Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2013 > Sjukdomar > Hepatit A -smittsam gulsot

Hepatit A -smittsam gulsot

  Table of contents
  1. 1. Hepatit B
  2. 2. Lite om Hepatit C

   

  För inte alltför många år sedan tror jag människor blev mera rädda än idag, när de hörde att någon hade gulsot. Som väl är så är vi mera upplysta idag och vet att vi inte "bara får" sjukdomen utan vidare. Vi vet att vi ska vaccinera oss när vi åker till vissa länder och att vi ska tänka på vad vi äter och dricker. Vi vet också att de svårare formerna, hepatit B och C oftast drabbar narkotikamissbrukare då det viruset smittas via blod eller blodförorenade föremål.

   

  Allmänt

  Hepatit är samlingsnamnet för leverinflammation och som orsakas av ett virus, hepatitvirus. De vi mest känner till är hepatit A, B och C men det finns också D och E. De har fått namnen efter den ordning som de upptäcktes. Hepatit E liknar A både vad gäller smittspridning och symtom. Hepatit D är väldigt ovanlig. Alla fem klassas som allmänfarliga sjukdomar och är anmälningspliktiga (Setterberg 2011, s 488).

  Vi tittar lite närmare på hepatit A eftersom det är det viruset som egentligen vem som helst kan smittas av, ändå är viruset inte alls vanligt i Sverige (Berglund 2013, Hepatit A).

   

  Smittväg

  Hepatit A är alltstå det viruset som vi i dagligt tal kallar gulsot. (Vi kan även bli gula om vi smittas av något annat hepatitvirus). Det orsakas av ett virus som vi oftast får i oss via mat eller dryck. Via förorenat vatten eller av ostron och musslor som levt i vatten där smittan finns. Viruset överlever nämligen länge i vatten. En vanlig smittkälla är också färska och frusna bär. Viruset kan också överföras från person till person vid nära kroppskontakt, vid sexuella kontakter t ex. Viruset kommer ut via avföringen varför det är extra noga med hygienen vid toalettbesök.

   

  Symtom och sjukdomsbild

  Viruset angriper levern och vi får en inflammation. Då sänks leverns funktion och den klarar inte längre av att bryta ner vissa ämnen som den borde. Man blir mycket känslig för alkohol och vissa mediciner. Den kan inte heller rensa bort bilirubin ur kroppen, ett gulfärgat ämne. Därför får vi den gulaktiga huden, de gula ögonvitorna och den mörka urinen. Men det är i slutfasen av sjukdomen som vi gulnar. Det börjar oftast som en influensa kan kännas. Huvudvärk, feber, trötthet och värk i kroppen. Sedan kan man tappa aptiten, må illa och ibland kräkas. De första symtomen försvinner när den gula färgen ökar men tröttheten kan man däremot få dras med länge. Vissa kan också få klåda och ledvärk.

   

  Inkubationstid

  Från det att man smittats tills symtomen bryter ut går det mellan två - sex veckor. Man smittar i ca två veckor innan man blivit sjuk och fram till en vecka från det man blivit sjuk. Smittrisken är som störst när huden börjat bli gul.

   

  Smittrisk och behandling

  I Sverige får ca 100 personer/år viruset och då är hälften av dessa smittade utomlands. Länder i Asien och Afrika med sämre hygienisk standard ses hepatit A som en barnsjukdom. Om man reser till länder som tidigare nämnts samt till Sydamerika, Mellanöstern eller Östeuropa ska man undvika att dricka vattnet, att äta råa grönsaker, is och glass. Man ska också skala frukten innan man äter eftersom den kan vara sköljd i förorenat vatten.

