Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2013 > Sjukdomar > Multipel skleros - MS

Multipel skleros - MS

  Table of contents
  No headers

  MS utbryter oftast när man är mellan 20-40 år och det är mer vanligt hos kvinnor, men även män drabbas. Det är mer förekommande i Norden, norra Europa och Nordamerika än i övriga världen. I Sverige lever ca 17 000 - 18 000 med en MS diagnos. (Fredriksson, 2011).

   

  Vad är MS?

  MS är en sjukdom i det centrala nervsystemet som ger inflammationer och ärrbildningar i axonets myelin. Ett axon kan liknas med en elektrisk ledning som ska föra fram en elektrisk impuls, och för att impulsen ska kunna gå fram behövs isolering dvs myelin. Vid MS uppstår det inflammationer och ärr på myelinet och axonet, vilket gör att signalerna till kroppens olika delar inte går fram som de ska. (Fredriksson, 2011). 

  Det är en autoimmun sjukdom vilket innebär att kroppens immunförsvar ser myelinet som främmande vävnad. (Setterberg 2011, s 141). Sjukdomen går i skov och symtomen som uppstår beror på i vilken eller vilka delar av det centrala nervsystemet inflammationen sätter sig. Inflammationen läker ut till viss del. Där den inte lyckas, bildas ett ärr och en bestående skada finns. (Fredriksson 2011, Setterberg 2011, s 142). 

  Multipel Skleros har fått sitt namn av att nervsystemet drabbas på många ställen, multipelt och där en skada uppstått bildas hård ärrvävnad, skleros. (Setterberg 2011, s 141). Sjukdomen räknas inte som ärftlig och det finns inget hinder för att genomgå en graviditet men efter en förlossning ökar risken för skov. Det finns idag ingen känd orsak till varför man får MS. (Fredriksson 2011). 

   

  Vanliga symtom

  Fatigue – En trötthet som beskrivs som förlamande och kan hos vissa förstärka andra symtom som koncentrationsförmågan, gångförmågan och minnesfunktionerna.

  Koncentrationsvårigheter och dåligt minne

  Inkontinens

  KänselrubbningarPirrningar och domningar

  Gång och balanssvårigheter

  Synbesvär – tex synnervsinflammation

  Muskelstelhet

  Humörsvängningar och depression

  Spasticitet – Muskelrörelser blir ryckiga

  Värk

  (Fredriksson 2011, Winborg 2006 s 11-17).

   

  Diagnos

   

  MS diagnosen ställs efter en rad undersökningar som ska vägas samman och ibland kan det ta lång tid innan man får den fastställd. Vid en neurologisk utredning bedöms reflexer, känsel, balans och sjukdomshistorik. En magnetkameraundersökning görs för att se om det finns några ärrbildningar i hjärnan och ryggmärgen efter tidigare skov. Genom en lumbalpunktion kan man se om det finns någon inflammation i ryggvätskan. (Fredriksson 2011, Setterberg 2011, s 143).

   

   

  MS i fyra olika former

  Skovformad MS - Sjukdomen går i skov och är den vanligaste formen. Ett skov kan vara från några dagar till månader. Symtomen man får går helt eller delvis tillbaka.

  Sekundär progressiv MS - Sjukdomen övergår till en försämring mellan skoven och besvären ökar.

  Primär progressiv MS - Här går inte sjukdomen i skov utan det sker en långsam ökning av besvär från början. Det är en ovanligare form.

  Godartad MS När man efter flera år inte har besvär av sin sjukdom. (Fredriksson 2011).

   

  Behandling

  Det finns idag inget botemedel och man vet inte varför de vita blodkropparna angriper axonets myelin. För att mildra inflammationerna vid skov samt för att bromsa upp sjukdomsförloppet ges bromsmedicin. I Sverige finns nu fyra olika typer. Vid ett akut skov med kraftig försämring kan kortison med hög dos ges för att mildra inflammationen. Patienter får även hjälp med rehabilitering hos sjukgymnast och arbetsterapeut. Samt symtomlindrande behandling av sin neurolog vid tex trötthet, muskelkramper och andra besvär. (Fredriksson, 2011, Setterberg 2011, s 143-144).

  Stora framsteg har gjorts inom MS och det forskas världen runt för att få fram fler läkemedel. (Ugarte Vejar, 2012). 

  I Sverige har ca 50 patienter fått blodstamcellstransplantation. En behandling som visat sig vara väldigt effektiv för de som har en mycket aggressiv form av MS och som inte svarar tillräckligt på annan behandling. Vid en transplantation av stamcellerna slås immunförsvaret ut med cytostatika. Det görs sedan en transplantation av patientens egna blodstamceller så ett nytt immunförsvar kan börja byggas upp. (Akademiska sjukhuset, 2013).

   

   

   

  Referenser

   

  Akademiska sjukhuset, pressrum. (2013). Fler MS-patienter blir hjälpta av stamcellsbehandling, 2013-08-09. Hämtad 25 november 2013, från:

  http://www.akademiska.se/Templates/Sogeti/Pages/NewsPage.aspx?id=6044&epslanguage=sv

   

  Fredriksson, S (2011). Multipel skleros – MS. Hämtad 19 november 2013, från 1177,

  http://1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Multipel-skleros--MS

   

  Setterberg E. (2011). Medicin 1 och 2. 2. uppl. Stockholm: Liber AB. s 141-144

   

  Ricardo Ugarte Vejar. 2012-05-21. Akademiska sjukhuset, Multipel skleros – MS. Hämtad 25 november 2013, från:

  http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Neurologi/Specialomraden/Multipel-skleros---MS/

   

  Winborg, L. (2006). Handbok för MS-sjuka. 2, uppl. Stockholm: Rm-konsult AB. s 11-17

  Files (0)

   

  Comments (3)

  Viewing 3 of 3 comments: view all
  Bra och lättförståelig text.Bra uppställt med tydliga avdelningar gjorde texten lätt att läsa. Intressant detta med stamcellstransplantationen, hade ingen aning om att det fanns.
  Posted 10:56, 26 Nov 2013
  En bra text. Jag saknar reflektion över varför sjukdomen tros bryta ut när man är just mitt i livet. Finns det någon teori? Och om varför vi nordbor drabbas hårdare? Ser en upprepning gällande att man inte vet orsaken till sjukdomen (under rubrikerna Behandling och Allmänt). De fyra olika bromsmedicinerna, är de relaterade till de fyra olika formerna av MS? Då jag har en vän med MS så känner jag mig lite hoppfull när jag ser att det finns chans att få fastställt att man kan ha "godartad MS" också, mitt i allt elände! Blodstamcellstransplantationen visste jag inte om, jätteintressant!
  Posted 23:37, 27 Nov 2013
  Tack för bra feedback.
  Jag har tyvärr inte kunnat hitta någon information om varför sjukdomen bryter ut mitt i livet. En studie som det pratats mycket i media om är MS och D vitamin. Där har de tittat just på varför vissa länder med mörkare årstider drabbas mer än andra och om solljus och D vitaminbrist kan ha någon koppling. MS är en sjukdom som det forskas mycket om, vad den kan bero på och nya behandlingsmetoder. I dagsläget ges bromsmediciner med injektion och dropp, vilken typ av behandling man får är individuellt. Bromsmedicinerna är inte uppdelad på vilken sorts MS man har och jag har inte hitta någon närmare information om det, men fortsätter leta. Hoppas det var svar på dina frågor så länge.
  Posted 10:45, 19 Dec 2013
  Viewing 3 of 3 comments: view all
  You must login to post a comment.