Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2013 > Sjukdomar > Anemi

Anemi

  Table of contents
  No headers

   

  Anemi är en blodsjukdom där det finns för få röda blodkroppar eller att de röda blodkropparna har försämrad funktion eller brist på hemoglobin. Detta medför en försämrad syretransport hos de röda blodkropparna. (Setterberg 2011, s 291) (Ericson Ericson 2008, sid 175).

   

  Anemiorsaker

  Den vanligaste orsaken till anemi är järnbrist. Andra orsaker kan vara brist på vitamin B12 eller folsyra. Även vissa sjukdomar som hämmar tillverkningen av de röda blodkropparna (Ericson Ericson 2008, sid 176)(Saladin 2007, sid 690)

   

  Generella anemisymptom

  Trötthet och orkeslöshet är klassiska anemisymptom. Den försämrade förmågan att syresätta vävnaden gör att man blir trött och orkeslös vid bland annat ansträngning. Yrsel, hjärtklappning, öronsus och inflammation av tunga och munsvalg. Vid grav anemi ställs stora krav på att hjärtat som skall öka både slagvolym och slagfrekvens för att tillfredställa vävnadernas behov av syre. Ökat krav på hjärtarbetet kan leda till kärlkramp och/eller hjärtsvikt. (Ericson Ericson 2008, sid 175)

   

  Diagnos

  Bestämning av hemoglobinkoncentrationen är avgörande för diagnosen. Referensvärden för kvinnor ligger på 117-153 gram per liter och för män 130-170 gram per liter. Andra tester görs där man kontrollerar storleken på de röda blodkropparna, koncentration och medelkoncentration av hemoglobin i de röda blodkropparna och volym och koncetration av röda blodkroppar i blodet. (Ericson Ericson 2008, sid 176) (Internetmedicin 2013)

   

  Järnbristanemi

  Järn är en viktig beståndsdel i hemoglobinet i de röda blodkropparna. Järnet i hemoglobinet binder till sig syre som sedan transporteras vidare till kroppens vävnader. Järnbrist kan uppstå genom ensidig kost eller förändrat behov av tillskott. Under puberteten och vid graviditet kan man behöva tillföra extra järn. En annan orsak kan vara att man har haft en stor blödning eller många små. Järn kan tillföras kroppen via mat, såsom kött och gröna grönsaker. Man hittar ofta järnbrist hos vegetarianer och menstruerande kvinnor. (Saladin 2007, sid 690) (Ericson Ericson 2008, sid 177) (Setterberg 2011, sid 291)

   

  Brist på vitamin B12 och  folsyra.

  Precis som vid järnbrist uppkommer dessa brister vid ensidig kost. Folsyrabrist kan också uppstå vid graviditet och bristen på vitamin B12 kan även uppkomma vid vissa sjukdomar. (Ericson Ericson 2008, sid 179,181)

   

  Aplastisk och Hemolytisk anemi

  Aplatisk anemi innebär att benmärgens stamceller reduceras och detta påverkar tillverkningen av röda och vita blodkroppar. Hemolytisk anemi innebär att de röda blodcellerna har förkortad livslängd. (Saladin 2007, sid 691) (Ericson Ericson 2008, sid 182-183)

   

  Behandling

  Vid bristanemi hjälper det oftast om man ändrar sina kostvanor. I vissa fall kan det specifika ämnet tillföras via tablettbehandling. Vid aplatisk och hemolytisk anemi krävs en mer komplicerad behandling. (Ericson ericson 2008, sid 177-183) (Saladin 2007, sid 690-691)

   

  Referenser

  Ericson E. & Ericson T. (2008). Illustrerade medicinska sjukdomar. 3. uppl. Studentlitteratur.

  Nilson-Ehle H. (2013). Anemi, allmän utredning, akutbehandling. [Elektronisk]. Tillgängligt på: http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=258

  Setterberg E. (2011). Medicin 1 och 2. Stockholm: Liber

  Saladin K.S. (2007), Anatomy and physiology. 4. uppl. McGraw-Hill

  Files (0)

   

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  Intressant i sammanhanget kan vara att järnbrist kan uppkomma på grund av glutenintolerans. Flimmerhåren i tunntarmen blir förstörda av gluten och upptaget försämras.
  Posted 11:23, 19 Nov 2013
  Intressant och informativ text. Jag har själv lidit av B12-brist förut och jag känner igen symtomen. Angående referenserna i löpande text tror jag inte att man behöver ange sidnummer om det inte är direkta citat/ Lotta H
  Posted 13:40, 27 Nov 2013
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.