Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2012 > Sjukdomar > Lungcancer

Lungcancer

  Lungcancer

  Ungefär 3500 personer i Sverige får lungcancer varje år som idag är den femte vanligaste cancerformen (Klasén McGrath, M., 2011). Det är den vanligaste cancerformen hos män och den näst vanligaste hos kvinnor. Bröstcancer är den vanligaste hos kvinnor idag (Edqvist, L., 2012).

  Symtom

  Trötthet, ledbesvär, viktminskning, andningsbesvär, upprepade lunginflammationer är några av de symtom man kan ha men det behöver inte vara lungcancer du har om några av symtomen stämmer in. Dessa symtom kommer inte förens cancern varit i kroppen under en längre tid (Klasén McGrath, M., 2011).

  Olika typer av lungcancer

  Det finns två olika huvudtyper av lungcancer.
  Den ena är småcellig lungcancer, som består av små, tätt packade celler som liknar havrekorn. Den växer fort och när den har upptäckts hittar man den oftast utanför bröstkorgen.
  Den andra är icke småcellig lungcancer och till denna grupp räknas ett flertal undergrupper och dessa är de 2 vanligaste:
  Adenkarcinom, det är den form som ökar mest och är vanligast hos män och kvinnor. Den växer i körtelcellerna i lungans slemhinna.
  Skivepitelcancer, denna sort kommer ifrån lungans bronker, som är större luftrör. Namnet kommer från där den bildas, skivepitel. Det är på en vävnad där cellerna är platta och ligger lager på lager som skivor.

  Undersökning och behandling

  Om lungcancer misstänks gör man en lungröntgen för att avgöra om så är fallet och möjligen även  vilken typ av lungcancer man har. Ifall tumören är väldigt liten kan den vara svår att hitta.
  Misstänker läkaren att man har cancer i luftstrupen, luftrören eller i lungorna gör man en såkallad bronkoskopi, då går man ner med ett bronkoskop genom svalget och luftstrupen ner till lungorna. Man kan även göra ett lungvävnadsprov med bronkoskopet, då sätter läkaren på ett speciellt instrument på bronkoskopet. Svaret på undersökningen är väldigt användbar för läkaren, det visar inte bara om patienten har cancer, vad för cancer utan visar också om patienten har någon annan sjukdom som måste behandlas. Innan man gör en sån undersökning får man lokalbedövning och avslappnande medel.
  När tumören väl har hittats är operation den metod som fungerar bäst. Man kan även strålbehandla, men det gör man endast när det är olämpligt att operera.
  Om tumören upptäcks tidigt och det handlar om adenkarcinom eller skivepitelcancer så opererar man.

  Lungcancer delas in i olika stadier.
  Stadium 1 - är en tumör som inte spridit sig utan finns på ett ställe.
  Stadium 2 och 3 - när det finns cancerceller i en eller flera lymfkörtlar.
  Stadium 4 - när cancern är spridd med metastaser i andra organ.

  Stadium 1 och 2 är de som strålbehandlas eller/och opereras för att bota.
   
  Tre olika forskargrupper har hittat en gen som ökar risken för lungcancer. Det är en avvikelse i genen som ligger bakom. De rökare som har båda förändringarna har 80% högre risk att drabbas av lungcancer (Cancerfonden 2012).
  Det är rökningen som är den största orsaken till lungcancer. Slutar du röka så minskar riskerna för lungcancer (Klasén McGrath, M., 2011).

   

   

  Referenslista:

  Edqvist, L. Cancerfonden 2012. Lungcancer. Hämtad 26/10-2012. http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Cancersjukdomar/Lungcancer/

  Klasén McGrath, M. Vårdguiden 2011, Lungcancer. Hämtad 26/10-2012. http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Lungcancer/

  Files (0)

   

  Comments (5)

  Viewing 5 of 5 comments: view all
  Intressant fakta, tex om att det finns olika typer av lungcancer och att våra gener kan ligga bakom till viss del.Tydligt upplagt med rubriker. Bra med bild!
  Hälsningar Åsa edited 16:22, 6 Nov 2012
  Posted 16:09, 28 Oct 2012
  Hade det riktigt svårt med att få plats med text. Ville få med ännu mer. Kände att bilden måste vara med för de är lättare att skrämma folk med bild än med en massa ord :)
  Posted 08:05, 29 Oct 2012
  Hej & tack för att du utbildat mig i lungcancer!:)
  En fråga som dök upp hos mig är; den genetiska avvikelsen är den vanligare hos män? För det är flest män som får lungcancer??
  Jag tyckte också 1½ sida var lite jobbigt, man skulle gärna vilja vidarutveckla viss information. Personligen tycker jag inte att bilderna ska räknas in på dem 1½ det är bara,lite extra extra ju:)
  Bra upplägg med underrukbriker och lättläst.
  Ha det gott i regn & kylan nu! Vi ses väl också den 6/12 om ni valde dela upp i dem grupperna som redan finns!?!
  Med vänlig hälsning
  Helene
  Posted 10:57, 29 Oct 2012
  PS. Tack för att du la ut ditt arbete i tid! Hoppas dem andra kommer ut annars tycker jag att du ska få ett + till för att du faktiskt håller deadlinen:-D DS.
  MVH
  Helene
  Posted 11:01, 29 Oct 2012
  Stod inget om det men de kanske är fler män som röker? För har du denna gen och är rökare så var de lättare att drabbas. Tyvärr så är de fler kvinnor som drabbas med.
  Klart man håller deadline :) Kom ut i lördagskväll ;)
  Ha de så skönt i värmen!
  Posted 15:18, 29 Oct 2012
  Viewing 5 of 5 comments: view all
  You must login to post a comment.