Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2012 > Sjukdomar > Hjärntumörer

Hjärntumörer

  Table of contents
  No headers
                                                                                                                                                                                                                                                                                Denise Elg 2012-11-23 
   
  Hjärntumör
   
  Att bli drabbad av en hjärntumör kan ge väldigt mycket skada berodende på storlek och om den är god (benign) - eller elakartad (malign). Hjärnan styr den största delen av alla funktioner vi har i vår kropp och det kan därför förstöra väldigt mycket i systemet, som t.ex. balans, tal och syn. Det finns något som kallas primära tumörer och det innebär då att det är den så kallade modertumören, där det hela började. Det finns också sekundära dottertumörer, metastaser och det är då vidarebildningar av den redan befintliga tumören och dessa kan spridas till andra delar eller organ i kroppen. Hjärntumörer drabbar oftast den älde genreationen, ungefär 50% av de drabbade är över 60 år men den slår även till hos ungdomar och är den näst vanligaste cancerformen hos tonåringar, efter leukemi. 
   
  Alla olika typer tumörer ter sig olika och ger olika symptom, men de har alla en gemensam nämnare och den är att en tumör grundar alltid i någon form av rubbning i kroppens celler (Edqvist, L. 2012).
   
  Symtom 
   
  Som tidigare nämnt har ju hjärnan en väldigt stor del av kroppens alla funktioner och kan därför ställa till mycket problem när något går sönder eller blir irriterat. Vid hjärntumörer kan många olika symtom visas och några av dem är: syn - och hörselproblem, sämre rörelseförmöga och balansnedsättning, talet försämras markant och även personlighetsstörningar kan förekomma då vårt känslocentrum sitter i hjärnan. Huvudvärk, illamående och känselbortfall brukar vara de primära symtomen vid en hjärntumör (Edqvist, L. 2012).
   
  Orsaker till varför vi drabbas av hjärntumörter är ännu relativt okänt men det sägs att vissa kemiska ämnen kan rubba kroppens celler och hjärntumörer kan uppstå. Hjärntumörer kan också vara ärftligt (Klasén McGrath, M. 2011).
   
  Undersökning och behandling 
   
  Har man en misstänkt hjärntumör görs från början en neurologisk rutinundersökning där läkaren kollar rörelseförmåga, känsel, reflexer och annat. Om ytterligare undersökning krävs då man kanske misstänker att tumören är allvarlig görs en datortomografi, dvs. bilder tas med en magnetkamera. Nästa steg är sedan ett vävnadsprov då man går in i hjärnan med en smal nål och suger ut vätska från tumören och undersöker den vidare för att kunna fastställa diagnosen och gå vidare med en behandlingsplan (Klasén McGrath, M. 2011).
   
  När man sedan ska börja behandla börjar man oftast med operation och/eller strålbehandling. I vissa fall ges även cytostatika, cellgifter. Behandlingen är helt beroende på tumören, dess stolek, var den sitter och vilken slags tumör det handlar om, malign eller benign tumör (Klasén McGrath, M. 2011). Är det en snabbväxande malign tumör kan det t.o.m. övervägas att behandling avslås helt då tumören är för aggressiv och alltför svårbehandlad. Då skulle kroppen ta mer stryk än den läker. 
   
  Refensförteckning 
   
   
  Klasén McGrath, M. Vårdguiden. (2011). Hämtad 2012-11-23
   

  Files (0)

   

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  Bra och översiktlig fakta! Jag tycker om flytet i texten och det som jag, i brist på bättre förklaring, får kalla det lite personliga tilltalet. Något i hur detta är skrivet får mig att höra det berättas istället för känslan av torr faktatext, och det utan att bli talspråkligt vilket är något jag har svårt för. Gillar!

  Det som jag har att anmärka på är små slarvfel i form av omvänd bokstavsföljd, någon missad bokstav och liknande på några ställen i texten. Det är inte fel att använda sig av internet som referens, men min personliga preferens är litteratur så jag hade gärna sett även någon bok i källförteckningen.

  Annars en intressant text om något väldigt skrämmande, som för ett par år sedan kom lite för nära då en vän till mig drabbades.

  / Johanna Lj. edited 00:05, 15 Dec 2012
  Posted 00:04, 15 Dec 2012
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.