Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2012 > Sjukdomar > Myom

Myom

  Allmänt

  Myom är godartade, gynekologiska tumörer som kan uppkomma i livmoderns muskelvävnad. Myom.gifKnutan utgörs av bindväv och muskelceller och man finner dem vanligtvis i livmoderväggen men även i livmoderhalsen (Åberg, 2000).

  Symptom

  Myom är ofta symptomfria. Av den anledningen är det svårt att uppskatta hur stor del av kvinnor i fertil ålder som har dem (Åberg, 2000). Hage (2009) menar att 50-80 % av kvinnor med myom inte får några symptom, men att en del kvinnor får följande uttalade besvär:

  • Obehags- eller tyngdkänslor i underlivet
  • Kraftiga menstruationsblödningar
  • Oregelbunden menstruation
  • Ryggvärk
  • Samlagssmärtor
  • Täta urinträngningar
  • Besvär med avföringen

  Orsaker

  Det kvinnliga könshormonet östrogen är en förutsättande tillväxtfaktor för myomen, vilket gör att det endast är hos kvinnor i fertil ålder de kan uppstå. Av den anledningen har myomen ingen möjlighet att växa före kvinnans första menstruation, och inte heller under klimakteriet – förutsatt att kvinnan inte behandlas med just östrogen (Setterberg, 2011).

  Myom och graviditet

  Myom kan störa en pågående graviditet. Fostrets tillväxt kan hämmas och utrymmet i livmodern kan begränsas. Myom kan komplicera förlossningar, genom större blödningar eller att barnet måste förlösas med kejsarsnitt (Hage, 2009). Större myom (> 4 cm) kan även verka fertilitetsnedsättande och vid ofrivillig barnlöshet är behandling då att föredra (Janson & Landgren, 2010).

  Förebygga riskerna

  Det kvinnliga könshormonet progesteron anses ha en hämmande effekt på myomen. Progesteron hittar man bland annat i moderna, östrogenfria p-piller vilka har påvisat goda möjligheter att få myomen att sluta växa eller till och med minska i storlek (Åberg, 2000). Även kosten är viktig. Ohälsosam föda, särskilt mat med lågt B-vitamininnehåll, stör kroppens möjligheter att omsätta det starka östrogenet östradiol. Äter man exempelvis fullkornsbröd, bovete, hirs och brunt ris försäkrar man sig om att man får i sig tillräckligt med B-vitamin. Myom får näring av det kroppsegna östrogenet. Därför är det viktigt att äta växtöstrogener. Växtöstrogener kan i kroppen ersätta en del av det östrogen som kroppen själv producerar (Hage, 2009).

  Så ställs diagnosen

  Under en ultraljudsundersökning kan läkaren se storlek, antal och placering av ett eller flera myom. För att utesluta andra orsaker till tumörerna så kan man även göra en skrapning alternativt ta ett vävnadsprov från livmoderslemhinnan. Anledningen till ett eventuellt vävnadsprov kan vara för att utesluta att det egentligen handlar om sarkom, en cancerform, som är ovanlig (Hage, 2009).

  Behandling

  Symptomfria myom behöver inte behandlas. Det är först när en kvinna besväras av sin(a) tumör(er) som behandling blir aktuellt. Om man besväras av symptomen snarare än själva myomen kan man få medicinsk eller hormonell behandling som minskar besvären. Mindre myom som går att nå från livmoderns insida kan hyvlas bort med en elektroslynga. Via bukoperation kan man operera bort myom och samtidigt lämna livmodern intakt. Om myomen finns på livmoderns utsida kan man i vissa fall operera bort dem med titthålsoperation (Karolinska Universitetssjukhuset, 2012). Många gånger är dock den enda eller bästa metoden att operera bort hela livmodern (Hage, 2009). Återhämtningstiden efter en abdominell hysterektomi (då man avlägsnat hela livmodern genom bukväggen) antas ta en vecka för normalt återställd kroppsfunktion och efter fem veckor är man fullständigt läkt (Berg, Kjölhede & Persson, 2010).

  Referenslista

  Berg, G., Kjölhede, P. & Persson, P. (2010). Sjukskrivning vid Hysterektomi, Myom, Uterusmyom, Endometrios, Adenmyos, Cervixdysplasi, Endometriehyperplasi. Hämtad 22 november, 2012, från Socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod/hysterektomi

  Hage, I. (2009). Kvinna, kropp och hälsa: en guide till ett friskare liv: [allt du behöver veta om: sund kost, vitaminer, mineraler, medicinalväxter, kvinnliga besvär och sjukdomar]. Västerås: Ica.

  Janson, P.O. & Landgren, B. (red.) (2010). Gynekologi. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

  Karolinska Universitetssjukhuset. (2012). Myom. Hämtad 22 november, 2012, från Karolinska Universitetssjukhuset, http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--enheter/Kvinnokliniken/Gynekologi1/Gynekologi/Myom/

  Setterberg, E. (2011). Medicin 1 och 2. (1. uppl.) Stockholm: Liber.

  Åberg, H. (Red.). (2000). Bonniers läkarbok. (2., utök. och rev. uppl.) Stockholm: Bonnier.

   

  /Jessica Ullström

  Files (1)

  FileSizeDateAttached by 
  Myom.gif
  Illustration: Svenska Grafikbyrån
  24.37 kB21:37, 22 Nov 2012h09jesstActions

  Comments (3)

  Viewing 3 of 3 comments: view all
  Hej, vilket bra arbete du har skrivit! Bra fakta och mycket proffsig layout. Hur mycket tar du betalt för att skriva ett arbete åt någon annan? Tänkte om vi måste skriva fler artiklar eller C-uppsatsen kanske?;-D
  Med vänlig hälsning
  Helene
  Posted 05:07, 23 Nov 2012
  En mycket lättförstådd och välskriven artikel! Jag tycker att det kändes väldigt lätt att ta till sig informationen. Den kändes pedagogisk. Referenshanteringen/listan är även den mycket bra skriven!

  MVH/ Christian
  Posted 15:55, 29 Nov 2012
  Hej! Mycket bra skivet, lätt att läsa. Jag visste att myom fanns, men inte riktigt vad det var och nu har jag fått det klart för mig! Säkert många som har detta men som inte får några symptom och därfö aldrig behöver söka läkarvård för detta.
  Mvh Kristina
  Posted 18:23, 13 Dec 2012
  Viewing 3 of 3 comments: view all
  You must login to post a comment.