Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2012 > Sjukdomar > Endometrios

Endometrios

  Table of contents
  No headers

   

  Vad är endometrios?

  Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom som innebär att vävnad som liknar livmodersslemhinnorna sprider sig utanför livmodern (Kvinnokliniken. 2012).
  Man kan säga att en liten del av livmodersslemhinnan slås ut i fel riktning, genom äggledarna vidare ut i bukhålan. Dessa livmoderceller brukar normalt rensas bort av kroppens immunförsvar, men vissa fall kan celler komma undan genom att fästa sig på utsidan av till exempel äggstockar eller äggledare, där de i sin tur förökar sig och bildar små härdar och smärtande inflammerande cystor av vilsekommen livmodersslemhinna (Rindforth Gillgren, M. 2012).

  Endometrios är en vanlig dold kvinnosjukdom som drabbar cirka 5-10% av alla fertila kvinnor i världen. Många med diagnosen är ofrivilligt barnlösa, på grund av bland annat sammanväxningar, smärtor, defekt ägglossning och nedsatt äggledarfunktion (Endometriosföreningen. 2012).

   

  Orsak

  Vem som helst kan drabbas av sjukdomen. Men den kan också uppstå av ärftliga och immunologiska faktorer, även av retrograd menstruation, då en del av mensblodet går ut i bukhålan, som kan leda till att endometrios bildas.
  Forskning visar även att dioxiner, organiska miljöföroreningar, kan ha ett samband med frankallande av endometrios (Rindforth Gillgren, M. 2012).

   

  Symptom

  De vanligaste symptomen är kraftig menstruationssmärta och även oregelbunden och korta menscykler, det vill säga mens mer än en gång i månaden.
  Smärtor vid samlag och toalettbesök, men också trötthet och energilöshet.
  Vissa märker inga symptom alls, många kvinnor lever med sjukdomen utan att veta om den och märker därför av deras milda symptom som vanliga menssmärtor (Pfizer Hälsa. 2011).


  Behandling

  Det finns för tillfället inget sätt att bota endometrios, så därför riktar man in sig på att i första hand behandla smärtan med hjälp av smärtstillande läkemedel eller hormoner med hjälp av kombinerade p-piller, eftersom smärtan är värst vid mensvärk.
  I vissa fall, beroende på hur den individuella sjukdomsbilden ser ut för kvinnan kan man operera (Kvinnokliniken. 2012).
  Endometrios kan tas bort kirurgiskt med hjälp av laparoskopi eller ”öppen kirurgi”. Mindre härdar kan ibland brännas bort med elektrokoagulation eller laser.
  Men det finns tyvärr ingen garanti att sjukdomen försvinner, den kan komma tillbaka när som helst men förhoppningsvis lindras symptomen eller försvinner helt (Rindforth Gillgren, M. 2012).  Referenslista

  Kvinnokliniken. (2012). Endometrioscentrum. Hämtad 22 september, 2012 från Karolinska Universitetssjukhus:
  http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--enheter/Kvinnokliniken/Gynekologi1/Gynekologi/Endometrios/


  Margareta Rindforth Gillgren. (2012). Endometrios. Hämtad 22 september, 2012 från Vårdguiden, Stockholms läns landsting:
  http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Endometrios/


  Pfizer Hälsa. (2011). Endometrios. Hämtad 22 september, 2012, från Pfizer Hälsa:
  https://www.pfizerhalsa.se/endometrios


  Endometriosföreningen. (2012). Vad är endometrios? Hämtad 22 september 2012, från endometriosföreningen:
  http://www.endometriosforeningen.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=21

  Files (0)

   

  Comments (4)

  Viewing 4 of 4 comments: view all
  Om man misstänker att man har endometrios, finns det någon symtom som avslöjar att det inte är mensvärk?
  Posted 14:12, 21 Nov 2012
  Det enda som man kan göra om man misstänker att man har endometrios, är genom läkarundersökning.
  En gynekologisk undersökning och sjukdomshistoria är viktiga att veta för läkaren.
  Även ultraljudsundersökning, titthålsoperation eller vävnadsprover kan visa om man har endometrios.
  Posted 17:24, 29 Nov 2012
  Nu har jag lärt mig någonting nytt, hade ingen aning om att denna sjukdom fanns.
  Intressant läsning, lättläst text.
  Fruktansvärt om det är miljöföroreningar som kan framkalla denna sjukdom.
  PS: Hittade ett stavfel under rubriken, Orsak: det står frankallade istället för framkallade.
  /Nina
  Posted 08:05, 11 Dec 2012
  Bra uppdelat och lätt att överblicka! Intressant med de olika behandlingsmetoderna. Saknade något om hur man ställer diagnos och såg sen att det finns med i kommentar 2. Skrämmande många, som verkar vara drabbade. /Susanne
  Posted 16:09, 13 Dec 2012
  Viewing 4 of 4 comments: view all
  You must login to post a comment.