Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2013 > Sjukdomar > Tinnitus

Tinnitus

  Table of contents
  No headers

  Tinnitus

  Tinnitus är att uppleva eller höra ljud som egentligen inte har någon specifik källa. Det kan vara en mängd olika ljud som sus, pip, tjut, muller och ringningar i olika styrkor.

  Det skiljer sig åt både i styrka och ljud från person till person och är ett ljud som ej uppfattas av omgivningen. Det latinska ordet ”tinnire” som betyder ”att ringa” har givit namn åt fenomenet.(Larsen 2012)

   

  Orsak

  Då tinnitus är ett symtom och inte en sjukdom kan de framkallande orsakerna variera. Hörselskador, tillfälligt buller, stress, sjukdomar och läkemedel kan vara bidragande orsaker i olika grad.(Hörselskadades Riksförbund 2013)

  En stor andel som har tinnitus (¾) har dock en hörselskada i grunden, vilket gör att det är viktigt att bli riktigt undersökt.(Larsen 2012).

  Det finns flera teorier till varför tinnitus uppstår i samband med hörselskada och nedan följer två av dem.

   

  -  Innerörats skadade sinnesceller aktiverar sig själva utan yttre påverkan.

   

  -  Felaktiga signaler skickas till hörselcentrum. Detta på grund av de skador som finns på nervfibrernas isolerande höljen vilka  i sin tur leder till att impulsöverföringarna leds till andra nervfibrer. (Larsen 2012)                  

   

  Förekomst

  Andelen av befolkningen som har tinnitus uppgår till 15 %. De har symptom som är hanterbara och inte hindrar dem i det dagliga livet.  Av dessa 15 % har ca 3 % stora problem, det kan i sin tur leda till sömnproblem, koncentrationssvårigheter och oro.(Hörselskadades Riksförbund 2013)

  Tinnitus förekommer bland alla åldrar och inom alla yrkesgrupper. Det är dock vanligast i bland medelålders och äldre samt i arbetslivet inom industri, lantbruk, musik- och skolvärlden.(Larsen 2012)

   

   Behandling och lindring

  Då det finns så många olika saker som kan ligga bakom vad som orsakar tinnitus finns det en mängd olika behandlingar för att lindra dessa symtom. 

   

   Hörapparater
  Har man hörselnedsättning och tinnitus är det viktigt att använda sådan då tinnitusupplevelsen minskar om omgivningens ljud förstärks.(Karolinska 2013)

   

   Ljudstimulator
  Normalhörande kan prova ut ljudstimulatorer, ser ut som en liten hörapparat. Den ger ifrån sig ett  brusande ljud och tinnitus blir inte lika påtaglig. (Karolinska 2013)

   

   Sjukgymnastik

  Spänningar i axlar, nacke och käke kan behandlas vilket i sin tur kan lindra symptomen.(Hörselskadades Riksförbund 2013)

   

   Bettskena

  Vid bettfel  eller tandgnissling kan man vid behov prova ut en bettskena eller korrigera bettet som i vissa fall kan lindra tinnitus.(Hörselskadades Riksförbund 2013)

   

   KBT

  Kognitiv beteendeterapi  riktar in sig på att hantera och leva med tinnitusbesvären(Hörselskadades Riksförbund 2013)

   

   Läkemedel

  Det finns inget läkemedel som botar eller tar bort tinnitusljud. Acetylsalicylsyra kan däremot orsaka och förvärra tinnitus. (Hörselskadades Riksförbund 2013)

   

  Hörselskadades Riksföbund,  senast uppdaterad: 2013-06-25. Uppgifter hämtade 2013-11-27 från Hörsellinjen.http://horsellinjen.se/horsellinjen/tinnitus#avsnitt-1

  Karolinska Universitetssjukhuset,  senast uppdaterad: 2013-10-28. Uppgifter hämtade                         

  2013-11-27. http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--enheter/Horsel-och-balans/Sjukdomar--behandling/Horsel_20130723_0904/Tinnitus/

  Larsen H, senast uppdaterad: 2012-06-13. Uppgifter hämtade 2013-11-27 från 1177 Vårdguiden.http://www.1177.se/Gavleborg/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Tinnitus/

  Files (0)

   

  Comments (5)

  Viewing 5 of 5 comments: view all
  Tydlig text, jättebra! Jag trodde man fick tinnitus av att ha vistats i för bullrig miljö under en längre tid, kände inte till övrig information i din text. Men förstår att det är vanligare om man har kommit en bit upp i åren, och då kanske har utsatts för höga ljud under längre tid. Jag saknar en förklaring till hur läkemedlet acetylsalicylsyra både kan orsaka och förvärra? Blir lite frågandes där. Och KBT, finns det något exempel att hitta på det? KBT är vad jag förstått ett sätt att fokusera på nuet snarare än det förflutna, och att ändra sin tankevinkling för att inte fastna i ältande etc. Hur applicerar man detta på hörselbesvär? Gilla läget bara?
  Posted 00:08, 28 Nov 2013
  Som den tidigare kommentaren, tydlig och bra text! Mycket lättare att läsa när det många underrubriker. Intressant och höra att man oftast har en hörselskada i grunden. 15% av befolkningen är ganska mycket, tycker inte man hör så ofta om tinnitus av folk. Men tydligen vanligare är man trodde.
  Posted 19:48, 28 Nov 2013
  Målet med KBT är att lära sig leva med de problem som Tinnitus kan föra med sig såsom sömnbesvär, koncentrationsbesvär, anspänning , stress, irritation, trötthet och ljudkänslighet. Lär sig att förhålla sig till sin sjukdom.
  Posted 16:18, 17 Dec 2013
  Om acetylsalicylsyra överdoseras kan det påverka hörselnerven.
  Posted 16:22, 17 Dec 2013
  Som konstant hörlursanvändare är jag allt lite orolig för detta. Tror tyvärr att jag fått en släng av det sk "bruset". Det jag saknar är en väldigt enkel fråga... Går det att bota? Alla mina sökningar på just denna fråga leder bara till en massa sidor om förbättring men ingen slutgiltig lösning.
  Posted 11:50, 22 Dec 2013
  Viewing 5 of 5 comments: view all
  You must login to post a comment.