Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2013 > Sjukdomar > Hjärnhinneinflammation - meningit

Hjärnhinneinflammation - meningit

  Table of contents
  No headers

   

  Hjärnhinneinflammation, eller meningit som det också kallas, är en sjukdom som uppstår när hinnorna mellan hjärnan och skallbenet blir inflammerade. Det finns ett vätskefyllt hålrum mellan hjärnan och skallbenet och det är alltså hjärnhinnorna runt detta hålrum som drabbas. Detta ska inte förväxlas med hjärninflammation, encefalit, som sätter sig i själva hjärnvävnaden. (Gullberg, 2012)

   

  Orsak

  Hjärnhinneinflammation uppkommer oftast av att man får en infektion som beror på virus eller bakterier. Det finns även andra orsaker, t ex biverkningar av läkemedel, men detta är inte alls lika vanligt. Ibland kan meningit också uppstå till följd av tidigare sjukdomar eller infektioner, t ex lunginflammation eller öroninflammation. Vanligast är dock att man insjuknar plötsligt och utan att ha varit sjuk innan. (Hellgren, 2013)

   

  Virus

  Virus är den vanligaste orsaken till att man får hjärnhinneinflammation. Oftast är det ett så kallat enterovirus som är orsaken men ibland kan även herpesvirus leda till sjukdomen. TBE-virus kan orsaka både hjärnhinneinflammation och hjärninflammation. Sedan ca 30 år tillbaka vaccineras alla barn i Sverige mot virussjukdomarna påssjuka och mässlingen. Därför att det idag ytterst ovanligt att dessa sjukdomar orsakar hjärnhinneinflammation.

   

  I Sverige drabbas mellan 500-1000 personer varje år av denna virusorsakade form. Det ska dock tilläggas att det finns ett mörkertal här då många med lindriga besvär aldrig uppsöker sjukvården och därför ej heller finns med i statistiken. De som får sjukdomen blir oftast helt friska efter några veckor. (Hellgren, 2013)

   

  Bakterier

  Bakteriell hjärnhinneinflammation är en mycket allvarlig infektion och den som drabbas behöver sjukvård omgående. Lyckligtvis är den inte alls lika vanlig som den virusorsakade.

   

  De två vanligaste bakterierna är pneumokocker och meningokocker. Den form som är orsakad av meningokocker kallas epidemisk hjärnhinneinflammation. Borreliabakterierna (överförs från fästingar) är ganska ovanliga här i Sverige men dessa kan också ge upphov till sjukdomen. Drabbas man av hjärnhinneinflammation orsakad av borrelia tar det ofta längre tid att bli frisk men man blir däremot inte lika sjuk.

   

  Hjärnhinneinflammation orsakad av pneumokocker och meningokocker drabbar knappt 100 personer per år i Sverige. Borreliaorsakad hjärnhinneinflammation är dock något vanligare. Drabbade personer blir oftast helt återställda. En del får dock bestående besvär och ett litet antal dör. (Hellgren, 2013)

   

  Smittvägar

  Både den virusbaserade och bakteriella smittan sprids via sk luftburen droppsmitta (t ex vid hosta och nysningar) och då mellan personer som ofta har närkontakt med varandra. Av de människor som utsätts för meningokocker så blir endast ett fåtal sjuka. Ganska stor del av befolkningen är dock bärare av bakterien utan att veta om det. Bakterien dör snabbt utanför kroppen. (Hagberg, 2012)

   

  Symptom

  Oavsett om man har hjärnhinneinflammation orsakat av virus eller bakterier så är de vanligaste symptomen i stort sett desamma. Följande symptom presenteras i punktform på 1177 Vårdguiden. (Hellgren, 2013).

   

  • Huvudvärk
  • Illamående
  • Feber och sjukdomskänsla
  • Stel i nacken
  • Ljud- och ljuskänslig                                                                                     

   

  Är sjukdomen orsakad av bakterier resulterar det dessutom ofta i:

  • Yrsel och orkeslöshet
  • Medvetslöshet och/eller krampanfall
  • Blödningar i huden, sk petekier, ser ut som rödlila utslag eller blåmärken.

   

  Är man drabbad av den bakteriella formen går det ofta fort. Inkubationstiden är 2-10 dagar men kan också bli livshotande på kortare tid än så. Vid den epidemiska hjärnhinneinflammationen får den sjuke ofta blodförgiftning och måste därför få vård på en gång. (Smittskyddsinstitutet, 2013)

   

  Behandling

  För den av virus orsakade inflammationen finns det sällan någon behandling av själva viruset. Det enda undantaget är när det handlar om en mindre herpesinfektion. Den sjuke får ta läkemedel mot symptomen istället, t ex smärtstillande och febernedsättande tabletter. Bakteriell hjärnhinneinflammation, med undantag för borrelia, måste behandlas direkt och då med antibiotika ut i blodet genom sprutor eller dropp. (Hellgren, 2013)

   

  Referenslista

  Gullberg, A. (2012). Hjärnhinneinflammation och hjärninflammation (meningit och encefalit). Hämtad 23 oktober, 2013, från Vårdguiden SLL:

  http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Hjarnhinneinflammation-och-hjarninflammation/

  Hagberg, L. (2012). Meningokockinfektioner. Hämtad 23 oktober, 2013, från Internetmedicin:

  http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=2814#top

  Hellgren, U. (2013). Hjärnhinneinflammation. Hämtad 23 oktober, 2013, från 1177 Vårdguiden:

   http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hjarnhinneinflammation/

  Smittskyddsinstitutet. (2013). Sjukdomsinformation om meningokockinfektion. Hämtad 23 oktober, 2013, från Smittskyddsinstitutet:

  http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/meningokockinfektion/

  Files (0)

   

  Comments (4)

  Viewing 4 of 4 comments: view all
  Väldigt informativ och bra skriven text. Bra styckeindelning och lätt att läsa och förstå. Jag fastnade dock på stycket under "Virus" där du skriver att barn i Sverige vaccineras mot påssjuka och mässlingen, orsakas dessa sjukdomar av samma virus, enterovirus? eller har dessa sjukdomar någon koppling eller triggar enteroviruset ? Jag såg inte vilken koppling hjärnhinneinflammation har med dessa två sjukdomar?
  Posted 13:33, 19 Nov 2013
  Tack för feedback! Angående din fråga om mässlingen och påssjuka orsakas av samma virus som hjärnhinneinflammation så är svaret nej. Dessa sjukdomar orsakas av ett sk paramyxovirus men kan som en komplikation orsaka hjärnhinneinflammation.
  Posted 10:26, 21 Nov 2013
  Väldigt bra och beskrivande text av sjukdomen hjärnhinneinflammation! Texten är väl skriven och med en bra struktur. Referensen från Smittskyddsinstitutet saknar namn på författaren till texten? Blev även lite fundersam när du nämnde påssjuka och mässlingen men ser att du svarat på det i kommentaren ovan.
  Posted 11:00, 5 Dec 2013
  Tack snälla!

  Det finns ingen författare till texten, därav inget namn. Jag citerar från APA-mallen "Då det inte finns någon enskild angiven person som författare kan en organisation, myndighet, universitet/högskola, instution eller företag fylla den funktionen". So that is what I did :).
  Posted 09:26, 11 Dec 2013
  Viewing 4 of 4 comments: view all
  You must login to post a comment.