Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2013 > Sjukdomar > Tuberkulos

Tuberkulos

  Table of contents
  No headers

   

  Tuberkulos - tbc, är en av de vanligaste infektionssjukdomarna i världen och främst i utvecklingsländerna där flera miljoner människor dör varje år. I Sverige har forskning om sjukdomen och kunskap gällande smittspridning kommit så långt, att sjukdomen är ovanlig . Under 2003 rapporterades 410 fall av tbc i Sverige och under 2012 rapporterades 645 fall. Ökningen representeras av utrikesfödda personer, samt att svenskfödda smittats utomlands (Jonsson, 2013).

   

  Eftersom tbc var en väldigt vanlig och fruktad sjukdom, även i Sverige, var det ett stort genombrott när de första läkemedlen mot sjukdomen kom runt 1950. Fram till 1975 vaccinerades alla nyfödda barn i Sverige mot tbc men idag är det enbart personer som anses ha större risk att drabbas, (exempelvis vid nedsatt immunförsvar) som vaccineras (Setterberg 2013, sid 508).

   

  Orsak

  Alla organ i kroppen kan drabbas av tbc men den vanligaste typen drabbar lungorna och kallas lungtuberkulos, vilket innebär att tuberkelbakterien Mycobacterium tuberculosis orsakar en infektion på lungvävnaden. Tuberkelbakterien smittar genom luften då den sjuka hostar eller nyser och den har en förmåga att överleva i luften en längre tid då den kan binda sig till damm  (Gillå 2012, sid 441-442).  När bakterien når lungorna sätter de sig på lungvävnaden och i de lymfkörtlar som finns i bröstkorgen. Kroppen reagerar då genom att de vita blodkropparna går till försvar och det resulterar i en infektion, vilket ger symtom på sjukdomen.

   

  Risken att drabbas är större vid nedsatt immunförsvar vid exempelvis hivinfektion eller diabetes likaså vid intag av läkemedel som nedsätter immunförsvaret (ex kortison). För att undvika smittan är det viktigt med god hygien, samt undvika att träffa och ha direktkontakt med människor som misstänks eller har sjukdomen (Larsson, 2011).

   

  Symtom

  Vanliga symtom vid lungtuberkulos är:

  ·         Långvarig hosta med slem

  ·         Nattsvett

  ·         Långvarig trötthet

  ·        Dålig aptit och minskad kroppsvikt

   

  Eftersom bakterien har förmågan att ta sig in i kroppens celler och leva inaktivt kan man vara bärare på bakterien i flera år utan att sjukdomen bryter ut eller att man är smittsam (Gillå 2012, sid 442).

   

  Behandling

  Vid fastställd diagnos kan behandling ske i hemmet för att minska smittorisken. Normalt tar behandlingen 6 månader eller mer och sker inledningsvis med flera läkemedel för att sedan trappas ner till färre. De läkemedel som är mest effektiva mot tuberkelbakterien är rifampicin och isoniazid och dessa kombineras oftast med pyrazinamid och etambutol. De två sistnämnda har inte lika stark bakteriehämmande effekt men minskar effektivt motståndskraften hos bakterierna.  Läkemedlen är viktiga för tillfrisknande av tuberkulos, men det är även av stor vikt att följa läkarens ordinationer och att man fullföljer hela behandlingen för att bli frisk och symtomfri.

   

  Efter fullföljd behandling, är dagens mediciner mot tbc så effektiva att risken för återfall är mycket liten. Även om man drabbats av tbc och tillfrisknat finns det ingen garanti att man inte drabbas på nytt. Utsätts man för smittan på nytt, kan man insjukna på nytt (Larsson, 2011).

   

  Referenser

  Setterberg E (2013) Medicin 1 och 2. 2:a upplagan. Stockholm: Liber AB

  Gillå U (2012) Medicin 1. 1:a upplagan. Stockholm: Sanoma utbildning

  Jonsson J (2013) Smittskyddsinstitutet: Statistik för tuberkulos [Elektronisk] Tillgänglig på: http://www.smittskyddsinstitutet.se/...tik/tuberkulos Hämtad 2013 -10 -28

  Larsson L-O (2011) Tuberkulos – tbc [Elektronisk] 1177 Vårdguiden. Tillgänglig på: http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/F...rad/Sjukdomar/ Hämtad 2013-10-26

  Files (0)

   

  Comments (4)

  Viewing 4 of 4 comments: view all
  Intressant och väldigt välskriven och informativ text om Tuberkulos! Väldigt bra skriven sådär så man förstår och blir insatt redan från början, och allt är på en nivå som känns lagom och väldigt begriplig för någon som inte har särskild koll på sjukdomen sedan innan – som jag. Något som jag exempelvis trodde var att man enbart kunde få Tuberkulos i lungorna, vilket jag genom din text får lära mig att så inte alls är fallet, och det tycker jag är riktigt intressant och lärorikt, bland mycket mer. Jag får en förståelse för TBC – vad det är som orsakar sjukdomen, symptom och behandling. Jag får också en inblick i utbredningen av Tuberkulos idag, och en förklaring till varför det inte är lika vanligt i Sverige idag som för sextio år sedan, då jag vet att det var en väldigt vanlig sjukdom som tog livet av otroligt många. Något jag tidigare faktiskt funderat en del över, men aldrig tagit mig för att kolla upp och mer trott att det var en sjukdom som av natur försvunnit. Nu förstår jag att så inte är fallet, utan att det är tack vare medicin och forskning som vi kommit så långt. Väldigt bra text, har inget negativt att säga och gillar skarpt att du skriver på ett så lättbegriplig och informativt sett! Med mina vänliga hälsningar, Johan
  Posted 12:25, 11 Nov 2013
  Tack Johan!
  Posted 10:57, 21 Nov 2013
  Håller med Johan, en bra lättläst och informativ text om TBC. Du har fått med det väsentliga på en bra nivå.
  Posted 12:17, 11 Dec 2013
  En bra text som fångar mitt intresse och väcker nyfikenhet. Jag funderar på vad det är som gör tbc till en dödlig sjukdom, samt om vaccinationen ger ett livslångt skydd. Tänk vad bra om alla människor kunde få tillgång till vaccin.
  Posted 12:02, 19 Dec 2013
  Viewing 4 of 4 comments: view all
  You must login to post a comment.