Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2013 > Sjukdomar > Cancer i tjock– och ändtarm

Cancer i tjock– och ändtarm

  Table of contents
  No headers


  I Sverige så insjuknar varje år cirka 58 000 personer i cancer. Cirka 4100 av de personerna får tjocktarmscancer och cirka 2100 personer får ändtarmscancer. Tjock – och ändtarmscancer är alltså den fjärde vanligaste cancerformen i Sverige.  Desto tidigare cancern behandlas desto större är chansen att bli botad och helt återställd. Över hälften av de personer som får tjock- och ändtarmscancer blir botade. Det är väldigt ovanligt att personer under 30 år får sjukdomen, oftast så är personerna över 65 år. Cancer i tjocktarmen är lika vanligt hos män som hos kvinnor, men ändtarmscancer är något vanligare hos män (Edqvist, 2013,Graf, 2014a).
   

  Vad händer i kroppen?
  Tjocktarmen är cirka 1,5 meter lång, medan ändtarmen är endast cirka 15 cm lång. Tjocktarmen har både en uppåtgående, en nedåtgående och en tvärgående del. Den har till uppgift är att förflytta tarminnehållet till ändtarmen (Setterberg, 2011, s.334).

  I tjocktarmen och ändtarmen så finns det en slemhinna som producerar slem, slemmet hjälper tarmen att transportera avföringen vidare på ett smidigt sätt. Vid tjock – och ändtarmscancer sker det en cellförändring i slemhinnan. Det kan antingen visa sig som en tumör, som även kallas för polyper men kan även visa sig som ett sår eller en förträngning (Graf 2014b).
   

  Olika stadier av sjukdomen
  Det finns olika stadier av tjock – och ändtarmscancer och ibland så behöver inte cancern gå över första stadiet. I första stadiet sitter tumören på tarmväggen och är begränsad dit, och är lättare att ta bort. I stadie två har tumören vuxit igenom tarmväggen, och om det sprider sig vidare till lymfkörtlar befinner man sig i stadie tre. I värsta fall sprider det sig även till närliggande organ, till exempel lungorna, och börjat bilda så kallade metastaser. Då har man kommit till stadie fyra (Edqvist, 2013).

  Symptom
  Cancer i tjock – och ändtarm kan visa olika symptom, dessa symtom kan vara svåra att upptäcka för patienten så därför kan det dröjja länge innan en patient söker vård, detta ökar då risken för att cancern har gått för långt i de olika stadierna. Desto tidigare vård uppsöks, desto bättre är chansen att bli botad. Så därför är det bra att söka vård så fort man misstänker något. Ett utav de vanligaste symptomen kan vara problem med avföringen på olika sätt. Till exempel så kan det förekomma blod i avföringen, att man får oftare eller mer sällan avföring än tidigare och en känsla av att det inte går att tömma tarmen riktigt. Förstoppning och diarré kan förekomma. Man kan ofta få en trötthetskänsla och viktminskning är vanligt. Andra symptom kan vara blodbrist, slembildning och ont i magen (Edqvist, 2013, Graf 2014a, Graf 2014b). Alla dessa symptom behöver inte betyda cancer. Ibland så finns det även andra orsaker till dessa symptom som till exempel en godartad tumör eller en inflammation. Vård ska dock alltid uppsökas (Edqvist, 2013).

   

  Risker
  Orsaken till tarmcancer är oklart men kan vara ärftligt, finns sjukdomen i släkten så löper man en större risk Gr). Risken kan även ökas vid tarmsjukdomar som Crohns sjukdom och Ulcerös kolit. En sällsynt anledning till att någon får cancer i tjock – och ändtarmen är en ärfltig polypsjukdom som till exempel kolonpolypos. Om man tillhör någon av riskgrupperna så bör man gå och få regelbundna undersökningar (Edqvist, 2013).
   

  Undersökningar
  Vid misstanke att en patient har tarmcancer så får den gå igenom olika undersökningar. Första undersökningen handlar om att läkaren ska känna på magen för att leta efter något onormalt som knölar och ojämnheter. Ändtarmen undersöks, och blodprov och avföringsprov utförs. Efter den första undersökningen så får patienten gå igenom en så kallad tarmkikarundersökning. Där det utförs en rektoskopi, sigmoideoskopi och koloskopi. Med dessa undersökningar kan läkaren både se och ta prover på tarmens innerväggar, för att sedan skicka det vidare på analys för att se om det finns cancerceller. Om läkaren ställer diagnosen tarmcancer så utförs en datormografi undersökning för att se om den har spridit sig till närliggande organ, främst på levern och lungorna (Edqvist, 2013).


