Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2013 > Sjukdomar > Hypotyreos

Hypotyreos

  Table of contents
  No headers

   

  Hypotyreos

  Hypotyreos är ett patologiskt tillstånd som människan befinner sig i när det är brist på sköldkörtelhormon i kroppen.

   


  Allmän Fakta

  Tyreoidea, sköldkörteln är placerad fram på halsen under struphuvudet. Den tillverkar hormonerna tyroxin T4 och trijodtyronin T3 som är viktiga för ämnesomsättningen och har stor betydelse för de flesta funktioner i kroppen. När det blir brist på dessa hormoner blir ämnesomsättningen låg och funktionerna i kroppen blir långsamma. (Ledin, C. Hypotyreos 1177 Vårdguiden 2013) Det är 4 gånger vanligare att kvinnor drabbas och risken att drabbas ökar efter 50-årsåldern.Hypofysen bildar hormonet TSH (tyreoideastimulerande hormon) som styr sköldkörteln att producera tyroxin T4 och trijodtyronin T3. Hypotyreos kan vara medfödd och förvärvad. (Ahren, B. m.fl, Endokrinologi 2004, sid 109)

   

  Orsaker:

  Medfödd Hypotyreos

  Orsaken till medfödd Hypotyreos kan vara ärftlig och barnet kan helt eller delvis sakna sköldkörtel eller att den är underutvecklad. (Ahren, B. m.fl 2002, sid 109) Hos alla nyfödda barn i Sverige tas ett sk PKU-prov för att kontrollera att de ej har Hypotyreos eller andra ämnesomsättningssjukdomar. (Westphal, O. Medfödd brist på sköldkörtelhormon 1177 Vårdguiden 2011) Foster får tyroideahormoner från modern men måste få behandling direkt efter födseln om provet visar någon av dessa sjukdomar.(Sand, O. m.fl Människokroppen 2006, sid 199)

   


  Förvärvad Hypotyreos

   

  • Hypotyreos hos vuxna är en autoimmun sjukdom. Kroppens eget immunsystem angriper sköldkörteln och den blir inflammerad och hormontillverkningen stannar av.

  • Tidigare operation för struma, behandling med radioaktivt jod eller läkemedel. Eller någon form av strålning.

  • Sjukdom i sköldkörteln eller i Hypofysen.

  • Efter graviditet.

  • Biverkan av hjärtmedicinen Amiodaron eller Litium som ges till patienter med psykiska sjukdomar. (Ledin, C. 1177 Vårdguiden 2013)

    

   

  Symtom:

  Medfödd Hypotyreos

  Hos det nyfödda barnet kan symtomen vara att barnet ej äter och suger dåligt. Har en låg kroppstemperatur och måttlig gulsot. Skriket kan vara hest och barnet är trött och vill sova mycket.(Westphal, O. 1177 Vårdguiden 2011)

   


  Förvärvad Hypotyreos

  I början av sjukdomen känner man trötthet och nedsatt ork. Depression, koncentrationssvårigheter och frusenhet är också vanliga. Senare och mer tydliga symtom är torr hud, torrt hår, förstoppning, viktökning, minnessvårigheter, långsam hjärtrytm, nedsatt fruktsamhet, led- och muskelsmärta.En långt gången Hypotyreos kan ge svullet ansikte och mörk röst. (Ledin, C.1177 Vårdguiden 2013)

   

  Diagnos:

  Medfödd Hypotyreos

  Blodprov sk PKU-test tas på barnets hand eller fot och för att kontrollera om de har sjukdomen.(Westphal, O. 1177 Vårdguiden 2011)

   


  Förvärvad Hypotyreos

  Blodprov tas för kontroll av sköldkörtelhormonet tyroxin och hypofysens hormon TSH. Läkaren känner på sköldkörteln för att säkerställa att den ej är förstorad. Har patienten förstorad sköldkörtel genomförs även ultraljudsundersökning, finnålspunktion, lungröntgenundersökning eller datortomografi. (Ledin, C.1177 Vårdguiden 2013)

   

  Behandling:

   

  Medfödd Hypotyreos

   De får konstgjort tyroxin, sköldkörtelhormon i tablettform som krossas och blandas med bröstmjölk eller mjölkersättning omgående och då kommer barnet utvecklas normalt. (Westphal, O.1177 Vårdguiden 2011) Behandlingen måste fortsätta hela livet. Om de ej får behandling riskeras nedsatt mental utveckling och försämrad längdtillväxt. (Sand, O. 2006, sid 199)

   

  Förvärvad Hypotyreos

  Medicinering med konstgjorda sköldkörtelhormonet tyroxin i tablettform tex Levaxin eller Euthyrox. Man börjar med låg dos som ökas sakta och kontrollerar hur patienten mår för att få reda på hur stor dos patienten behöver. (Ledin, C.1177 Vårdguiden 2013)

   


   

   

  Referenser

  Ahren, B., Angelin, B., Arner, P., Arver, S., Berne, C., Brynhildsen, J., Ekholm, S. (2004)Endokrinologi. Falköping: Liber AB

   

  Ledin, C., Hypotyreos, 1177 Vårdguiden (2013) Hämtad 2013-11-20

    http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hypotyreos--brist-pa-skoldkortelhormon/http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hypotyreos--brist-pa-skoldkortelhormon/

   http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hypotyreos--brist-pa-skoldkortelhormon/

    

   

  Sand, O., Sjaastad, O., Haug, E., & Bjålie, J, G. (2007) Människokroppen: fysiologi och anatomi. Stockholm: Liber AB

   


  Westphal, O. Medfödd brist på sköldkörtelhormon, 1177 Vårdguiden (2011) Hämtad 2013-11-20

   

  http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Medfodd-brist-pa-skoldkortelhormon/

   


   

  Files (1)

  FileSizeDateAttached by 
   Hypotyreos.pdf
  No description
  52.11 kB09:57, 21 Nov 2013h13mavalActions

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  Tydlig och lättläst text. Att du konsekvent använder den medicinska termen eller förkortningar och samtidigt översätter gör att jag både förstår/lär mig mer. Intressant med skillnaderna på medfött och förvärvat. Det är oftast det förvärvade man hör talas om.
  Posted 12:37, 17 Dec 2013
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.