  Det finns ingen behandling mot hepatit A utan sjukdomen går över av sig självt efter några veckor. Man ska i alla fall kontakta vårdcentralen om man misstänker hepatit A för att bli undersökt och få råd. Har man en gång haft hepatit A är man immun för resten av livet men man kan fortfarande bli smittad av andra typer av gulsot. Det finns vaccination mot hepatit A som ska tas i två doser. Första dosen skyddar ett år sedan bör man vaccinera sig igen, dock tidigast sex månader efter första dosen. Då är man skyddad i minst 30 år (Berglund 2013, Hepatit A).

   

  Hepatit B

  Smittväg

  Hepatit B yttrar sig i stort sett på samma sätt som hepatit A men här finns också viruset i blodet och andra kroppsvätskor. Smittbilden ser ju därför ut på ett annat sätt. Om man får in smittat blod blod i kroppen och det behövs väldigt lite, kan man bli smittad. Det räcker att man sticker sig på en använd och oren spruta. Här är det också mera vanligt att man smittas via sexuella kontakter.

   

  Inkubationstid

  Det dröjer två - sex månader från det man smittats till symtomen visar sig. Man smittar från sex veckor innan man blir sjuk och fram till tre - sex månader efter att man känner sig frisk.

   

  Smittrisk och behandling

  Sjukdomen  kan lätt spridas eftersom man kan bära på smittan utan att känna sig sjuk. Ca hälften av alla vuxna som smittats får symtom. Sjukdomen går vanligen över av sig självt och de flesta blir friska. Ca 100 - 200 personer får akut hepatit B i Sverige per år. Det är en på tjugo som får kronisk hepatit B och ca 10 - 20% av dessa utvecklar skrumplever efter 20 - 40 år vilket också ökar risken för levercancer. Bästa skyddet för hepatit B är vaccination (Berglund 2013, Hepatit B).

   

  Lite om Hepatit C

  Hepatit C sprids framför allt i blod och är vanligast bland narkotikamissbrukare som delat orena sprutor. I Sverige finns ca 50 000 smittade och det är den vanligaste formen av hepatit i landet. Man bör testa sig för hepatit C om man fått en blodtransfusion före 1992. Idag testas allt blod. Hepatit C kan gå över av sig självt men mer än hälften som smittats får kronisk hepatit C. Har man viruset i blodet över ett år så är det kronisk hepatit C. Man kan ha viruset hela livet utan symtom vilket är vanligt. En av tio får de symtom som både hepatit A och B ger och då varar de i några veckor. Hepatit C kan behandlas med läkemedel och då blir drygt hälften botade (Berglund 2013, Hepatit C).

   

   

   

  Referenser

  Berglund, Johan (2013) Hepatit A - smittsam gulsot, Hepatit B, Hepatit C. Hämtad från Berglund, Johan 2013-10-24. Uppdaterats 2013-06-20. Tillgänglig på:

  http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Sjukdomar/

   

  Setterström, Elsie (2011) Medicin 1 och 2. Stockholm: Liber 

  Files (0)

   

  Comments (3)

  Viewing 3 of 3 comments: view all
  Hade ingen aning om att hepatit D och E fanns. Bra skrivet och uppdelat. Bra att du har delat upp allt om hepatit A först och sen B. Lätt att läsa då. Oftast hör man hepatit c, när man jobbar inom vården, så det var bra att man fick läsa mer om a och B . Bra att veta inför eventuella resor.
  Posted 19:52, 28 Nov 2013
  Intressant fakta om hepatit. Jag trodde förut att hepatit var kronisk, men det är glädjande att läsa om att så inte behöver vara fallet.
  Posted 11:30, 19 Dec 2013
  Trevligt skrivet. Gillar upplägget. Trots det begränsade utrymmet hade jag gärna läst mer om Hepatit C, då en av mina släktingar lider av det. Personligen tycker jag att frågor om missbruk är väldigt viktigt i samhället så därför drogs jag till din artikel. Trots mina önskemål så är jag helt klart smartare nu än innan. Bra jobbat.
  Posted 11:46, 22 Dec 2013
  Viewing 3 of 3 comments: view all
  You must login to post a comment.