Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht 2012 > Sjukdomar > Diabetes

Diabetes

  Allmänt

  Diabetes mellitus, också känt som sockersjuka, är en endokrin sjukdom som innebär att blodet innehåller en förhöjd halt socker (glukos) (Wikipedia, 2012). Anledningen till detta beror på vilken typ av diabetes en person lider av men det är i slutändan knutet till det hormonella proteinet kallat insulin. Insulin bildas naturligt hos en frisk person i bukspottkörteln och dess funktion är framförallt att signalera till kroppens muskler och fettvävnad att ta upp glukos från blodet. I Sverige har ca 365 000 människor diagnostiserats med diabetes, jämfört med ca 366 miljoner människor i hela världen (diabetes.se, 2012).

  Typer av diabetes

  Typ 1-Diabetes är en autoimmun sjukdom som kan debutera i alla åldrar, men som vanligtvis börjar innan personen fyllt trettio år. Kroppens immunförsvar attackerar då och bryter ned cellväggarna hos de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Insulinproduktionen hos en person som drabbas av typ 1-diabetes minskar successivt tills den till slut upphör totalt. Denna period brukar kallas ”smekmånad”, och efter den upphört så är personen helt beroende av yttre tillförsel av insulin. En virusinfektion tros vara orsaken till typ 1-diabetes men vidare forskning krävs för att säkerställa uppkomsten (Setterberg E., 2011).

   

  Typ 2-Diabetes, också kallat åldersdiabetes, debuterar i nästan alla fall efter det att personen fyllt trettio till fyrtio år. Olikt typ 1-diabetes så förstörs inte de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Insulinproduktionen kan vara nedsatt, men framförallt så kan kroppens vävnader inte ta upp och utnyttja insulin ur blodet. Detta kallas insulinresistens och är vanligtvis ett resultat av övervikt eller fetma. Kroppscellerna förlorar då sin känslighet för insulin. Dåliga levnadsvanor och kost är den största orsaken till att typ 2-diabetes uppstår (Setterberg E., 2011).

   

  Andra typer av diabetes är Graviditetsdiabetes som kan uppkomma i och med de hormonella förändringarna en gravid kvinna genomgår vilket minskar känsligheten för insulin. Graviditetsdiabetes är tillfälligt och insulinkänsligheten återgår, men kvinnan befinner sig nu i riskzonen att utveckla typ 2-diabetes senare i livet. LADA kallas en annan form av typ 1-diabetes med skillnaden att den egna insulinproduktionen bevaras mycket längre. Denna form av diabetes uppstår oftast efter trettiofem års ålder (diabetes.se, 2012).

  Symtom

  Symtom för diabetes beror på sockerhalten i blodet. Den kan antingen vara för hög eller för låg och symtomen för dessa två tillstånd är påtagligt olika. Risk för förlorat medvetande och i värsta fall infallande i en så kallad diabetescoma finns i båda dessa tillstånd.

   

  De vanligaste symtomen för högt blodsocker (hyperglykemi) (netdoktor.se, 2005):

  • Ökade urinmängder

  • Ökad törst

  • Trötthet

  • Illamående

  • Synrubbningar

   

  De vanligaste symtomen för lågt blodsocker (hypoglykemi) (netdoktor.se, 2005):

  • Darrningar

  • Svettningar

  • Blekhet och allmän svaghetskänsla

  • Hunger och aptitökning

  • Hjärtklappning

  Behandling

  Behandling av alla sorters diabetes består i grund och botten av god kost och fysisk aktivitet. Balans mellan föda och insulin i form av injektioner eller tabletter måste uppnås med mål på hög livskvalitet och syfte att förhindra både kort- och långsiktiga komplikationer. Typ 1-diabetiker behöver insulin tillfört antingen igenom manuell injicering eller automatisk dosering med hjälp av en insulinpump. Typ 2-diabetiker har en mängd olika tabletter att tillgå som hjälper till med bland annat att hämma glukosproduktionen i levern och öka glukosupptaget i musklerna, stimulera insulinfrisättningen i bukspottkörteln eller att öka insulinkänsligheten genom att minska mängden fettsyror i lever och muskler (diabetes.se, 2012).

   

   

  Referenser

  diabetes.se (2012).
  Hämtad november 2012 från diabetes.se.

  http://www.diabetes.se/sv/Diabetes1/...tes-i-siffror/
  http://www.diabetes.se/sv/Diabetes1/...tes-i-varlden/
  http://www.diabetes.se/sv/Diabetes1/Om-diabetes/LADA/
  http://www.diabetes.se/sv/Diabetes1/...dlingsmetoder/

   

  netdoktor.se (2005).

  Hämtad november 2012 från netdoktor.se.

  http://www.netdoktor.se/diabetes/?_PageId=184
  http://www.netdoktor.se/diabetes/?_PageId=185

   

  Setterberg E. (2011).

  Medicin 1 och 2. Stockholm: Liber.

   

  Wikipedia - Den fria encyklopedin (2012).
  Hämtad november 2012 från svenska Wikipedia, den fria encyklopedin.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Diabetes

  Files (0)

   

  Comments (4)

  Viewing 4 of 4 comments: view all
  Bra skriven artikel! Kände att man fick en bra översikt kring Diabetes!
  Posted 12:55, 30 Nov 2012
  Bra text här med mycket lärorik info, nu vet jag mycket mer än innan jag läste :)
  Posted 21:29, 2 Dec 2012
  Bra utformad artikel, lätt att förstå all information och lätt att läsa när artikeln har underrubriker. Ett plus att du fick till en bild också.
  En liten undran: Manuell injicering förstår jag ju, men hur funkar en insulinpump? Har man den på sig hela tiden, räknar den ut själv hur mycket insulin som skall användas eller? /Nina
  Posted 14:28, 4 Dec 2012
  Hej Nina! Tack till er allihop för de vänliga kommentarerna. :)

  En insulinpump bärs hela tiden och tillför små mängder direktverkande insulin kontinuerligt under alla timmar på dygnet. Men eftersom en insulinpump inte mäter blodsockervärdet innan den tillför insulinet så måste pumpen ställas in så att de personliga insulinbehoven möts. Vilket som jag förstår tar lite tid att få perfekt och kräver noggrann administration. Vid måltider så tillförs en större mängd insulin för att balansera blodsockernivån.

  /Magnus
  Posted 15:16, 14 Dec 2012
  Viewing 4 of 4 comments: view all
  You must login to post a comment.