Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2013 > Sjukdomar > Artros

Artros

  Table of contents
  No headers

   

  Artros

  Artros är den vanligaste ledsjukdomen(Lohmander). Tidigare kallades Artros för ledförslitning och i tron att man ska undvika att ”slita” på lederna kan inaktivitet istället leda till förtida död i hjärt/kärlsjukdom (Thorstensson, 2013).

   

  Förekomst

  Artros påverkar ledbrosket som ska ta upp och fördela trycket när leden belastas men bryts istället ner, sjukdomen utvecklas långsamt med en gradvis försämring av leden (Lohmander). Artros drabbar inte bara leden med hyalint brosk utan också omkringliggande vävnad som muskulatur och ligament.

  Man vet inte helt säkert vad artros beror på men det kan delvis bero på biomekaniska och inflammatoriska tillstånd.  Vid artros är det en obalans mellan uppbyggnad och nedbrytning av ledbrosket. Ledbrosket kan även försvinna helt.(Thorstensson, 2013).

  Artros är inte en del av det naturliga åldrandet trots att många äldre får det utan artrosfynd görs även hos många 35- 40åringar (Langseth, Nilsson, 2012).

  Leder som kan drabbas: käke, axlar, ryggrad, höft, fingrar, knän, fötter (Langseth, Nilsson, 2012).

  Orsak

  Hereditet, övervikt, inaktivitet, tidigare ledskada, muskelsvaghet, stor belastning, felställningar (Thorstensson, 2013).

   

  Symtom

  Stelhet på morgonen, ledsmärta vid belastning och rörelseinskränkning (Lohmander). Trötthet, ledsvullnad och stötömhet i fingrarna. Artrosen går ofta i skov och är väldigt individuell (Thorstensson, 2013).

   

   Diagnos 

  Ställs genom anamnes, symtom och kliniska fynd(Thorstensson, 2013). Röntgen kan påvisa artrosförändringar men säger inget om patientens besvär för man kan ha artros utan att röntgen visar det.(Langseth, Nilsson, 2012).

   

  Behandling

  Viktnedgång, aktivitet, sjukgymnastik, artrosskola där man bla får lära sig om sjukdomen och att anpassa sin aktivitet till en rimlig nivå. Smärtstillande och ev operation. Dock ska man komma ihåg att en operation inte alltid är lösningen på problemet då många blir förvånade över att de inte får full funktion i leden efter ingreppet (Mellqvist 2011)

  Referenser

  Langseth Anna, Nilsson Sara.(2012). Reumatikervärlden. Hämtad 2013-11-05

   http://www.e-magin.se/v5/viewer/file...g1&gInitPage=1

   

  Lohmander Stefan. Artros på Artrosguiden. Hämtad 2013-11-05

   http://www.artrosguiden.se/allmanhet/artros/

   

  Mellqvist Ann-Sofie.(2011).Artros behandlas bäst med fysisk aktivitet. Hämtad 2013-11-04  http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/F...isk-aktivitet/

   

  Thorstensson Carina.(2013). Artros, - icke kirurgisk behandling. Hämtad 2013-11-04 http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=5359

   

   

   

   

  Files (0)

   

  Comments (3)

  Viewing 3 of 3 comments: view all
  Det är lättläst text men det känns som att det är lite kort, vill ha mer information. Det jag undrar, varför opererar man om det är stor chans att det inte löser problemet?
  Posted 22:02, 18 Dec 2013
  Bra och lättläst text. Att det går i skov var något nytt för mig, har alltid trott att man har ständigt ont. Jag har läst att man kan få fysisk aktivitet på recept vid artros. Det är nog många som tror att vila är det bästa.
  Posted 09:14, 19 Dec 2013
  Intressant och lättläst text! Kanske att t ex orsakerna hade kunnat stå i punktform för att det ska bli lite mer lättöverskådligt. Vad menas med kliniska fynd?
  Posted 23:38, 19 Dec 2013
  Viewing 3 of 3 comments: view all
  You must login to post a comment.