Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2013 > Sjukdomar > Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom

  Table of contents
  No headers

   

  Historik

   

  Bipolär sjukdom, eller Manodepressivitet som diagnosen också kallas, innebär att man pendlar mellan mani och depression i extrema grader. Detta har att göra med störningar i ämnesomsättningen i hjärnan. Med mani menas att man känner ett ofta överdrivet positivt bemötande och upprymdhet gentemot omvärlden och människorna i den, särskilda intressen eller dylikt. Allt är verkligen det bästa tänkbara och man går som på små härliga moln av lättsamhet. Livet är på topp och inget finns som i det här läget kan få dig att ändra din sinnesstämning. Depression å andra sidan innebär att du i vissa skeenden känner att precis allt är emot dig. Att ingenting går din väg och att livet är en plåga. Att pendla mellan dessa lägen i extrema grader definierar sjukdomens effekt. (Clayman, Ederhard, 1994).

   

  Det finns också olika grader av dessa stämningar, mani och depression, beroende på personens individualitet, känslighet och anlag och diagnosens verkan. Men det som innebär när man har Bipolär sjukdom är att man pendlar mellan dessa lägen, mani och depression, och att det inte finns några särskilda yttre faktorer som spelar in eller bestämmer när perioderna inträffar. Yttre faktorer kan spela in och hjälpa till att utlösa framförallt en depression, men det är i huvudsak den inre miljön som bestämmer när sjukdomen ska slå till. Bipolär sjukdom är även ärftlig och det är inte ovanligt att man själv råkar ut för den om man har någon i familjen med diagnosen. (Clayman, Ederhard, 1994).

   

  Symptom

   

  När det gäller symptomen delar man in sjukdomen i tre huvudsakliga delar. Maniskt skov är det första. I det här läget är som tidigare nämnts personens tillvaro på topp. Ingenting kan bli bättre. Stämningsläget är förhöjt till upprymdhet. I det här läget kan även irritation uppstå, även det utan yttre anledning. Problem med sömnen kan också förekomma. Personen kan ha svårt att sova och visa en större aktivitet under dagarna. Det här läget pågår allt som oftast i en veckas tid. Depressivt skov är ett annat läge av sjukdomen. Här är orolighet en vanlig känsla liksom nedstämdhet och allmänt låg självkänsla. Just när det kommer till tonåringar som har Bipolär sjukdom är depressionerna särskilt allvarliga. Självmordsförsök och tankar relaterade till dessa är här vanligt och det är under depressionen många gånger svårt att veta att personen lider av just detta, beroende på om han eller hon väljer att visa detta eller inte. Blandade skov är ett tredje symtom att lägga märke till gällande Bipolär sjukdom. Här blandas Maniskt beteende med depression och personens sinnesläge kan skifta när som helst och hur som helst. Man kan känna grubblerier och mycket svåra tankar samtidigt som den fysiska aktivitetsnivån är på topp. (Widman, 2012).

   

  Bra att känna till är att det kan vara väldigt svårt att fastställa dessa symtom då skoven kan komma och gå lite som de vill. Ett maniskt beteende kan hos personen infinnas i en vecka följt av att ett friskt sinnesläge tar sin början och fortskrider i veckor och kanske månader innan nästa skov tillkommer. (Widman, 2012).

   

  Behandling

   

  Psykoterapi och psykopedagogik är vanliga behandlingsformer där den diagnostiserade får lära sig att förstå och leva med sin sjukdom och sina perioder av förändrade sinnesstämningar. Det finns även en del mediciner och läkemedel som kan skrivas ut, så som exempelvis Litium, vars uppgift är att stämningsbalansera patienten. (Widman, 2012).

   

   

  Referenslista:

   

  Clayman, C.B., Ederhard, D. (1994) Nya Familjeläkarboken, den stora nya medicinska uppslagsboken. Stockholm: Bokförlaget Forum.

   

  Widman, M. (2012). Bipolär sjukdom (manodepressiv sjukdom). Hämtad 8 oktober, 2013, från Vårdguiden:

  http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Manodepressiv-sjukdom/

  Files (0)

   

  Comments (6)

  Viewing 6 of 6 comments: view all
  Väldigt intressant information på texten. Jag saknar dock en följsamhet i texten, och en del talspråk används. Jag fastnar på att du använder dig av flera ord på den drabbade: "man", "du", "personen", "den diagnostiserade". Jag tycker att det skulle blivit mer följsamt och lättare att läsa om du använde dig av ett och samma ord på den drabbade. /Caroline BM edited 14:46, 14 Nov 2013
  Posted 14:46, 14 Nov 2013
  Jag tycker att det här var en enkel och bra sammanfattad text att läsa! Det finns ju hur mycket som helst om just den här sjukdomen men din sammanfattning var tydlig och nerskalad så att man som läsare hänger med och inte tappar intresset. Kanske att det kunde stått lite mer om behandlingar och åtgärde, men förutom det så var det en bra text rakt igenom! /Sandra A
  Posted 11:41, 22 Nov 2013
  Jag valde att läsa den här texten därför att jag har en bekant som är diagnostiserad med bipolär sjukdom. Det tog ett tag innan hon fick sin diagnos men idag lever hon ett fullgott liv. Jag känner verkligen igen symtombilden när jag ser tillbaka på den tid hon var sjuk. Mycket intressant text och väldigt informativ. Kan hålla med Caroline BM lite att du bör vara konsekvent i ditt val av ord för den drabbade. Det gör texten mer lättläst. I övrigt riktigt bra!/Lotta H
  Posted 13:45, 27 Nov 2013
  Jag tycker texten är välskriven och innehåller väldigt intressant information. Definitionen av sjukdomen, och skillnaderna mellan mani och depression var enkel att förstå. Jag störde mig inte alls på dina ordval för den drabbade, utan jag tycker du förklarade allt på ett lättbegripligt sätt.
  Det vore, som vid de flesta sjukdomar, intressant att få en siffra på ungefär hur många som lever med sjukdomen, eller hur vanligt det är att man drabbas.
  Just begreppet psykopedagogik fick jag googla, för att få bättre förståelse för vad det var, och kanske att du hade kunnat nämna att denna behandling även riktar sig till familj och anhöriga och hur viktigt det är att de är införstådda i allt vad sjukdomen innebär.
  Posted 20:29, 18 Dec 2013
  Jag gjorde praktiken på allmänna psykatrin och just bipolärsjukdom var väldigt "vanlig" där. Jag kände inte till den diagnosen tidigare men tycker du gjorde ett bra jobba med en kort och informativ text. /Ullis
  Posted 10:22, 18 Mar 2014
  Vill börja med att säga att du har fått med mycket bra information om sjukdomen och de olika skoven i texten, men något jag saknar är information om att Bipolär sjukdom finns i flera olika former, tex Bipolär sjukdom typ 1 och typ 2.
  Då det, som du skriver "kan vara väldigt svårt att fastställa symtomen" och det oftast är anhöriga/närstående som först förstår att en person är sjuk, framför allt när det gäller mani och den sjuke ofta anser sig "må toppen", vill jag tipsa om att det på många ställen finns anhörig/närståendeutbildningar, där man får lära sig hur man kan känna igen tidiga symtom på att ett skov är på gång och därmed kan hjälpa till att se till att behandling sätts in snabbt.
  Posted 15:33, 16 May 2014
  Viewing 6 of 6 comments: view all
  You must login to post a comment.