Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2013 > Sjukdomar > Malignt lymfom

Malignt lymfom

  Table of contents
  No headers

  Malignt lymfom

  Malignt lymfom innebär lymfkörtelcancer som är ett samlingsnamn för många olika tumörsjukdomar som finns i lymfsystemet. Det är lymfkörtlar och lymfceller i blodet som drabbas. Varje år drabbar sjukdomen ca 2000 personer. Orsakerna till sjukdomen är okänd men risken är något större att få lymfom om man har nedsatt immunförsvar, ledgångsreumatism eller någon inflammationssjukdom. Även om man vart utsatt för t.ex. växtbekämpningsmedel, läsningsmedel eller färgämnen. (Arnljots, 1177 Vårdguiden Gävleborg, 2012).
  Prognos och behandling ser olika ut beroende på vilken sjukdomstyp man får. (Leander och Edqvist, Cancerfonden, 2012).


  Sjukdomstecken och symtom
  Svullen lymfknuta är vanligt att man själv upptäcker. Sitter ofta på hals, vid nyckelben eller på andra ställen i kroppen. Sitter dem i magen eller bröstkorg är det svårt att känna dem, men man kan istället ha ont eller känna av ett obehag. (Arnljots, 1177 Vårdguiden Gävleborg, 2012). Symtomen på sjukdomen är olika, detta beror på vilket organ lymfsvullnaden uppstår. Man kan känna av trötthet, feber, aptitlöshet, viktnedgång, svettningar på natten. (Leander och Edqvist Cancerfonden, 2012). Dessa förknippar man ofta med en vanlig infektion. Ibland upptäcks även sjukdomen på en vanlig läkarundersökning, när man är där för att göra något helt annat egentligen. (Leander och Edqvist, Cancerfonden, 2012).


  Olika former av lymfom
  Alla lymfom kommer från cellerna i lymfsystemet och det finns över 30 olika typer som delas upp i två huvudgrupper, Hodgkins sjukdom och Non-Hodgkins lymfom. (Arnljots, 1177 Vårdguiden Gävleborg, 2012).
  Hodgkins sjukdom – där första teckenet ofta är en svullen lymfkörtel på halsen. I andra fall kan det vara otydliga symtom och tydligare symtom såsom feber, svettningar på natten eller viktnedgång. (Klasén McGrath, Vårdguiden Stockholms läns landsting, 2012).
  Non-Hodgkins lymfom – som kan vara både långsamt och snabbväxande. Den lugnare varianten har ofta ett stilla förlopp och man kan gå länge utan några symtom. Symtomen kan ibland vara svullen lymfkörtel eller typ feber. Den snabbare varianten har påtagliga symtom redan från början och lymfknutorna är snabba i sin utveckling och oftast finns dem på fler olika ställen i kroppen. Vanliga sjukdomstillstånd är t.ex. svettningar på natten, feber i perioder och buksmärtor. (Klasén McGrath, Vårdguiden Stockholms läns landsting, 2012).

  Undersökningar
  Har man misstanke om att en patient har lymfom så får denne genomgå en rad olika undersökningar detta gör man för att bl.a. fastställa diagnosen och hur utbredd sjukdomen är. Ett vävnadsprov fastställer diagnosen. Denna biopsi tas från tumören och sedan förs studierna i ett mikroskop. Efter detta tas blodprover, benmärgsundersökning och man gör även en datortomografi (som är en slags röntgenundersökning). (Leander och Edqvist, Cancerfonden, 2012). Allt för att få reda på så mycket om hur utbredd sjukdomen är samt vilken sorts lymfom man ska behandla. 

  Behandlingar
  Man väljer behandlingsform efter vilken lymfomtyp det är samt i vilket stadie sjukdomen är i. Sedan finns det även andra faktorer som kan vara med och påverka valet av behandlingsform. (Leander och Edqvist, Cancerfonden, 2012).
  Vid Hodgkins sjukdom är det vanligast att behandla med cytostatika, alltså cellgifter. Men även strålbehandling ges. Detta görs i omgångar med många behandlingar på kort tid.
  Behandlingsbilden är positiv och så många som 85% av patienterna blir botade. (Klasén McGrath, Vårdguiden Stockholms läns landsting, 2012).
  Och vid Non-Hodgkins-lymfom har patienterna oftast det besvärsfritt och då krävs det ingen behandling. Utan den ges när besvär/symtom uppstår. Som kan ta flera år. Behandlingen ges då oftast med cytostatika i tablettform. Även kortison kan ges tillsammans. Detta är dock inte botande. (Klasén McGrath, Vårdguiden Stockholms läns landsting, 2012). Vid den lugnare Non-Hodgkins-lymfom får man gå på kontroller livet ut. Hur ofta bestäms av hur man mår under sjukdomstiden samt hur behandlingen går. (Arnljots, 1177 Vårdguiden Gävleborg, 2012).
  Ibland händer det även att den lugnare formen av Non-Hodgkins-lymfom övergår i den aggressivare formen. Då får man intensivbehandling med cytostatika. Detta behövs omedelbart och väldigt intensivt. (Klasén McGrath, Vårdguiden Stockholms läns landsting, 2012).


  Referenslista
  Gun Leander och Lennart Edqvist, medicinjournalister. Cancerfonden. (2012). Lymfom. Hämtad 14 oktober, 2013, från Cancerfonden: http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Cancersjukdomar/Malignt-lymfom/

  Kristina Arnljots, cancerläkare, Universitetssjukhuset MAS, Malmö. 1177 Vårdguiden Gävleborg. (2012). Lymfom – lymfkörtelcancer. Hämtad 14 oktober, 2013, från 1177 Vårdguiden Gävleborg: http://www.1177.se/Gavleborg/Tema/Cancer/Cancerformer-och-fakta/Cancerformer/Lymfkortelcancer--maligna-lymfom/

  Monica Klasén McGrath, skribent, frilans. Vårdguiden Stockholms läns landsting. (2012). Lymfom (Lymfkörtelcancer). Hämtad 14 oktober, 2013, från Vårdguiden Stockholms läns landsting: http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Lymfom/

  Files (0)

   

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  Oj,visste inte att det fanns så många olika typer av lymfom som över 30st.En"styckeindeling" mellan de olika "Hodginstyperna" skulle göra texten mer luftig, men annars en informativ text med bra innehåll.
  Posted 13:33, 11 Dec 2013
  Väldigt intressant och informativ text, den är snyggt uppställd och lätt att läsa, även om jag också gärna hade sett lite mellanrum mellan de olika formerna av sjukdomen samt behandlingssätten, bara för att göra det mer det hela lite mer överskådligt.
  Roligt att se att hela 85% blir botade vid Hodgkins sjukdom!
  Jag undrar vilka andra faktorer som kan påverka valet av behandling, mer än lymfomtyp och stadiet sjukdomen befinner sig i? Har det något med ålder eller allmäntillstånd att göra?
  Posted 00:11, 20 Dec 2013
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.