Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2012 > Sjukdomar > Sepsis

Sepsis

  Table of contents
  No headers

   

  Blodförgiftning – Sepsis

   

  Sepsis är ett begrepp för ett tillstånd när någon drabbats av en allvarlig infektion i blodomloppet. Där patologiska mikroorganismer

  så som virus, svampar och främst bakterier har infekterat blodet. Mikroorganismerna har en tendens att föröka sig i blodet och

  infektionen bildar absecesser (varbildningar) i inre organ eller i huden. Genom att kroppens immunförsvar arbetar aktivt med infektionen påverkas blodet till att bli tunnare och mer

  lättransportligt i det infekterade området. Det tunna blodet påverkar blodcirkulationen och med det sprider sig infektionen ytligare och ökar personens sjuktillstånd (Petrini, 2005).

   

  Smittvägar:

   

  Mikroorganismernas ingång och nå blodet via öppna sår på kroppen (skadad vävnad), mun/svalg, mage/tarm, bukhinna, urinblåsa, njurar och lungor.

  Ursprunget av infektionen kan vara primär eller sekundär. I ett primärt ursprung har infektionen uppkommit i direkt kontakt till blodbanan.

  Ex: att en infektion uppstår under ett kirurgiskt ingreppi mag-tarmkanalen.

  Vanliga bakterier i en sådan infektion är pneumokocker, stafylokocker, betahemolytiska strepkocker och E. colibakterier.

  Det förekommer även spesis av candidasvamp, som är en aggressiv from av jästsvamp. 

   

  I ett sekundärt ursprung har infektionen i blodet bildats ur en annan primär infektion, ofta ur en infektion som uppstått i ett öppet sår.

  Eller en protesinfektion, (ex en infektion i hjärtklaffarna som orsakats av koagulasnegativa stafylokocker)

  Samt ur en infektion som har uppstått vid en inopererat okänt föremål för kroppen, så som pacemaker och ledprotes

  eller annan protes i skelettet (Ericson & Ericson, 2012).

   

  Symtom:

   

  Personer som drabbas av sepsis insjuknar hastigt, första symtomet är vanligast en plötslig hög feber, frossa, utmattning, ett påverkat

  allmäntillstånd samt diarré och kräkningar  (Dock kan unga människor med en frisk bakgrund, verka opåverkade inledningsvis av insjuknandet)

  Vid en allvarlig sepsis kan personen drabbas av blodtrycksfall, försämrad njurfunktion och en sänkt medvetenhetsgrad med andningssvårigheter som följd.

  Personer som uppvisar dessa symtom eller misstänkts lida av dessa symtom måste behandlas omgående (Ericson & Ericson, 2012).

   

  Behandling - Antibiotika

   

  En person med misstänkt Sepsis skall prioteras som en person med hjärtinfarkt eller multitraumaskador. Allt för att förhindra att personen hinner insjukna i en septis chock

  som är ett extremt livshotande tillstånd. Innan personen behandlas med antibiotika, skall minst ett blododlingstest tas. Helst även ett prov för urinodling, men ett prov för urinodling

  får aldrig fördröja insättningen av antibiotika.

  Varje fördröjning kan försämra personens tillstånd kraftigt. Läkarens bedömning av personens tillstånd styr om antibiotika sätt in innan mikrobiologiska provtagningar.

  Blododling och urinodling tas för att kunna specificera den antibiotika som personen skall medicineras med. En specificerad antibiotikabehandling leder till en effektivare behandling,

  samt att onödig antibiotikamedicinering kan upphöra. (Gårdlund et al, 2011)

   

   

  Referenslista:

   

  Ericson, E. & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar: patofysiologi, omvårdnad och behandling. Studentlitteratur.

   

  Gårdlund, B., Cronqvist, J., Follin, P., Furebring, M., Gille-Johnson,P.,  Sjölin, J., (2011). Svår sepsis och septisk chock kräver omedelbart omhändertagande. Hämtad 2012 från: Läkartidningen.se

  http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=15945

   

  Petrini, B. (2005). Om bakterier och bakteriesjukdomar: från antrax till öroninflammationer. Bauer bok.

  Files (0)

   

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  Hej Johanna!
  Intressant läsning, några "hopp" i texten som såg lite konstigt ut men annars bra information. Visste inte att det bildas var inne i organ och/eller huden vid sepsis, riktigt otrevligt!
  Är det vanligt att drabbas av sepsis nu för tiden, finns det någon statistik på det?
  //Frida Nord
  Posted 23:15, 6 Dec 2012
  Hej Frida.

  Nu har jag iallafall försökt fixa till hoppen :)

  Angående statistiken om sepsis så har jag ingen stark källa på det.
  Jag hittar ingenting på smittskydds instiutets statistik.
  Ett antagande som jag gör är att sepsis/blodförgiftning är ett tillstånd man hamnar i när man har en infektion i blodomloppet. Vilket kan ha sitt ursprung ur en mängd primärsjukdomar. Sepsis kan alltså vara en efterföljdsjukdom, samt att Sepsis kan orsakas av en mängd olika svampar/bakterier och virus, som i sin tur har ett sjukdomsnamn.
  Den enda siffran jag stöt på är att 4000 Svenskar skulle insjukna i Sepsis varje år, den siffran kommer från nyhetstidningen www.ttela.se
  Det som dock har uppmärksammat mer för varje år är att det går alldeles för lång tid innan patienterna får antibiotika. Detta pga av läkare har en tendens att inte misstänka Sepsis, och som sagt vid sepsis är tiden väldigt viktigt och antibiotika skall ges så fort som möjligt.

  /Johanna
  Posted 16:33, 10 Dec 2012
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.