Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2013 > Sjukdomar > Depression

Depression

  Att känna sig nedstämd och nere under kortare perioder i livet är vanligt, men det är när det håller i sig under en längre period och du dagligen känner av det i minst två veckors tid som det kan vara en depression. 

  Vad är en depression

  En depression är en sjukdom som många drabbas av. Om du är deprimerad känner du dig ofta nedstämd och får ångest utan någon egentlig orsak. Att vara väldigt  trött trots att du sover mycket är vanligt, liksom problem med sömnen och minskad matlust. Hur en depression upplevs varierar väldigt mycket mellan olika personer. Depression kan också vara ett tidigt tecken på annan sjukdom.

   
  Det är vanligt att depressioner sker i livskriser, speciellt i övergångsperioder så som när du går från barndomen till tonåren, från tonåren till vuxenlivet, eller vid en skilsmässa eller klimakteriet. (Christina Ledin, 2013).
   
  Varför deprimerad
   
  En depression kan komma utan någon tydlig orsak. Men den kan också utlösas av olika yttre händelser, till exempel långvarig kroppslig smärta, familjeproblem, sorg eller andra påfrestningar. Både biologiska faktorer och svåra upplevelser som skett  tidigare i livet kan ge en ökad sårbarhet och ökad risk att drabbas av depression i vuxen ålder. Ofta hör dessa faktorer ihop och till slut bidrar flera faktorer till en depression. (Sbu, 2004)
   
  Symptom
   
  Om du har en depression är det vanligt att du känner dig nedstämd, ingenting känns särskilt meningsfullt eller roligt längre. 
  Ibland kan du känna hopplöshet och att du aldrig kommer att kunna bli glad igen, och du får svårt att påbörja och ta itu med saker och ting.
  Du får försämrat minne och svårt att koncentrera dig, blir rastlös,känner ångest och är lättirriterad, känner dig värdelös och har svåra skuldkänslor.
  Du kan få försämrad aptit och går eventuellt ner i vikt, du blir väldigt trött, trots att du sover mycket och har ofta har sömnproblem, och det är vanligt att du vaknar tidigt med ångest och oro.
   
  Du kan även få kroppsliga tecken vid ångest och depressionstillstånd, till exempel:
  Andnöd
  Ajärtklappning
  Värk i till exempel muskler och leder (Medivia AB, 2003).
   
  Behandling av depression
   
  Du får höra av dig till din hälsocentral där en läkare ställer en diagnos utifrån dina besvär och dina symtom. Vad du får för behandling beror bland annat på hur djup din depression är. Ofta används så kallade skattningsskalor för att kunna se hur din behandling fungerar. I skattningsskalan skriver du eller din läkare in hur du mår, sedan kommer ni tillsammans överrens om hur behandlingen ska gå till. Många personer blir insatta på såkallade SSRI- preparat vilket tyvärr också har kallats för "Lyckopiller! men som innehåller ett ämne som heter Seretonin som är stämningshöjande och kan hjälpa till att få vardagen att fungera lite enklare och se till att du orkar och vågar ta tag i dina problem så att du sedan kan bli frisk. (Anna Bendt, 2011).
   
  Lätt till måttlig depression kan behandlas med psykoterapi, bland annat kognitiv psykoterapi och kognitiv beteendeterapi (kbt) har visat sig ha bra resultat mot depressioner.
  Du kan även behandlas med kbt via internet. Du får då träffa en läkare för bedömning och under behandlingen har du kontakt med en psykolog via internet.
  Även andra psykologiska behandlingar, till exempel interpersonell terapi och mindfulness, har vetenskapligt stöd för sina effekter.
  Är depressionen djup kan ECT-behandling vara mest effektiv och ge snabbast hjälp. ECT är en förkortning för elektrokonvulsiv behandling. Det kallas även för elbehandling (Sbu, 2004).
   
  Referenser
   
  Anna Bendt, (2011). Depression och nedstämdhet. Hämtad 28 oktober 2013 från Vårdguiden: http://vårdguiden.se/Sjukdomar-och-r.../Depression.se
   
  Christina Ledin, läkare, specialist i allmänmedicin, Karlstad. Depression.(Senast uppdaterad 2013-11-20). Hämtad 28 oktober, 2013 från 1177:  http://www.gavleborg/Fakta-och-Sjukdomar/Depression
   
  Medivia AB (2003). Depression. Hämtad 28 oktober, 2013 från Medivia.se:http://www.medivia.se/depression.htm
   
  SBU- Statens beredning för medicinsk utvärdering (2004). Behandling av depression. Hämtad 28 oktober 2013 från Sbu. http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Ovri...-depression.se

  Files (0)

   

  Comments (10)

