Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2012 > Sjukdomar > Mässling / av Kristina Granger

Mässling / av Kristina Granger

  Table of contents
  No headers

    

  Mässling är en virussjukdom och orsakas av ett paramyxovirus av familjen morbilli (Smittskyddsinstitutet, 2012). Mässling drabbar främst barn under 5 år och är därför klassad som en barnsjukdom.

  Tusentals fall förekommer fortfarande i världen och över 100 000 barn dör årligen i sjukdomen. Detta sker främst i fattiga länder där sjukvården inte är lika bra som i Europa. Upp till 6 månaders ålder är barn skyddade av antikroppar från modern som kommer via placentan (Hanséus, Lagercrantz & Lindberg, 2012).

  Har man en gång haft mässling så kan man inte få den igen. Har man inte haft mässling och inte heller är vaccinerad är det bra om man vid eventuell utlandsresa vaccinerar sig.

   

   Smitta och symtom

  Viruset orsakar infektioner i luftvägarna och sprids via luften som droppar antingen via luftvägarna eller via ögonens slemhinnor.

  Inkubationstiden är mellan 1 – 3 veckor, oftast runt 10 dagar och symptomen är hög feber, hosta och irritation i ögonen, ibland även ljuskänslighet. Några dagar efter insjuknandet uppträder röda utslag som oftast börjar i ansiktet och sprider sig ner på kroppen (Lindberg & Grandelius, 2004). Personen är smittsam från det att luftvägssymptomen uppkommer tills cirka 5 dagar efter att utslagen börjar synas.

  För att undvika smittspridning rekommenderas att man ringer vårdcentralen innan man kommer in på besök.

   

   

  Behandling

  Någon speciell behandling finns inte och inget speciellt läkemedel.

  Man kan lindra sjukdomen genom att ha svalt i rummet där man vistas, dämpa ljuset, badda ögonen om de svider och liniment kan användas mot klådan. Även vanligt talkpulver eller potatismjöl går bra att använda som liniment.

   

  Komplikationer

  Vissa komplikationer kan däremot drabba personen och dessa drabbar främst barn under 5 år, men även vuxna ibland. Små barn drabbas ofta av andningsbesvär och även komplikationer som till exempel öroninflammation eller lunginflammation kan förekomma (Holmertz, 2002). I sällsynta fall kan personen drabbas av hjärninflammation. Behandling vid dessa symtom är antibiotika.

  Brist på A-vitamin kan medföra att undernärda som drabbas av mässling får infekterade hornhinnor. Detta i sin tur medför att ärrbildning skapas och därmed blindhet. För att skydda spädbarn som smittats av mässling ges till exempel Gammaglobulin som innehåller antikroppar mot viruset.

   

   

  Vaccination

  Det finns idag ett mycket effektivt vaccin för att undvika att få mässling. Detta är ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund och kallas för MPR-vaccinet. Vaccinet ges i 2 doser till barn, den första vid cirka 18 månaders ålder och den andra dosen varierar lite beroende på när man är född. Den ges alltifrån lågstadiet och upp till cirka 12 års ålder. Detta kombinationsvaccin infördes i Sverige 1982 (Vårdguiden, 2012).

  I slutet av 1990-talet och fram till ungefär 2010 fördes en debatt om huruvida MPR-vaccinet hade någon koppling till autism hos barn. Detta ledde till att många föräldrar ej lät vaccinera sina barn. Utbrott av mässling har därför ökat under senare år. 

  Något vetenskapligt bevis får att denna koppling mellan vaccinet och autism skulle finnas har inte kunnat bevisas.

  Debatten om huruvida barn skall vaccineras eller inte kommer upp i press och media med jämna mellanrum, ett exempel är en artikel i Dagens Nyheter (Dagens Nyheter 2011).

   

  Åtgärd vid utbrott av mässling

  Mässling är en sjukdom som man måste anmäla enligt smittskyddslagen och anmälan görs av behandlande läkare till SMI (Smittskyddsinstitutet 2012).

