Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2013 > Sjukdomar > Hypertyreos

Hypertyreos

  Table of contents
  No headers

  Hypertyreos - överproduktion av sköldkörtelhormon

  Sköldkörteln, som sitter på halsens framsida strax under struphuvudet, producerar livsnödvändiga hormoner som inverkar på nästan alla kroppens funktioner. Hypertyreos innebär att det frisätts för mycket av dessa hormoner. När det händer ökar kroppens ämnesomsättning onormalt mycket och kroppen går på högvarv. 

  Det är en av de vanligaste hormonella sjukdomarna och i Sverige insjuknar 25-30000 personer varje år i Hypertyreos. Sjukdomen är vanligare hos kvinnor, kan drabba alla åldrar och är i vissa fall ärftlig.

   

  4 olika sjukdomar 

  Det finns fyra olika sjukdomar som var och en, på sitt vis, kan orsaka för hög ämnesomsättning (Berg, Calissendorff, Isaksson, Jansson, Nyström, Törring, Valdemarsson, 2013).

  Graves sjukdom som innebär att hela sköldkörteln är överaktiv. Detta är en autoimmun reaktion, vilket betyder att kroppens immunförsvar reagerar felaktigt och bildar antikroppar mot sköldkörteln som stimulerar den till ökad hormonproduktion.

  Toxisk nodös struma (knölstruma) innebär att sköldkörteln är förstorad, ojämn i formen och innehåller områden med för hög hormonproduktion.

  Autonomt adenom innebär att det finns någon enstaka överaktiv knöl i sköldkörteln, medan övriga delar fungerar normalt.

  Tyreoidit är en inflammation i sköldkörteln som kan orsaka att för mycket hormon läcker ut ur körteln och ämnesomsättningen övergående blir för hög.

   

  Symptom

  Hypertyreos kan ge många olika symptom. Vanligtvis kommer de smygande och kan lätt förväxlas med t.ex stress eller vanlig trötthet. De allra vanligaste är:

  -       viktnedgång, ofta trots god aptit

  -       trötthet

  -       hjärtklappning, oregelbundna hjärtslag och ökad puls

  -       darrningar och skakningar, framför allt i händerna

  -       svettningar

  -       täta tarmtömningar

  -       ögonproblem såsom gruskänsla, rodnad, sveda och vid Graves sjukdom även uppspärrad och stirrande blick

  Om man har symptom som kan tyda på Hypertyreos bör man söka sig till en vårdcentral eller husläkarmottagning för undersökning (Ledin, 2013).

                   

  Diagnos                    

  Symptomen för Hypertyreos är ofta typiska och diagnosen kan då ställas vid en vanlig läkarundersökning som också omfattar blodprov för hormonanalys. 

  Ibland görs även en undersökning med ett radioaktivt ämne som tas upp i sköldkörteln. Med en särskild kamera kan man då registrera var det radioaktiva ämnet tagits upp och få en bild av sköldkörteln. Denna undersökning kallas scintigrafi (Berg, Calissendorff, Isaksson, Jansson, Nyström, Törring, Valdemarsson, 2013).

   

  Behandling

  Det finns olika behandlingar och valet beror på typ av Hypertyreos, patientens ålder, sjukdomstakt, eventuell annan sjukdom och sist men inte minst patientens eget önskemål.

  Medicin – behandling med tabletter, så kallad tyreostatika, som hämmar sköldkörtelns hormonproduktion.

  Behandling med radioaktivt jod – patienten får dricka en lösning av radioaktivt jod, som nästan uteslutande tas upp av sköldkörteln. Den radioaktiva joden strålar därefter sköldkörteln så att dess funktion dämpas och dess storlek oftast minskas. Kroppens övriga organ får endast mycket små stråldoser.

  Kirurgi – operation där man tar bort hela eller delar av sköldkörteln, varvid hormonproduktionen minskar.

  Som symptomlindrande behandling kan man även ge så kallade betablockerare. Dessa har mycket god effekt på främst hjärtklappning, darrighet och oro, men de har ingen läkande effekt (Endokrinologföreningen, 2013).  

   

  Efter behandling

  Det är vanligt att den egna produktionen av sköldkörtelhormon blir för låg efter behandling av Hypertyreos. Patienten behöver då tillskott av hormon. Detta ges i form av tabletter som innehåller tyroxin, vilket är identiskt med de hormon sköldkörteln normalt producerar.

  Patienten kan behöva läkarkontakt livet ut, då det finns en viss risk för återfall.  

   

   

  Referenser

  Berg G., Calisendorff J., Isaksson A., Jansson S., Nyström E., Törning O., Valdemarsson S., Takeda (2013). Hypertyreos. Hämtad 21 november 2013. 

  http://www.takeda.se/~/media/countries/se/files/hypertyreos.pdf

   

  Endokrinologföreningen (2013). Hypertyreos. Hämtad 21 november 2013.

  http://endokrinologforeningen.se/index.php/hypertyreos

   

  Ledin C., 1177 Vårdguiden (2013). Hypertyreos. Hämtad 21 november 2013.

  http://www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hypertyreos--overskott-av-skoldkortelhormon-/

   

  Files (0)

   

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  Snyggt och bra uppställt. Skulle ha blivit ännu lite bättre om storleken på rubrikerna ökades lite. Saknade ordet "Giftstruma" i texten, vilket man vardagligen brukar kalla den vanligaste typen av Hypertyreos, om inte jag har förstått det hela fel? Jag har även läst att Giftstruma kan utlösas av livskriser och för mycket negativ stress, stämmer det?
  Posted 10:09, 16 Dec 2013
  Tack!
  Stämmer bra att man i folkmun brukar använda ordet "giftstruma", men jag valde att inte använda det då läkare jag pratat med säger att man nuförtiden brukar undvika att använda det ordet, då framför allt "gift", enligt dem, ofta skrämmer patienterna mer än nödvändigt.
  Vad det gäller Hypertyreos utlöst av stress har jag också hört att det kan vara så, men jag har också hört att det inte är så. Så jag törs faktiskt inte svara helt säkert på den frågan.
  Posted 16:17, 16 May 2014
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.