Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2013 > Sjukdomar > Blindtarmsinflammation (appendicit)

Blindtarmsinflammation (appendicit)

  Table of contents
  No headers

   

  Blindtarmsinflammation är vanligast i västvärlden, där det är ca 7 % av befolkningen som drabbas under sin livstid (Hamberg & Haglund, 1997, s 211). Störst risk för att drabbas av blindtarmsinflammation är barn och vuxna i åldrarna 10-20 år, det är ungefär 10 000 personer som får behandling för blindtarmsinflammation i Sverige varje år (Graf, 2012).

  Sjukdomen är ovanlig i delar av Asien och Afrika, det tro sig ha ett samband med våra olika dieter (Hamberg & Haglund, 1997, s 211). Hamberg & Haglund menar att vår cellulosafattiga kost skulle gynna uppkomsten av blindtarmsinflammation då vår kost skulle ge en långsammare avföringspassage och högre intraluminalt tryck.
  Det går sällan att fastställa orsaken till blindtarmsinflammation, det mest troliga i många fall är att trycket i bihanget ökar av något som täpper till mynningen, vilket kan leda till en bakterie- eller virusinfektion i den tilltäpta delen. Det i sin tur kan leda till att var bildas och den svullnar upp (Graf, 2012).

  Symtom

  ·         Dålig aptit och illamående

  ·         Vandrande ömhet och smärta som börjar kring naveln för att sedan gå ner mot magens nedre högra del.

  ·         Efterhand blir smärtan värre och kan då oftast lokaliseras till ett och samma ställe.

  ·         Smärtan blir värre om man rör sig, hostar, nyser eller djupandas.

  ·         Sällan hög feber, som då kommer efter något dygn.

  ·         Kräkningar och diarré eller lösare avföring än vanligt kan förekomma.

  Besvären behöver inte följa den typiska förloppsbilden, till exempel om man har smärta till vänster i magen kan man inte utesluta blindtarmsinflammation (Widman, 2011, Graf, 2012).

   

  Undersökningar

  För att snabbt kunna utesluta en inflammation tas det ett blodprov, ett CRP (snabbsänka), metoden är inte 100 % säker, så man kan inte helt utesluta inflammation.
  Om man är osäker på diagnosen kan man använda sig av ultraljud eller datortomografi, dessa två undersökningar kan inte heller helt bekräfta en blindtarmsinflammation. Ultraljud och datortomografi kan vara till stor hjälp om det har bildats var i blindtarmen (Graf, 2012).

   

  Behandling

  Operation
  Vanligtvis opererar man en blindtarmsinflammation omgående för att minska risken för allvarligare besvär, det är vanligast att man opereras inom 48 timmar efter första symtom. Man kan också behöva bli opererad omedelbart, om det visar sig att blindtarmen har orsakat en bukhinneinflammation, vilket är vanligast hos äldre och barn (Graf, 2012). När man opererar en blindtarmsinflammation tas hela appendix (bihanget) bort, även om det visar sig att den inte är inflammerad, för att förhindra infektioner senare i livet.

  Det finns två vanliga operationer i samband med blindtarmsinflammation, det ena är ett vanligt snitt i buken (s k öppen kirurgi) och den andra operationen som finns är titthålskirurgi (Widman, 2011). Efter en blindtarmsoperation, där blindtarmen bara varit inflammerad, får man oftast stanna på sjukhuset en dag. Om den däremot brustit eller varit ordentligt inflammerad får man oftast stanna lite längre (Widman, 2011).

  Antibiotika
  Vid en blindtarmsinflammation kan man istället för operation få antibiotikabehandling, det är förmodligen mindre risk för komplikationer än vid en operation men fortfarande nästan lika effektiv (Graf, 2012).

   

  Komplikationer

  Komplikationer är ovanliga efter en blindtarmsinflammation. Vanligast är då att man drabbas av infektioner i operationssåret torts att man ger antibiotika.
  Om det däremot handlar om ett brustet appendix ökar däremot risken för komplikationer. I enstaka fall kan det även bildas varansamlingar någonstans i buken, oftast läker det ut av sig själv under antibiotikabehandlingen. I samband med att man har blivit opererad för en brusten blindtarm bör man undersökas av en läkare efter 1-1,5 vecka, då det finns risk för att man får en djup infektion. Om man får en djup infektion efter en brusten blindtarm behandlas man några dagar med antibiotika (Graf, 2012, Widman, 2011).

   

   

  Referenser

  Hamberg, B., & Haglund, U. (1997). Frankssons Kirurgi. 4. Uppl. Stockholm: Liber

   

  Graf, W. (2012). Blindtarmsinflammation. Hämtad 28 oktober, 2013, från 1177,
  http://www.1177.se/Gavleborg/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Blindtarmsinflammation/

   

  Widman, M. (2011). Blindtarmsinflammation. Hämtad 28 oktober, 2013, från Vårdguiden,
  http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Blindtarmsinflammation/

  Files (0)

   

  Comments (6)

  Viewing 6 of 6 comments: view all
  Det var intressant att läsa om blindtarmsinflammation och att få höra att det som jag trodde inte är så farligt om det blir inflammation i den. Visste inte att man kan få antibiotika istället för att de opererar bort den. Texten var lättläst, med några stavfel så du får gärna kolla igenom den om du vill, det är lätt att bli blind när man skriver egna texter. Vad är det för kost som är rik på cellulosa?
  Posted 18:52, 15 Nov 2013
  Jag skulle tro att författarna menar att våran kost mer består av föda från djurriket och inte så mycket från växtriket som det kanske gör i andra delar utav världen.
  Posted 15:13, 17 Nov 2013
  Intressant informativ text, dock saknade jag vad en blindtarmsinflammation egentligen uppkommer av? blir den förstorad? bildas det var? Sedan fastnade jag också på stycket under operation där du skriver att man bör bli opererad inom 48 timmar om det blivit bukhinneinflammation, som är vanligast hos äldre och barn? Är det med andra ord lika vanligt hos alla som drabbas? Eller finns det någon mellanålder som klarar sig bättre? Annars en bra text som är lätt att läsa och förstå. edited 13:45, 19 Nov 2013
  Posted 13:45, 19 Nov 2013
  Man bör bli operarad inom 48 timmar om det är en blindtarmsinflammation, om det är en bukhinneinflammation blir man opererad omedelbart. Jag har inte hittat något om varför det oftast är äldre och barn som drabbas, men jag skulle kunna tänka mig att de går längre med den inflammerade blindtarmen innan de söker vård, men kan inte säga att det är så.
  Posted 10:30, 20 Nov 2013
  Intressant text som var lätt att förstå. Om jag förstått rätt så finns det alltså ingen undersökning som säkert kan säga om man har blindtarmsinflammation eller inte? Du har skrivit att den kan brista, intressant att veta vad det är som händer då?
  Posted 11:20, 27 Nov 2013
  Bra och lättläst text. Det står i texten att om blindtarmen är sprucken så får man stanna på sjukhuset flera dagar men inte varför. Varför man får stanna flera dagar är att man får antibiotika (intravenöst) direkt i blodet i tre dagar. Man får antibiotika för att det runnit ut innehåll från blindtarmen ut i buken, man vill förhindra infektioner.
  Posted 20:32, 17 Dec 2013
  Viewing 6 of 6 comments: view all
  You must login to post a comment.