Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2012 > Sjukdomar > Katarakt - grå starr

Katarakt - grå starr

   ögat.jpg

  ögat.jpgÖgats lins

  Linsens uppgift är, att tillsammans med hornhinnan, främre kammaren och glaskroppen, bryta det inkommande ljuset så det hamnar på näthinnan och ger oss en klar bild. För att vi ska kunna se tydligt på flera olika avstånd ackommoderar linsen,   d v s den ändrar sin form. Linsen har flera lager av celler som växer under hela livet. När linsen har växt sig tätare har ljuset svårare att bryta igenom och man har fått en linsgrumling. Linsen ser då grå ut och därifrån kommer namnet grå starr.

  Allmänt

  Katarakt, eller grå starr, är den vanligaste ögonsjukdomen i Sverige (Aquilonius S-E, Boman G & Nyholm D, 2007). Sjukdomen innebär just att ögats lins grumlats pga. att den tätnat och man får en försämrad synskärpa då den inte längre är tillräckligt transparent. Egentligen är sjukdomen mer att betrakta som ett normalt åldrande då den drabbar alla människor men i olika utsträckning. Grumlingar i linsen kan ses hos många från 60-årsåldern och uppåt. Hos en del är det störande medan det hos andra inte behöver inverka på synen i någon större utsträckning. Katarakt kan också debutera redan i 40-årsåldern även om det är mycket ovanligt (Ygge J, 2011). 

  Symtom

  Det första tecknet på att man drabbats är att man känner sig bländad. Speciellt störande kan det vara vid mörkerkörning då mötande bilars ljus blir väldigt besvärande. Synskärpan försämras också successivt och det hjälper inte med nya glasögon (Aquilonius m.fl. 2007).

  Man kan till en början känna att avståndsseendet blir sämre. Förklaringen är att man blir mera närsynt då linsen tätnar och blir tjockare. Sedan blir även närseendet försämrat och man vill ha starkare belysning vid läsning. Kontrast- och färgseendet kan också upplevas som svagare. Ofta ser man färgerna mera gultonade. Detta har att göra med att när linsen tätnar blir den mer och mer gulnad och filterar bort den blå färgen (Ygge J, 2011).

  Dubbelseende kan vara ett annat tecken på katarakt. Då talar man om monokulär diplopi, alltså dubbelseende på bara ena ögat. Detta sker genom att ljuset bryts i en mängd olika riktningar genom den grumliga linsen.

  Orsaker

  Då det inte är en sjukdom i sig utan hör till åldrandet kan det vara svårt att hitta specifika orsaker till katarakten. Till viss del är den ärftlig men riskerna kan ökas om man utsätts för starkt solljus, är diabetiker eller får kortisonbehandling (Aquilonius m.fl. 2007). Vill man försöka minimera riskerna för att drabbas kan man tänka på att bära solglasögon när man är ute i starkt solsken men annars finns det inte så mycket man kan göra. En sund livsstil, äta rätt, röra på sig och undvika rökning är dock goda råd som antagligen gör att risken för katarakt – och även andra sjukdomar – minskar (Ygge J, 2011).

  Behandling och prognos

  Operation är det enda sättet att bli av med katarakten. Man byter då ut den grumliga linsen mot en ny av akrylplast. Under 2010 gjordes över 91 000 kataraktoperationer i Sverige (Bengtsson A-L, 2011).

  Operationen görs under lokalbedövning av ögat. Genom ett ca 3 mm långt snitt i hornhinnan plockar man ut den gamla linsen och ersätter den med den nya plastlinsen. Metoden man använder kallas fakoemulsifiering. Det innebär att man med hjälp av ultraljud smular sönder den grumlade linsen och samtidigt suger ut delarna. När det är gjort kan man föra in den nya linsen genom samma snitt. Akryllinsen, som är hoprullad när den förs in i ögat, vecklar upp sig själv. Den roterar sedan rätt och sitter kvar med små stödben. Snitten i ögat behöver vanligen inte sys utan operationen avslutas med en droppe antibiotika i ögat (Ygge J, 2011).

  Vanligtvis opereras ett öga i taget och för patienten är det en ganska enkel operation.        

   

  Referenslista

  Aquilonius, S., Boman, G. & Nyholm, D. (2007). Från Alzheimer till Övervikt: vad vi alla borde känna till om 17 folksjukdomar. (1. uppl.) Uppsala: Uppsala Publishing House.

  Bengtsson A-L. (2011) Ögonsjukvården slår rekord i kataraktoperationer. Hämtad 5 november 2012 från http://www.sjukhuslakaren.se                                                                           

  Ygge, J. (2011). Ögat och synen. Stockholm: Karolinska Institutet University Press.

  Files (1)

  FileSizeDateAttached by 
   ögat.jpg
  No description
  45.02 kB18:12, 26 Nov 2012h12roschActions

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  Hej Christina!
  Låter helt otroligt att det inte behövs sys efter operation utan bara räcker med antibiotika efteråt. Finns det någon risk att kroppen reagerar negativt på den nya plastlinsen och skickar ut "patrullerna" för att oskadliggöra?
  Informationsrik och lättförståelig text, känns som att det är bra att få lite kunskap om denna sjukdom då den kan drabba i princip vem som helst. Bra jobbat!
  //Frida
  Posted 23:29, 6 Dec 2012
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.