Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2013 > Sjukdomar > Lunginflammation (pneumoni)

Lunginflammation (pneumoni)

  Table of contents
  No headers

  Lunginflammation drabbar ca 1 person av 100 årligen.(Internetmedicin, 2013 ). Sjukdomen uppstår av en infektion av olika virus eller bakterier i lungvävnaden. (Setterberg, 2013).

  Mikroorganismerna följer med ner i luftvägarna via inandning men även via fysisk kontakt t.ex. via händerna där partiklarna sedan förs in i kroppen via mun, näsa eller ögon. (Enander M, 2011).

  Slemhinnorna i svalget och luftvägarna är till för att fånga upp de skadliga ämnena som sedan hostas upp eller sväljs via sekretet, flimmerhåren hjälper till genom att hela tiden röra på sig så partiklar förs från luftvägarna och upp mot svalget. Ibland kan kroppens försvar vara nedsatt, oftast pga. sjukdom eller annat nedsatt allmäntillstånd och då finns det risk att mikroorganismerna tar fäste och börjar föröka sig. (Enander M, 2011).

   

  Får man en förkylning med hosta, halsont och feber men som gradvis förvärras ska man kontakta läkare så att man snabbt kan påbörja antibiotikabehandling om så är fallet (Härnösands folkhögskola, andningsorganens sjukdomar).

  Andra symptom kan vara smärta i lungorna vid djupare andetag, frossa och att man hostar mörkfärgat slem. (Setterberg E, 2011) Pneumokockbakterien och Mycoplasma är två av de vanligaste bakterierna för sjukdomen och sprids via droppsmitta. (Åker A, 2013 ).

  Olika influensavirus kan också utveckla lunginflammation, oftast hos unga och vuxna. Ett annat virus, RS viruset kan drabba människor i alla åldrar men 80 % av fallen är barn under sex månader (McGrath,  2012). För att minska risken att drabbas av lunginflammation ska man årligen vaccinera sig mot influensan.  Små barn drabbas lätt av sjukdomen då deras immunförsvar inte är färdigutvecklat, även äldre drabbas lättare då deras immunförsvar blir sämre. (Härnösands folkhögskola).

   

  Är man i den så kallade riskgruppen bör man vaccinera sig.(Anséus E, 2013).

  • Människor som lider av kronisk hjärt-lungsjukdom eller lever- njursvikt
  • Personer som är över 65 år
  • Lider av nedsatt immunförsvar av div anledningar

   

  Vid undersökningen lyssnar läkaren efter slem i lungorna, vilket hörs som ett rasslande ljud. Man kan även få lämna blodprov för att mäta inflammationsgraden och även ta en röntgenbild då man ser om vissa delar av lungan innehåller minskad luft. (Enander M 2011 Vårdguiden).

  Lunginflammationen behandlas sedan med olika typer av antibiotika eller penicillin beroende på vilket virus eller bakterie läkaren misstänker man drabbats av. (Setterberg E, 2011 ).

  För att förebygga lunginflammation ska man tänka på att tvätta och sprita händerna, leva ett aktivt liv med bra mat-sömnvanor som förbättrar infektioner i allmänhet och även vaccinera sig årligen. (Åker A, 2013 ).

   

   

  Referenser:

  Anséus E. (2013) vårdguiden, Vaccination. Hämtad  26/10-13

  http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Influensa/Vaccination-mot-influensa/

   

  Enander M. (2011) Vårdguiden, lunginflammation. Hämtad  26/10-13

  http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Lunginflammation/

   

  Härnösands folkhögskola , andningsorganens sjukdomar. Hämtad  26/10-13

  http://www.folkbildning.net/sjukvardstolkning/m4_8.htm

   

  Internetmedicin AB (2013), pneumoni hos vuxna. Hämtad 26/10-13

  http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=181

   

  McGrath M. (2012) vårdguiden, RS Virus. Hämtad 26/10-13

  http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/RS-virus-hos-barn/

   

  Setterberg E. (2011) Medicin 1 och 2. 2.uppl. Stockholm: Liber AB. s 320-321

   

  Åker A. Doktorn (2013) Symptom och behandling. Hämtad  26/10-13

  http://www.doktorn.com/artikel/lunginflammation-symtom-och-behandling?gclid=CNmtqaixtLoCFRR6cAodnyUAkA

  Files (0)

   

  Comments (3)

  Viewing 3 of 3 comments: view all
  Bra och informativ text som inte är för lång. Tänk dock på att använda korrekt referenshantering, kolla gärna på Högskolan Dalarnas informationsfilm om referenshantering. Bland annat är det viktigt att tänka på att referenslistan är i alfabetisk ordning och att referenserna är korrekt angivna i texten så det blir lätt för läsaren att hitta referensen. Annars en bra text om lunginflammation!
  Posted 10:54, 5 Dec 2013
  Så, nu har jag ändrat så att referenserna kommit i rätt alfabetisk ordning, vet inte vad som hände trodde jag hade det redan! Referenserna anser jag är korrekt angivna i texten.
  Posted 16:00, 12 Dec 2013
  Lagom mycket information, tycker att du fick med det viktigaste. Saknar dock underrubriker, det skulle göra det lite mera överskådligt. Du skriver "Lunginflammationen behandlas sedan med olika typer av antibiotika eller penicillin". Jag skulle ta bort "eller penicillin", eftersom att Antibiotika är ett samlingsbegrepp för de läkemedel som används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. "I dagligt tal kallas antibiotika ofta för penicillin. Men penicillin är bara en av flera olika grupper av antibiotika". (1177, Vårdguiden)
  Posted 10:25, 16 Dec 2013
  Viewing 3 of 3 comments: view all
  You must login to post a comment.