Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2013 > Sjukdomar > Njursten

Njursten

  Table of contents
   1. 1.1.   Behandling vid njursten   
  1. 2.  

  Njursten

   

  Vad är njursten och vad kan orsaka njursten?

   

  Njursten bildas av att en hög koncentration av salt bildas till kristaller och som i sin tur gör att stenar bildas i njurarna. Normalt innehåller urinen olika salter men just höga saltkoncentrationer kan bildas om urinen blir för koncentrerad, detta kan undvikas genom att dricka mycket vätska, rekommenderat är ca 2 liter / dygn. Njurstenar kan även uppstå om det utsöndras mycket kalcium i urinen. Urinen kan även innehålla för mycket av en del andra ämnen också, som urinsyra, oxalat och cystin. Även dessa ämnen kan bilda stenar. Samt om urinens surhetsgrad blir förändrad. Denna förändring kan dels bero på en medfödd skada eller av en infektion. Tyvärr så får varannan person som har haft njursten en ny sten inom tio år (1177 Vårduiden, 2013).

   

  Man kan ha olika stora saltkristaller i urinen och vanligtvis så spolas dem ut med urinen utan några besvär. Medan de större saltkristallerna kan medföra att det blir stopp i urinflödet. När detta händer så bildas ett tryck vilket medför att njurbäckenet blir utspänt vilket i sin tur orsakar smärta. Går man med detta för länge kan trycket skada njuren, vilket medför att njuren i värsta fall helt kan sluta fungera. Vid misstanke om njursten ska man alltså söka vård akut.(Sahlrenska Universitetssjukhuset, 2013).

   

  Symptom på njursten

   

  Har man fått njursten kan det orsaka svåra smärtor som känns av värst i sidan eller ryggen på just den sida där stenen sitter, och strålar sedan ner mot underlivet och ljumsken på den sidan. Smärtorna kan beskrivas som skärande och krampartade, men kan även vara mer dova. Just de skärande och krampartade smärtorna kommer till och från med smärtfria perioder emellan. Smärtorna kan upplevas som så kraftiga att man bli kallsvettig och illamående. Oftast känner man att man inte vill vara stilla utan att man istället hellre vankar fram och tillbaka eller vrider sig om man ligger ner. (1177 Vårdguiden, 2013).

  I åldern 20-50 år är det vanligast att man får njursten och det drabbar oftare män än kvinnor. Var femte till var tionde man får njursten någon gång under livet. (1177 Vårdguiden, 2013).

  Olika fall av njursten hos patienter kan ha och göra med vår ökade levnadsstandard. Och att en ökning av mjölkprodukter och köttprotein då bidrar till en en ökad utsöndring av calcium och urinsyra (Setterberg, 2011).

    

  Behandling vid njursten

    

  Den vanligaste behandlingen är att man med hjälp av stötvågsbehandling krossar stenen med hjälp av en apparat som avger tryckvågor. Efter denna behandling kan man oftast kissa ut flisorna som blir kvar. Om stenen däremot är för stor eller inte går att krossa måste man operera bort den, detta gör man i sånt fall med en titthålsoperation. (1177 Vårdguiden, 2013). De som tidigare haft njursten rekommenderas att undvika kost som mjölk och köttprodukter samt undvika mat som är rik på oxalsyra som till exempel, rabarber, spenat, rödbetor, choklad och även undvika stora mängder av C-vitamin (Setterberg, 2011). Just kopplingen mellan ökat inta av C-vitamin (främst hos män) kan man läsa om i ett pressmeddelande som släpptes 2013-02-05 av forskare på Karolinska Universitetssjukhuset. Där dem menar att det skulle finnas en koppling mellan c-vitamin-tillskott och ökad risk för njursten hos män. Forskningen gjordes i samarbete med urologiska och njurmedicinska experter vid Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset. Denna forskning visade att ”män som regelbundet tar C-vitamin i form av kosttillskott har en ökad risk att få njursten. Däremot kunde forskarna inte se någon koppling mellan njursten och så kallade multivitaminer - som innehåller mindre mängder C-vitamin.” (Karolinska Institutet, 2013).


   

   

   

  Referens

   

   

   

  Karolinska Institutet. (2013). Koppling mellan C-vitamintillskott och ökad risk för njursten.

   

  Hämtad 30 oktober, 2013, från Karolinska Institutet:

  http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=2323&a=158403&l=sv

   

   

  Sahlgrenska Universitetssjukhuset. (2013). Njursten. Hämtad 30 oktober, 2013, från Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

  http://www.sahlgrenska.se/sv/SU/Vardutbud/Urologi/Diagnoser-och-sjukdomstillstand/Njursten/

   

   

  Setterberg, E. (2011) Medicin 1 och 2. Stockholm: Liber AB

   

   

  1177 Vårdguiden. (2013). Njursten. Hämtad 30 oktober, 2013, från 1177 Vårdguiden:

  http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Njursten/

  Files (0)

   

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  Texten beskriver sjukdomen njursten på ett bra och informativt sätt men hade kanske kunnat vara lite längre och innehållit mer info. Undrar även över referenserna, saknar namn på författaren till texten från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Vårdguiden och Karolinska Institutet.
  Posted 11:04, 5 Dec 2013
  Intressant och bra text. Jag tycker att jag fick en bra bild av vad njursten handlar om. Visst brukar anfallen oftast komma sent på kvällen eller natten? Intressant att det är oftast män som drabbas, i min bekantskap är det mest kvinnor som haft besvär.
  Posted 22:42, 1 Jan 2014
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.