  Viewing 10 of 10 comments: view all
  Jag tycker du har fått till en bra beskrivning och fått med många intressanta och relevanta detaljer. Det är bra att du lyfter fram att depressioner varierar per individ och att du har nämnt många exempel på eventuella symptom.
  Det hade varit intressant att höra lite mer om ECT, hur denna metod går till väga osv, då jag aldrig hört talas om denna metod tidigare. Keep up good work!
  Posted 23:17, 3 Nov 2013
  Jättebra text! Till att börja med. Gillar första meningen skarpt och tycker den förklarar så väl vad som just kännetecknar en depression – något jag själv innan jag läst din text skulle definiera som att känna sig nere bara, och inte vet så mycket mer. Nu förstår jag att det gäller att känna sig väldigt nere i minst två veckors tid, för att kunna klassas som depression. Intressant! Väldigt lärorikt tycker jag det är att läsa om hur man behandlar depression och hur du här ger flera ingående och bra exempel. Jag har hört talas om ”lyckopiller” som du beskriver och som ska göra det enklare för människor med depression att hanka sig framåt. Resterande behandlingsformer som du skriver om, så som mindfulness, ETC samt KBT har jag inte känt till något vidare tidigare, och du ger mig genom din text en bredare förståelse för hur man kan behandla depression, och att det finns så många olika alternativ. Något som hade varit intressant att veta är om du har några siffror så man kan få ett hum om hur vanligt det är med depression. Jag tänker på att du skriver att det är väldigt många som drabbas av depression, som kan tillkomma vid särskilda åldrar och händelser osv. Jag gillar också att du skriver väldigt tydligt och konkret, sådär så man lätt sätter sig in och förstår hur du menar och tänker. Bra jobbat! Med mina vänliga hälsningar, Johan
  Posted 12:24, 11 Nov 2013
  Tack Johan för de fina komplimangerna, det värmer att höra att du gillade min text! MVH Sandra
  Posted 19:06, 14 Nov 2013
  Väldigt bra och informativ beskrivning om depression. Det är bra att du skriver vart man ska vända sig, alltså till hälsocentralen, då det annars kan vara svårt att veta! =) Håller med tidigare kommentarskrivare om att det skulle vara intressant att höra lite mer om ECT. Jag har heller inte hört hur den behandlingen går till! =)
  Posted 19:37, 15 Nov 2013
  Jättebra text! =) mycket bra information. Kolla dock över hur man skrivet referenserna.
  /Denise
  Posted 11:39, 21 Nov 2013
  Intressant text. Depression kan ju som sagt bero på måna olika saker men och saker som man inte själv är medveten om. Dvs det behöver inte alltid bero på psykiska problem. Detta tycker jag är jätte intressant. Tänk om man känner sig deprimerad och går och pratar med någon och så ligger själva problemet någon annan stans och då har man kanske redan hunnit blivit medicinerad. Jag tänker på en sån "enkel" sak som glutenintolerans. Kanske låter konstigt att man kan få depressioner av glutenintolerans innan man ens har fått diagnosen glutenintolerans. Nu ska ja förklara varför :) När man har glutenintolerans/allergi eller celiaki som det även kallas så bryts tarmluddet ner och tarmluddet är ju den främsta källan som tar upp näringen i kroppen. Så, inget tarmludd = mindre näring i kroppen, vilket medför trötthet och ibland även depression. Detta finns att läsa på de flesta sidor med information om glutenintolerans.
  Posted 12:32, 21 Nov 2013
  Ja Sandra jag håller helt med dig ang depression ihopkopplat med glutenintolerans. Jag kan själv känna mig supernere om jag ätit för mkt av något innehållandes gluten och kan faktiskt känna samma symptom som en ev depression. Bra iaktaget av dig :) Antar att vi som "lider" av detta tänker över det lite extra. Tack för bra feedback! /Sandra
  Posted 12:01, 22 Nov 2013
  Väldigt intressant! Depressioner är nog vanligare än vad man tror och det är säkert många som lider av det utan att riktigt förstå det. Om jag inte minns helt fel så kan man även få FAR (Fysisk aktivitet på recept) mot depression nu för tiden. Man blir alltså ordinerad fysisk aktivitet istället för eller i kombination med läkemedel för att komma ur sin depression. Lite intressant kuriosa =)/ Lotta H
  Posted 14:00, 27 Nov 2013
  Mycket intressant ämne. Du förklarar skillnaden mellan nedstämdhet och depression bra och jag tycker att texten har en trevlig ton. Orsakerna till sjukdomen beskrivs enbart ur perspektivet arv och yttre miljö. Jag saknar information om kroppens fysiologiska faktorer som orsakar/bidrar till depression. T.ex. hur hjärnans signalsubstanser som reglerar sinnesstämningen (serotonin, noradrenalin och dopamin) påverkar symtomen vid en depression.
  Posted 23:20, 2 Jan 2014
  Väldigt intressant ämne det här!
  Jag tänker lite på symtomen, som flertalet av oss säkert har känt av någon gång i livet. Jag har nämligen lärt mig att man ska ha känt MINST 5 av dem under en 2-veckorsperiod för att det ska klassas som en depression, är det någonting du hört/läst?
  Sen skulle jag vilja att det fanns någon information i texten om att det i många städer finns psykiatriska akutmottagningar dit man kan vända sig i akuta fall (både som anhörig och sjuk), t.ex då depressionen blivit så djup att suicidtankar finns, då det är många som inte vet om det.
  Posted 15:52, 16 May 2014
  Viewing 10 of 10 comments: view all
  You must login to post a comment.