pepsin. I magsäckens slemhinna finns celler som innehåller en så kallad protonpump. Den producerar saltsyra, som behövs då enzymet pepsin ska kunna bryta ned protein i maten samt att det dödar många bakterier. Eftersom att saltsyran är frätande skulle slemhinnan i magsäcken förstöras om det inte fanns ett bra skydd. Därför produceras det hormonet prostaglandin från slemhinnansom bildar slem. Slemmet ligger som ett lager över epitelcellerna som skyddar mot syran. Om det inte finns en balans mellan skadliga och skyddande ämnen i magsäcken och tolvfingertarmen kan det rubbas och då bilda ett sår i slemhinnan (Ehinger, 2013).

  Nuförtiden vet man att det är en bakterie, Helicobacter pylori, som spelar en stor roll att man får magsår. I nästan alla fall med magsår i tolvfingertarmen och i en fjärdedel av fallen med sår i magsäcken kan man visa att bakterien Helicobacter pylori finns (Setterberg 2011 och Ehinger, 2013).

  Vissa läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra, ex Treo och Magnecyl, har det visats kan skada slemhinnan i magsäcken eller i tolvfingertarmen, viket kan ge upphov till magsår (Setterberg, 2011 och Ehinger, 2013).

   

  Ökad risk

  Det har visat sig att rökare och personer med hög alkoholkonsumtion har ökad risk till att få magsår. Rökning och alkohol ökar magsäckens produktion av saltsyra. Man kan även få magsår utan att man vet någon orsak (Ehinger, 2013).                                                      


  Symtom

  De vanligaste symtomen är molande och brännande värk i magen. Samt illamående, sura uppstötningar och kräkningar (Setterberg, 2011).

  Om man har sår i magsäcken kommer oftast värken i samband med måltiderna. Vid sår i tolvfingertarmen kommer smärtan eller ett obehag efter någon timme efter att man har ätit. Smärtan kommer oftast senare då maten binder syra. Sår som orsakas av läkemedel är oftast symtomfria, dessa upptäcks oftast då det uppstår en blödning. Man kan även få blödande magsår som innebär att ett blodkärl i slemhinnan spricker till följd av ett magsår i magsäcken eller i tolvfingertarmen. Man behöver inte ha så mycket besvär av något av det utan endast bli lätt illamående. Men blödningen gör att avföringen blir svart och om man kräks så kan det se ut som kaffesump. Brustet magsår innebär att magsåret går tvärs igenom väggen och att innehållet i buken kommer ut i bukhålan, detta är dock väldigt ovanligt. Man har inte några speciella symtom utan att man har mycket ont i magen (Ehinger, 2013).

   

  Undersökningar

  Man kan göra ett prov på utandningsluften, UBT (Urea Breath Test), där det kan visa sig om det finns bakterien, Helicobacter pylori, finns i magsäcken. Man kan även få reda på om man bär på bakterien genom ett blodprov eller genom avföringsprov. Vid en gastroskopisk undersökning går man ned med en kameraslang genom munnen ned till matstrupen, magsäcken och tolvfingertarmen där det undersöks var såret sitter (Ehinger, 2013).        

            

  Behandling

  Om man har fått magsår av bakterien, Helicobacter pylori, sätts antibiotika in samt ett läkemedel mot att minska produktionen av saltsyra. Om det beror på att man fått magsår av ett läkemedel så brukar det hjälpa att man sluta med läkemedlet ett tag. Uppstår stora besvär så kan man få ett läkemedel som minskar produktionen av saltsyra.        

  Brustet eller blödande magsår är livshotade, därför bör man kontakta sjukvården omgående (Ehinger, 2013).                          

           

  Förhindra att uppstå

  För att förhindra att magsår skall uppstå bör man ändra livsstil. Försöka att röka mindre samt dricka mindre alkohol. Äta mer regelbundna måltider, tänka på att inte äta mat som stimulerar magsaftsproduktionen som ex starkt kryddad mat (Setterberg, 2011).

   

  Referenser

  Claes Ehinger, specialist i allmänmedicin, Härnösand. (2013). Magsår. Hämtad 3 november, 2013. Från 1177 vårdguiden Uppsala län:

  http://www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta...kdomar/Magsar/

   

  Setterberg E. (2011) Medicin 1 och 2. Stockholm: Liber AB.

  Files (0)

   

  Comments (4)

  Viewing 4 of 4 comments: view all
  Jättebra skrivet! Välskrivet, informativt och intressant :) Du har fått med en stor del av den information som finns om magsår och ändå kunnat skriva det på ett komprimerat sätt. Bra jobbat!
  Posted 11:57, 22 Nov 2013
  Bra och lättläst skrivet om en sjukdom som jag inte visste kunde bli så pass allvarlig som livshotande. Oroväckande att man tycks kunna få magsår utan att ha utsatt sig för några riskfaktorer som rökning eller för hög alkoholkonsumtion tex. Om man fått magsår av en medicin man äter, kan man bara sluta med medicinen då eller provar man med nåt annat? Tänkte om det är nån viktig medicin för någon sjukdom?:)
  Posted 16:30, 25 Nov 2013
  Väldigt bra och intressant text om magsår. Läste även att bakterien som orsakar magsår, Helicobacter pylori, finns hos hälften av befolkningen utan att ge några besvär!
  Vet man varför det är mycket vanligare att män drabbas?

  Referenser - Saknar namn på författaren till 1177 Vårdguiden, kan vara bra att ha med! :)
  Posted 15:23, 9 Dec 2013
  Jag har inte hittat varför det män drabbas mer än kvinnor.
  Men om man har fått ulcus av ett läkemedel bör du helst sluta med den eller minska dosen. Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra kallas för NSAID preparat ex Treo. Om man inte kan sluta med läkemedlet så kan man lägga till ett läkemedel som minskar magens produktion av saltsyra, så kallad syrahämmare, minskar risken för magsår. Mest effektiva är så kallade protonpumpshämmare, som säger åt cellen som producerar saltsyra att dra ner på tillverkningen. Med syrahämmare brukar det ta mellan två och åtta veckor för magsåret att läka. Vet inte sen om man återgår till samma dos som innan eller om man försöker hitta ett annat läkemedel. Hoppas du fått svar på din fråga :)
  Posted 22:26, 18 Dec 2013
  Viewing 4 of 4 comments: view all
  You must login to post a comment.