   

   

  Referenslista

  Bojs, K. (2011). Vaccinbluffen avslöjad till slut. Hämtad 23 oktober, 2012, från Dagens Nyheter:

  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-vaccinbluffen-avslojad-till-slut

   

  Hanséus, K., Lagercrantz, H., & Lindberg, T. (2012)

  Barnmedicin, StudentlitteraturAB

   

  Holmertz, V. (2002)

  När barnen blir sjuka, Bonnier Carlsen

   

  Klasén McGrath, M. (2012), Mässling. Hämtad 22 oktober, 2012, från Vårdguiden:

  http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-o...svar/Massling/

   

  Lindberg,T. & Grandelius, B. (2004)

  Bonniers barnläkarbok Ditt barn, Bonniers Förlag

   

  Smittskyddsinstitutet (2012), Sjukdomsinformation om mässling.Hämtad 25 oktober, 2012, från Smittskyddsinstitutet:

  http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/massling/

  Files (0)

   

  Comments (7)

  Viewing 7 of 7 comments: view all
  Hej Kristina!
  Intressant att läsa om Mässling, eftersom man vaccineras emot det så har man egentligen ingen riktig anledning att ha koll på vad det är för sjukdom känns det som.
  Jag undrar om, när en ovaccinerad vuxen får sjukdomen vad kan hända? Jag tänker på TEX vattkoppor, av det blir man väl sjukare av att insjukna i vuxen ålder? Är det någon sådan skillnad med mässling, eller är det dem mindre barnen som kan få det mest jobbigt?
  Tycker du att det var svårt att hålla sig till 1½ sida? Jag tyckte du fick med det väsentliga, men man kommer alltid på frågor när intresset har väckts! Jag har ingen kritik att komma med, det är lättläst och utformat på ett sätt som gör det behagligt att läsa.
  Tack för läsningen och trevlig helg!
  Med vänlig hälsning
  Helene
  Posted 13:40, 26 Oct 2012
  Hej Kristina!
  Lättläst och en bra styckesindelning tycker jag. Funderar på om det ökade antalet fall med mässling också kan ha att göra med ökad invandring, hur är det med vaccinering i andra länder?
  Hälsningar Åsa
  Posted 16:21, 28 Oct 2012
  Hej Åsa! tack för kommentaren. Det är svårt att få med allt när man skall försöka hålla sig till bara över 1 sida. Vaccinering i andra länder är inte som i Sverige och Europa därför dör många barn i mässlingen. Undernärda barn lider också av A-vitaminbrist vilket gör om de blir smittade av mässling så uppstår typ komplikationer som infekterade slemhinnor. Detta kan leda till blindhet. jag nämnde lite om detta i texten, men kopplade kanske inte ihop detta med andra länder och då speciellt u-länder. Invandringen gör också sitt till, men man försöker i Sverige att alla följer vaccinationsprogrammet som finns för barn.
  Mvh Kristina
  Posted 14:53, 30 Oct 2012
  Hej Helene!
  vad bra att du tyckte att det var intressant. Jag försökte få med det mest viktiga.
  Jag vet inte om man blir sjukare som vuxen om man får mässlingen, de flesta har ju antingen fått det som barn eller så är man vaccinerad. De flesta familjer i Sverige tror jag håller sig till vaccinationsprogrammet som finns inom sjukvården.
  Mvh Kristina
  Posted 15:43, 30 Oct 2012
  Bra rubriker och lätt att hitta om man ville gå tillbaka och läsa om något speciellt. Enkelt och lättföretåligt, tycker du har fått med allt!
  Posted 10:55, 4 Nov 2012
  Emmsu: Emma S
  Posted 10:55, 4 Nov 2012
  Tycker att du har fått med det viktigaste.
  Intressant läsning, lätt att förstå. Du har skrivit det på ett sett som gör att vem som helst kan läsa och förstå vad mässling är.
  MvH/Therese
  Posted 08:40, 22 Nov 2012
  Viewing 7 of 7 comments: view all
  You must login to post a comment.