  Behandlingar
  Det enda botemedlet mot tjock – och ändtarmscancer är att operera bort den. Detta utförs av specialiserade kirurger. Vid ändtarmscancer så kan även strålning sättas in före operationen för att minska risken för återfall, detta görs på grund av att det ibland är svårt att få bort alla cancerceller vid ändtarmscancer. Idag kan även cytostatika läggas till efter operationen för att risken för återfall ska minska (Edqvist, 2013).

  Ibland så kan en påse på magen läggas vid operationen, en så kallad stomi för att avföringen och matsmältningen ska fungera som den ska. Detta blir sällan permanent då kirurgen sedan syr ihop tarmdelarna som är kvar efter tumören tagits bort, då ska allting fungera som det ska. Vid cancer i ändtarmen så sitter dock tumören i vissa fall så pass långt ner att en stomioperation måste utföras, där stomin blir permanent (Cancerfonden, 2013).

  Efter avslutad behandling så kan det dröja innan allting fungerar som det ska igen, ibland upp till 1 år även fast man inte gjort stomioperation. Det kan kännas trögt att tömma tarmen och i vissa fall kan man behöva rusa till toaletten (Graf, 2014b).

   

  Återfall/Prognos
  Efter behandlingen är klar så går patienten på regelbundna läkarundersökningar i ca 5 år. Man ska kontakta sin läkare så fort något känns konstigt. Att bli botad från cancer i tjock - och ändtarmen beror på i vilket stadie cancern hade kommit till före behandlingen. Hinner till exempel cancern bara till stadie ett så är chanserna väldigt goda att bli helt botad. Hinner cancern komma till stadie två så är chanserna ungefär 80-90 procent att bli helt botad. Har den gått ännu längre så minskar antalet botade patienter, men det finns fortfarande god chans att kunna förlänga livet och lindra symptomen. (Edqvist, 2013)

  Ibland kan det hända att cancern kommer tillbaka. Det kan till exempel vara att någon enstaka tumörcell blev kvar efter behandlingen och har börjat växa igen. Man kan få en tumör i den del av tjocktarmen som finns kvar efter operationen och det kan även komma tillbaka som metastaser i levern, lungorna, bukhinnan och i särskilda fall så kan det komma på andra ställen i kroppen. 

  Återfallet kan botas men ibland kan det hända att det inte går, då sätts en behandling med Cytostatikain in för att bromsa tumörtillväxten och symptomen så att patienten kan leva längre. Patienten får även annan medicinering för att minska smärta, illamående, trötthet eller psykiska symtom. (Graf, 2014 a)

   

  Referenslista:
  Edqvist, L. (2013). Tjock – och ändtarmscancer.Senast uppdaterad: 2013-02-22. Hämtad 28 oktober, 2013, från Cancerfonden:http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Cancersjukdomar/Tjock--och-andtarmscancer/

  Graf,  W. (2014). Tjocktarmscancer.Senast uppdaterad: 2012-01-04. Hämtad 28 oktober, 2013, från 1177 Vårdguiden: http://www.1177.se/Gavleborg/Tema/Cancer/Cancerformer-och-fakta/Cancerformer/Tjocktarmscancer/

  Graf,  W. (2014). Ändtarmscancer.Senast uppdaterad: 2012-01-04. Hämtad 28 oktober, 2013, från 1177 Vårdguiden:  http://www.1177.se/Gavleborg/Tema/Cancer/Cancerformer-och-fakta/Cancerformer/Andtarmscancer/

  Setterberg, E. (2011). Medicin 1 och 2. s.334. Stockholm: Liber

  Files (0)

   

  Comments (4)

  Viewing 4 of 4 comments: view all
  Den här sjukdomen väljer jag /Mathilda
  Posted 10:46, 7 Oct 2013
  Bra och mycket informativt. Lätt förståeligt och bra styckeindelning. Har erfarenheter själv av sjukdomen, då min mormor och min mamma haft tjocktarmscancer. Vi lider av en ärftlig och ovanlig sjukdom som heter Lynchsyndrom. Vilket betyder att jag löper stor risk att drabbas, men går på regelbundna kontroller som du beskrev, för att upptäcka cancern i ett tidigt stadium som är oerhört viktigt för att öka chanser till överlevnad.
  Posted 14:30, 12 Nov 2013
  Jag håller med Emma, dock skulle jag vilja se en separat rubrik med komplikationer. Jag hade inte en aning om att det var så pass många som drabbades varje år.
  Posted 15:16, 17 Nov 2013
  Ja jag håller med! Lätt förstårligt och intressant läsning. Har hört att det är många dom drabbas och symtomen känns luddiga och det måste vara svårt att upptäcka cancern i tid. Min väns mamma gick bort i den här typen av cancer och vet att det var långdraget. /Ullis
  Posted 10:36, 18 Mar 2014
  Viewing 4 of 4 comments: view all
  You must login to post a comment.